Образец нотариальных документов: Доверенность на представительство. Кілдік әрекет жасауға арналған сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Республика Казахстан, город Алматы

 

Пятое июля две тысячи второго года

 

Я, Иванова Мария Александровна, 14 июля 1960 года рождения, уроженка г. Алматы, проживающая по адресу: город Алматы, проспект Женис, 52 дом,13 квартира,

 

настоящей доверенностью уполномочиваю  Алиеву Гульзат Маратовну, 18 октября 1956 года рождения, проживающую по адресу: город Алматы, проспект Абая, 3 дом, 8 квартира,

 

представлять мои интересы в Консульском отделе Посольства ...

 

...

Личность подписавшего(-ей) документ установлена, дееспособность проверена.

 

Зарегистрировано в реестре за № _______________

 

Взыскано ___________________________________

 

Нотариус ___________________________________

 

СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы

 

Екі мың жылдың бесінші шілдесі

 

Мен, Иванова Мария Александровна, 1960 жылдың 14 шілдесінде Алматы қаласында туылған, Алматы қаласы, Жеңіс даңғылы, 52 үйдегі 13 пәтерде тұратын, осы сенімхатпен Әлиева Гульзат Маратқызына, 1956 жылдың 18 қазанында Алматы қаласында туылған, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 3 үйдегі 8 пәтерде тұратын, Ресей Федерациясының азаматының азаматтығын рәсімдеу (жалпы азаматтық шетелдік төлкұжат) мақсатында және осы тапсырманы орындауға қатысты барлық қажетті әрекеттерді атқару үшін: менің атымнан қол қою, қажетті құжаттарды ...

 

...

 

Қазақстан Рестубликасы Азаматтық кодексінің (жалпы бөлім) 170-бабының мазмұны, жасалатын нотариалдық іс-әрекеттің мәні, мағынасы және құқықтық салдарлары маған нотариуспен түсіндірілді.

 

 Сенімхат ________________ мерзімге берілді.