Образец нотариальных документов: Договор купли-продажи квартиры. Пәтер сатып алу-сату шарты


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОГОВОР

 

Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган

 

Двадцать первое июня две тысячи седьмого года

 

Мы, ниже подписавшиеся, Нурмухаммед Сайпулла, 1 июня 1963 года рождения, уроженец КНР, проживающий по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Оскемен, ул. Вострецова, дом 12, квартира 91, действующий от имени Кешубай Турсынбека на основании доверенности № 3957, от 21 июня 2007 года, удостоверенной нотариусом г. Талдыкоргана Халеловой З.А. (государтсвенная лицензия № 0001280, выданная 21 января 2003 г.) именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Набиев Бахытжан, 10 декабря 1954 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области, поживающий по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Оскемен, ул. Вострецова, дом 12, квартира 90 ...

 

ПӘТЕР САТЫП АЛУ – САТУ ШАРТЫ

 

Қазақстан Республикасы Алматы олбысы Талдықорған қаласы

 

Екі мың жетінші жылдың жиырма бірінші маусымы

 

Біз, 2007 жылдың 21 мамырында Талдықорған қаласының нотариусы З.А. Халелова (мемлекеттік лицензиясының нөмірі 0001280 2003 жылдың 21 қаңтарында берілген) 3957 нөмірлі тізілімде тіркеп куәландырған сенімхат негізінде Кешубай Тұрсынбектің атынанәрекет етуші, 1963 жылдың 01 маусымында ҚХР-да туылған, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, вострецова көшесі, № 12 үйдегі 91 – пәтерде тұратын, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатан ҚХР азаматы Нұрмұхамет Сайполла, бір тараптан және 1954 жылдың 10 желтоқсанында Шығыс Қазақстан облысында туылған, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Вострецова көшесі, № 12 үйдегі 90 пәтерде тұратын, бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын азамат Набиев Бақытжан, екінші тараптан, төмендегі мазмұнда шарт жасасты:

 

 

 

  1. Набиев Бақытжан Кешубай Тұрсынбектен алматы облысы, Талдықорған қаласы «Самал» шағын ауданы, № 27 (жиырма жетінші) үйдегі 23 (жиырма үшінші) пәтерді сатып алды. Сатып алынған пәтер үш бөлмелі, жалпы пайдалы аланы 63,1 шаршы метр, оның ішінде тұрғын алаңы 46,1 шаршы метр...