Тест: Тесттер дұрыс жауаптармен ша туризмге. Вариант-04. Тесты с правильными ответами по туризму


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Туризм
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
18

Т Рекреациялық географияның зерттеу нысаны мен пәнінің мақсаты функциясын қалай анықтауға болады?

A Табиғи-географиялық;

B + Әлеуметтік-экономикалық;

C Демографиялық;

D Әлеуметтік-психологиялық;

E Экологиялық.

Т Рекреациялық география қандай ғылымдар тобына кіреді:

A Табиғи-географиялық ғылымдар;

B Әлеуметтік ғылымдар;

C + Әлеуметтік-экономикалық ғылымдар ;

D Әлеуметтік-психологиялық ғылымдар;

E Пәнаралық ғылымдар.

Т Рекреациялық географияны жүйелі зерттеуде кездесетін талдау қайда бағытталған:

A Зерттеу нысанының моделін іздеу және құрастыру;

B Алғашқы ақпаратты жинап жинау және талдау;

C + ТРЖ-ның компоненттік, функционалдық және тарихи астарларын құрастыру, динамикасы мен дамуына талдау жасау;

D ТРЖ-ның оңтайлы құрылысын анықтау үшін қойылатын міндеттерінің шешім алгоритмін құрастыру;

E Ішкі, салааралық және ауданаралық байланыстарының кең астарлары.

Т «Демалушылар тобы» (ДТ) және «табиғи (мәдени-тарихи) кешен» (ТК) қандай жүйелі қасиеттермен айқындалады?

A Экологиялық, сыйымдылық, ақпараттық;

B + Аттрактивтік, сыйымдылық, тұрақтылық, комфорттық;

C Ырғақтылық, таңдаушылық, сенімділік;

D Кешендік, гомогендік, технологиялық;

E Бірқалыптылық, гигиеналық, әртүрлілік.

Т «Демалушылар тобы» және «техникалық құрылыстар және инфрақұрылым» қандай жүйелі қасиеттермен айқындалады?

A Кәсіптілік, реттеушілік, экологиялық;

B Технологиялық, бірқалыптылық, гигиеналық;

C + Әртүрлілік, сыйымдылық, комфорттық;

D Толығымен пайдалану, жұмысбастылық, ырғақтылық;

E Қайта өңдеушілік, қормен қамтамасыз етілу, профилактикалық.

Т «Демалушылар тобы» және «қызмет көрсетушілер» қандай жүйелі қасиеттермен айқындалады?

A Біліктілік;

B Еңбекке жарамдылық;

C Жұмыс бастылық;

D + Кәсіптілік;

E Профилактикалық.

Т «Демалушылар тобы» және «басқару органы» қандай жүйелі қасиеттермен айқындалады?

A Нормативті қамтамасыз ету;

B Қормен қамтамасыз ету;

C Рекультивация;

D Профилактикалық;

E + Ақпараттық.

Т «Табиғи кешен» және «демалушылар тобы» қандай жүйелі қасиеттермен айқындалады?

A Экологиялық, реттеушілік;

B + Ырғақтылық, таңдаушылық;

C Реттеушілік, нормативті қамтамасыз ету;

D Гомогендік, сенімділік;

E Бірқалыптылық, технологиялық.

Т «Табиғи кешен» және «техникалық құрылыстар мен инфрақұрылым" қандай жүйелі қасиеттермен айқындалады?

A Рекультивация;

B Реттеушілік;

C + Экологиялық;

D Технологиялық;

E Бірқалыптылық.