Шпаргалка: бухгалтерия в банках. Тепкілер бухгалтерия оңқаларда. қазақ тілде


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет
Тип работы:
Шпаргалки
Количество страниц:
3

1 класс шоттары қалай аталады: [a][+] активтер

1201 актив шотына табыс шоты сәйкес келеді: [a][+] 4201

1410 активті шотына сәйкес  шығын (кіріс) шоты:[a][+] 4410

2 класс шоттары қалай аталады:[a][+] міндеттемелер

2115 міндетті шотына сәйкес шығын (кіріс) шоты: [a][+] 5115

2215  міндеттемелер шотына шығыс шоттары сәйкес келеді:[a][+] 5215

3 класс шоттары қалай аталады: [a][+] меншікті капитал

4 класс шоттары қалай аталады: [a][+] табыстар

5 класс шоттары қалай аталады: [a][+] шығыстар

6 класс шоттары қалай аталады: [a][+] шартты және мүмкін талаптар мен міндеттемелер

7  класс шоттары қалай аталады: [a][+] банк балансына меморандум шоттары

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автономдылық қағидасы өзімен нені білдіреді: [a][+]банк балансының басқа тұлғалардың балансынан  автономды болуын қарастырады

Аккредитивті қолданғандағы операция коды: [a][+] 05

Активтер мен пассивтердің бағалануына көзқарас және банктің кірістері мен шығыстарын мойындайтынына көзқарас бух.есептің қағидасын мазмұндайды: [a][+] Консерватизм қағидасы

Активтердің қай шоттарына табыстар есептелмейді: [a][+] касса

Активті шоттарға жатады: [a][+] 1/5класс шоттары

Ақшалай бағалау қағидасы өзімен нені білдіреді: [a][+]банк балансының барлық статьяларын бір ақша бірлігінде өлшеуді көздейді

Алуші банкінде жүзеге асырылатын, ҚР ҰБ ақшаларының аудармасын көрсететін проводка:  Дт 1051  Кт 2203

Аналитикалық есеп құжаттарына жатады: [a][+] төлем тапсырма

Аналитикалық есеп өзімен нені білдіреді: [a][+] нақты, түсінікті есеп

Аналитикалық есептің негізгі құжаты: [a][+] беттік шот

Аталғандардың қайсысы банк балансының өзгеруінің 1типіне жатады: [a][+] несиені қолма - қол ақшамен беру

Әр операцияның айналымы дебет және несие бойынша, баланс шоты бойынша қорытынды тіркелетін  құжат: [a][+] бухгалтерлік журнал