Образец нотариальных документов: Доверенность на утравление атвомобилем. Автокөлікті жүргізуге сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган

 

Девятое января две тысячи седьмого года

 

Я, Ахматова Алия Ахметовна, 15 мая 1988 года рождения, уроженека г. Талдыкорган, проживающий по адресу: город Талдыкорган, ул. Ескелди Би, 178 дом,

 

настоящей доверенностью уполномочиваю Аскарова Мурата Маратовича, 15 августа 1978 года рождения, уроженца Талдыкорганской области, проживающего по адресу: город Талдыкорган, ул. Абая, дом 45,

 

управлять принадлежащей мне на права собственности автомобилем марки ГАЗ 322132, 2001 года выпуска, двигатель 4856СР12151689, кузов 32569852124556, шасси № 52693521623545, государственный номерной знак ...

 

... Содержание ст. ст. 169-170, 171 Гражданского кодекса РК, а также п. 18 ст. 10 Закона РК «Об органах внутренних дел» доверителю разъяснено. Содержание доверенности соответствует моему волеизъявлению и требованиям законодательства. Доверенность составлена с моих слов, мною прочитана, содержание мне понятно...

 

СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республикасы Алматы обласы

 

Тардықорған қаласы

 

Екі мың жетінші жылдың тоғызыншы қаңтары

 

Мен, 1988 жылдың 15 мамырында ТАлматы обласында туылған, Талдықорған қаласы, Ескелді Би көшісі,178 үйде тұратын Ахметова Әлия Ахметовна, 1978 жылдың 15 тамызында Талдықорған қаласы, Абай көшесі, № 45 үйде тұратын Асқаров Мұрат Маратович, 2005 жылы Алматы обласының ІІБ ЖПБ берген сериясы ВТ № 00018565 көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік негізінде менің жеке меншігіме тиісілі, маркасы Газ 322132, 2001 жылы шығарылған, қозғағышы № 4856СР12151689, қорабы № 32569852124556, шасси №  52693521623545, мемлекеттік тіркеу нөмірі ... 

 

... 2009  жылдың 9 қаңтарында осы сенімхатты мен, Халелова Захидам Абдуллақызы, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2003 жылдың 21 қантарындағы № 001280 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, Талдықорған нотариаттық округның нотариусы, куәландырдым. Сенімхатқа Ахметова Әлия Ахметовна менің көзімше қол қойды. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

 

№  _______________ тізілімде тіркелді

 

Нотариусқа  ___________ теңге төленді

 

Нотариус  ________________________

Осы сенімхат Жол полициясы органында тіркелуі тиіс.