Все работы


 1. Доклад/Баяндама Кəсіби борыш жəне абырой
 2. Доклад/Баяндама Құқыққорғау қызметіндегі адамгершілік шиеліністер
 3. Доклад/Баяндама Құқыққорғау қызметінің адамгершілік мазмұны
 4. Доклад/Баяндама Ар-ұят
 5. Доклад/Баяндама Əділеттілік
 6. Доклад/Баяндама Əдет-ғұрып, миф жəне құқық
 7. Доклад/Баяндама Мемлекет жəне билік
 8. Реферат Кек пен жаза
 9. Реферат Қазақ жеріндегі мемлекет пен құқық тарихына шолу
 10. Реферат Жарғының алтын қазығы
 11. Реферат Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
 12. Реферат Социология ғылымының құрылымы
 13. Реферат Социология ғылымының қалыптасуы мен дамуы
 14. Доклад/Баяндама Ж. Баласағұн, М. Қашқари жəне А. Иассауи шығармаларының əлеуметтiк идеялық мазмұны
 15. Доклад/Баяндама Ерте түркі дəуiрiндегi əлеуметтiк – құқықтық ойлар. Ерте түркі жазбаларындағы əлеуметтiк – құқықтық идеялар
 16. Доклад/Баяндама Əл – Фараби және оның шығармаларындағы əлеуметтiк – құқықтық ойлар
 17. Доклад/Баяндама Ұлттық есеп жүйесі
 18. Доклад/Баяндама Шығын және аралық тұтыну статистикасы
 19. Доклад/Баяндама Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы
 20. Доклад/Баяндама Статистика пәні, даму процестері және оның зерттеу әдістері
 21. Доклад/Баяндама Статистика мәліметтерін топтастыру және жинақтау
 22. Доклад/Баяндама Статистика агенттігнің ұйымдастырылуы және оның зерттеу міндеттері және статистикалық бақылау
 23. Доклад/Баяндама Орташа шамалар және вариация көрсеткіштері
 24. Доклад/Баяндама Әлеуметтік-экономикалық потенциал статистикасы
 25. Доклад/Баяндама Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері
 26. Доклад/Баяндама Индекстер
 27. Доклад/Баяндама Өндіріс нәтижесінің статистикасы
 28. Доклад/Баяндама Өсіңкілік (динамика) қатарлары
 29. Доклад/Баяндама Әлеуметтік білімдер жүйесінде әлеуметтанудың алатын орнын анықтау
 30. Доклад/Баяндама Абсолютті және қатысты шамалар. Статистикадағы графиктік әдіс
 31. Доклад/Баяндама Қазіргі заманғы халықаралық кооперативтік қозғалыс
 32. Реферат Шаруашылық субьектілерінің қаржылары
 33. Реферат Үй шаруашылықтарының қаржылары
 34. Реферат Мемлекеттік қаржылық реттеу
 35. Реферат Қазақстан республикасындағы кооперативтік қозғалыс
 36. Реферат Мемлекеттік қаржылардың жалпы сипаттамасы, мемлекеттік кірістер мен шығыстар
 37. Реферат Кооперациялардың әлеуметтік-экономикалық мәні мен табиғаты
 38. Реферат Сақтандыру
 39. Доклад/Баяндама Кооперативтік қозғалыстың шығу негізі
 40. Реферат Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз