Образец нотариальных документов: Доверенность на участие в суде. Азаматтық іс бойынша өкілдік етуге сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

... быть моим представителем во всех судебных и государственных органах, с правами, предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, в том числе с правом окончания дела путем мирового соглашения, получения документов в государственных органах; выполнять от имени доверителя все процессуальные действия, включая подписание иска, отказ полностью или частично от исковых требований, признание иска, изменение предмета и основания иска, передачи полномочий другим лицам, обжалование судебных решений, требование принудительного исполнения судебных постановлений...

  

 

 

СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республикасы Алматы обласы Тардықорған қаласы

 

Екі мың сегізінші жылдың тоғызынші қантары

 

  Мен, 1961 жылдың  03-ші қазанында Қытай Халық Республикасында  туылған, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, «Агропромышленник» саяжайы, Набережная көшесіндегі  3 үйде тұратын Асқар Мұрат, Талдықоған қаласы, Еркін ауылы, Б.Момышұлы  көшесі, № 46 үйдегі 1 пәтерде тұратын Ахметов Нұржан Қалибаевичке менің барлық сот және тергеу органдарында заңмен талапкер, жауапкер, үшінші тұлға, жәбірленушіге берілген құқықтарға иә бола отырып, оның ішінде істі бітімгершілік келісімімен аяқтау... 

 

... № 001280 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етуші Талдықорған қаласының  нотариусы Абишева Бибадан Кошкимбаева куәландырдым. Сенімхатқа Асқар Мұрат менің көзімше өзі қол қойды. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

 

  №  _______________ тізілімде тіркелді

 

Нотариусқа  ___________ теңге төленді

 

Нотариус  ________________________