Образец нотариальных документов: Доверенность на распоряжение вкладом. Банкілік салыға иелікетуге сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
3

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Республика Казахстан, город Астана

 

Пятое июля две тысячи пятого года

 

Я, Леонова Мария Александровна, 14 июля 1960 года рождения, уроженка г. Алматы, проживающая по адресу: город Алматы, проспект Женис, 52 дом,13 квартира,

 

настоящей доверенностью уполномочиваю  Малиеву Жанну Маратовну, 18 октября 1956 года рождения, проживающую по адресу: город Алматы, проспект Абая, 3 дом, 8 квартира,

 

быть моим представителем в Алматинском городском филиале АО ...

 

... Ей не предоставляется право передачи полномочий по доверенности.

 

Доверенность выдана сроком на шесть месяцев.

 

Содержание доверенности, её правовые последствия, а так же содержание ст.  170 ГК Республики Казахстан, мне разъяснены.облеченная в юридическую форму сделка соответствует моему волеизъявлению.

 

_______________________________________подпись__________________ ...

 

СЕНІМХАТ

 

Екі мың екінші жылдың бесінші шілдесі

 

Мен, Леонова Мария Ивановна, 1960 жылдың 14 шілдесінде Алматы қаласында туылған, Алматы қаласы, Жеңіс даңғылы, 52 үйдегі 13 пәтерде тұратын, осы сенімхатпен Мәлиева Жанна Маратқызына,  1956 жылдың 18 қазанында Алматы қаласында туылған, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 3үйдегі 8 пәтердетұратын, «Қазақстаң Халықтық Жинақ Банкі» ААҚ-ның Алматы қалалық бөлімшесінде ашылған № __________ шот бойынша менің ақшалай салыымды ұстауға, мен үшін тиісті құжаттарға қол қоюға ...

 

... 2002  жылдың 05 шілдесінде осы сенімхат мен, ______, Қазақстаң Республикасы Әділет министрлігінің ________  жылдың 00.00 № 0000000 мемлекеттік лицензия негізінде қызмет етуші, Астана қаласының нотариусы,  куәландырылды.  Сенімхатқа  Леонова Мария Ивановна менің көзімше қол қойды. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

 

 №  _______________ тізілімде тіркелді

 

Нотариусқа  ___________ теңге төленді

 

Нотариус  ________________________