Образец нотариальных документов: Доверенность на распоряжение банковским вкладом. Банкілік салымға иелік етуге сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

... управлять моим счетом № -___________, открытом в данном отделении, для чего предоставляю ей право

 

распоряжаться деньгами с этого счета, получать деньги, открывать и закрывать депозит, получать проценты по вкладу, открывать и закрывать текущие счета, получать по ним проценты...

...мною лично и соответствует моему волеизъявлению.

Содержание ст.  170 ГК Республики Казахстан, а также правовые последствия действия мне нотариусом разъяснены.

Доверенность выдана сроком на __________________________________

Подпись ________________________________________________________ ...

 

 

 

СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы

 

Екі мың екінші жылдың бесінші шілдесі

Мен, Леонова Мария Ивановна, 1960 жылдың 14 шілдесінде Алматы қаласында туылған, Алматы қаласы, Жеңіс даңғылы, 52 үйдегі 13 пәтерде тұратын, осы сенімхатпен Мәлиева Жанна Маратқызына,  1956 жылдың 18 қазанында Алматы қаласында туылған, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 3үйдегі 8 пәтердетұратын, «Қазақстаң Халықтық Жинақ Банкі» ААҚ-ның Алматы қалалық бөлімшесінде ашылған № __________ шот бойынша менің ақшалай салыымды ұстауға, ақшаны алу құқығыен...

...Қазақстан Рестубликасы Азаматтық кодексінің (жалпы бөлім) 170-бабының мазмұны, жасалатын нотариалдық іс-әрекеттің мәні, мағынасы және құқықтық салдарлары маған нотариуспен түсіндірілді.

Сенімхат ____________________________________ мерзімге берілді.