Образец нотариальных документов: Доверенность на получение пособия. Мемлекеттік жәрдемақыны алуға сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган

 

Пятое августа две тысячи третьего года

 

Я, Ахметова Алия Ахметовна 24 мая 1979 года рождения, уроженка Алматинской области, проживающий по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, Каратайский район, аул Байшегир, улица Ленина, дом 49,

 

настоящей доверенностью уполномочиваю Ахметоу Айман Ахметону, 13 апреля 1970 года рождения, проживающую по адресу:  город Талдыкорган, ул. Тауельсиздик, дом 115, кв. 25,

 

получать в отделении № 236584  АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» г. Талдыкоргана причитающееся мне государственное пособие по потере кормильца...

 

Доверенность подписана Ахметовой Алией Ахметовной в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

 

Зарегистрировано в реестре № ___________________

 

Взыскано _____________________________________

 

 Нотариус _____________________________________

 


 

 

СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республикасы Алматы обласы Тардықорған қаласы

 

Екі мың төртінші жылдың сегізінші қарашасы

 

Мен, 1971 жылдың  05 мамырында Қытай Халық Республикасында  туылған, Талдықорған қаласы, «Жетісу» шығын ауданы, , № 3 үйде 39 пәтердің тұратын сқар Мұрат, 1971 жылдың 15 наурызында Қытай Халық Республикасында туылған, Көксу ауданының, Балпық Би кенті, Бақай батыр көшесі, № 46 үйдің тұрғаны Асқар Маратқа «Қазақстан Республикасы Халықтық банкі» акционерлік қоғамының Талдықорған қаласындағы № 3625419 бөлімшесінен маған мемлекет тарапынан  асыраушысынан айырылуға байланысты тағайындалған жәрдемақы қаражаттарын өтемақы төлемдерімен қоса, екі мың үшінші жылдың тамызынан бастап екі мың алтыншы жылдың тамызына дейін алып отыруына ... 

Сенімхатқа Ахметова Әлия Ахметовна менің көзімше қол қойды. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

 

 

№  _______________ тізілімде тіркелді

 

Нотариусқа  ___________ теңге төленді

 

Нотариус  ________________________