Доклад/Баяндама: Канондық құқық жəне мораль


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Заңгер этикасы
Тип работы:
Доклад/Баяндама
Количество страниц:
6

Құқықтық  заңдар  жүрістұрыстың,  əрекеттің  сыртқы  жағын  есепке  алады,  олар  жекелеген ниеттерді  реттей  алмайды,  жеке  қайғылар,  үміт,  өкіну  сияқты  адамның  ішкі  əлемімен  тығыз байланысты діни сезімдерде көмек бере алмайды.

Діндер күнненкүнге дамуда. Қазіргі кезде дəстүрлі ежелгі діндермен қатар жаңа, қазіргі заманғы діни конфессиялар мен қозғалыстардың қалыптасу үдерісі орын алуда. Бұрынғы діндер де, қазіргі заманғы діндер де қазіргі кезгі өмір шындығына бейімделуге, өзіне сенушілерді тартуға тырысуда.

 

<...> Кейінгі  өсиеттерді (алтыдан  онға  дейінгі)  адамның  жақынға  деген  қатынасын   білдіретін нормалар ретінде сипаттауға болады. Бұл жерде жақын дегеніміз өз халқының барлық өкілдері.

“Өз халқынның ұлына кектенбе жəне ашуланба, өз жақыныңды өзіңдей сүй”(19:18).

Мазмұны бойынша Он өсиеттің қағидаларымен жарияланған əділдік барлығы үшін бірдей. Бұл жерде сөз түптамыры рулықтайпалық қатынастарға кететін талион қағидасы жəне бірдей нəрсе үшін  бірдей  нəрсені  қайтару  туралы  болмақ.

 

<...> Ол өзінің “Протестанттық этика жəне  капитализм  рухы”  атты  еңбегінде  неміс  бюргерінің  бизнесінің  дамуын  оның  негізгі  өмірлік құндылықтар туралы көзқарасымен, Батыста ХVІ—ХVІІ ғасырлардан бастап билік құра бастаған рационалдық бастаманың тамырлануымен тығыз байланысты екендігін атап жазады. Бұл жердегі рационализация  дегеніміз — тəжірибедегі  мақсатты  анықтау  жəне  оған  жету  құралдарын  нақты есептеу.

Еуропадағы  нарықтың  қалыптасуындағы  ойлау  рационализациясы  туралы  айта  отырып,  екі жақтың  мүдделеріне  бағытталған  бұл  қатынастар  түрінің  тұрақтылық  кепілі  ретіндегі  əдетғұрып нормаларына қайшы келетінін ескеріп өткен жөн.