Образец нотариальных документов: Договор мены земельного участка на автомобиль. Жер телімін көлікке айырбастау шарты


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
6

ДОГОВОР МЕНЫ УЧАСТКА НА АВТОМОБИЛЬ

 

Республика Казахстан, город Астана

 

Пятое июня две тысячи восьмого года

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Омаров Асан Маратулы, 14 июня 1980 года рождения, уроженец г. Павлодар, проживающий(-ая) по адресу: город Астана, 2 микрорайон, 3 дом, 5 квартира, с одной стороны, и гр. Оспанова Айгуль Болаткызы, 10 июля 1977 года рождения, уроженка города  Алматы, проживающий(-ая) по адресу: г. Астана, 1 микрорайон, 1 дом, 21 квартира, с другой стороны, заключили настоящий договор следующего содержания.

 

Я, Омаров Асан Маратулы, меняю принадлежащую мне на праве частной собственности автомашину ВАЗ 21102, 2000 года выпуска, двигатель 025536466 шасси ХТЯ 211020223, государственный номерной знак Н 535 РУМ, на земельный участок, расположенный по адресу...

 

...

 

Договор подписан сторонами в моем присутствии, личность сторон установлена, дееспособность, а также принадлежность обмениваемого имущества: транспортного средства -  Омарову Асану Маратулы и земельного участка - Оспановой Айгуль Болаткызы проверены.

 

 Зарегистрировано в реестре за № __________________

 

Взыскано ______________________________________

 

Нотариус ______________________________________

 

ЖЕР ТЕЛІМІН КӨЛІККЕ АЙЫРБАСТАУ ШАРТЫ

 

Қазақстан Республикасы Астана қаласы

 

Екі мың сегізінші жылдың бесінші мамыры

Біз, 1980 жылдың 14 маусымында Павлодар қаласында туылған, Астана қаласы, 2 шағын аудыны, 3 үй № 5 пәтерінің тұрғыны Омаров Асан Маратұлы, «бірінші тарап» деп аталатын және 1977 жылдың 10 шілдесінде Алматы қаласында туылған, Астана қаласы, 1 шағын ауданы, 1 үй, 21 пәтерінің тұрғыны Оспанова Айгүл Болатқызы, «екінші тарап» деп аталатын, төмендегі мазмұндағы шарт жасастық:

 

 

 

  1.  Мен, Омаров Асан Маратұлы, маған жеке меншік ретінде тиесілі ВАЗ-21102 маркалы, 2000 жылы шығырылған, қозғалтқышы 02553646, шанағы ХТЯ 211020223, мемлекеттік номірі Н 535 РУМ өз көлігімді, Оспанова Айгуль Болатқызына тиесілі Астана қаласы, Тепловозная көшесі, № 545 телімінде орналасқан, көлемі 0,1 га жеке тұрғын үй салу үшін берілген жер теліміне айырбастаймын....

 

Осы шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Тараптардың жеке басы, олардың әрекет қабілеттілігі және айырбасталатын көліктың иесі Омаров Асан Маратұлы, жер телімінің иесі Оспанова Айгүл Болатқызы екендігі тексерілді.

 

 №  _________________ тізілімде тіркелді

 

Нотариусқа  ____________ теңге төленді

 

Нотариус  __________________________