Образец нотариальных документов: Доверенность на принятие наследства. Мұраны қабылдауға сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган

 

Девятнадцатое мая две тысячи шестого года

 

Я, Ахматова Алия Ахметовна, 21 октября 1934 года рождения, уроженка Восточно-Казахстанской области, проживающая по адресу город Талдыкорган, аул Заря, ул. Школьная, 13 дом, 1 квартира

 

настоящей доверенностью уполномочиваю Аскарова Мурата Маратовича, 8 февраля 1970 года рождения, уроженца Восточно-Казахстанской области, проживающего по адресу: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, поселок Глубокое, ул. Пионерская,  дом 20,

 

вести наследственное дело, принять наследство, открывшееся после смерти моего сына Аскарова Мухтара Маратовича, умершего 25 июня 2005 года; подавать в компетентные органы от моего имени необходимые заявления ...

 

...

 

Содержание ст. ст. 169-170, 171 Гражданского кодекса РК и ст. 33 Закона РК «О браке и семье» доверителю разъяснено.содержание доверенности соответствует моему волеизъявлению и целям, указанным в тексте документа. Нотариусом доверенность прочитана вслух.

 

Подпись ____________________________________________________ ...

 

 

 

 

БАСТЫ СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республикасы Алматы обласы

 

Тардықорған қаласы

 

Екі мың алтыншы жылдың он тоғызыншы мамыры

 

Мен, 1934 жылдың 21 қазаңында Шығыс Қазақстан обласында туылған, Талдықорған қаласы,Заря ауылы, Школьная көшісі, № 13 үйдегі 1 пәтерде тұратын Фхматова Әлия Ахматовна, 1970 жылдың 08 шелдесінде Шығыс Қазақстан обласында туылған, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, глубокое кенті, Пионерская көшесіндегі № 20 үйде тұратын Аскаров Мұрат Маратовичке осы сенімхатпен менің 2005 жылдың 25 маусымында                   қайтыс бөлган балам  Асқаров Мұхтар Маратовичтің соңынан ашылған мұраны қабылдауға байланысты мұрагерлік ісімді жүргізуге, менің атымнан мұраны қабылдау туралықұзіретті органдарға өтініш беруге ...

 

...

 

2006  жылдың 19 мамырында осы сенімхатты мен, Қалелова Захидам Абдуллақызы, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2003 жылдың 21 қантарындағы № 001280 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, Талдықорған нотариаттық округның нотариусы, куәландырдым. Сенімхатқа Ахметова Әлия Ахметовна менің көзімше қол қойды. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

 

 

№  _______________ тізілімде тіркелді

 

Нотариусқа  ___________ теңге төленді

 

Нотариус  ________________________