Курсовая работа: Программаға арналған негізгі шарттар мен оны орындау жолдары


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
27

Мазмұны

Кіріспе. 3

Негізгі бөлім. 5

1 Есептің қойылымы. Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдар  5

2 Кіру құжаттары. Программаны орындау барысы.. 6

3 Шығу құжаттары.  Мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын жобалар құру. 14

Қорытынды.. 24

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 27

1 Есептің қойылымы. Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдар

Бұл курстық жұмыстың мақсаты- деректер базасын құру және онымен жұмыс істеу. Олардың қарым-қатынасын құрып, оларға қойылған талаптарды жүзеге асыру. Қатынастар құру барысында “Реляциялық алгебра”- операциясын қолдандық. Қатынастарда келесі шарттар орындалуы тиіс:

 

1)      Атрибуттарға есім берілуі керек және олардың құрылымы біртекті болуы тиіс.

 

2)      Жолдың реттілігі маңызды емес.

 

3)      Атрибуттардың  реттілігі маңызды емес.

 

4)      Қайталанатын жолдары болмауы тиіс.

 

Сонымен қатар біз SQL-тілін қолдануымыз керек. Бір маңызды қасиет SQL-тілі тек “Реляциялық алгебра” оперциясында ғана істейді. Осы жұмысты іске асыру алдында, қатынас құру схемасын сызып ақиқатқа жақын жолын таңдадық. Оның ең тиімді жолы екі кестені қолдану болып табылады.

 

Қазіргі уақытта кез келген ұйымды, бірлестікті және  мемлекеттік органдарды автоматтандыру ісі бірінші кезекке қойылып отыр. Ол шетелдерде қызмет еткенмен, біздің елде енді-енді енгізіліп жатыр. Оның бір көрінісі Президенттің өзі де мемлекеттік органдарды автоматтандыруды  айтып отыр. Соның ішіне 2008 жылға дейін электронды үкімет құру мәселесі де бар.

 

Банктіктің жұмысын талдаудың автоматтандырылған жүйесі бізге сол банктің жүргізетін операцияларын, оның қызметтері жайлы білуге көмектеседі. ...

3 Шығу құжаттары.  Мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын жобалар құру

...Жаңа жоба ашып формаға BDE кітапханасынан Table компанентін орналастырамыз. Сонымен қатар Data Access бетіне мәліметтер көзі болатын DataSourse компанентін орналастырайық. Бұл компаненттер жобаны орындау барысында көрінбей тұрады, сондықтан форманың кез келген жеріне орналастыруға болады. Кестедегі мәліметтерді көру үшін DBGrid компанентін Data Control бетінен алып, формаға қою керек./2/

 

Біздің курстық жұмыс бойынша форма саны 4, яғни Form1, Form2, Form3, Form4.

 

Алғашқы жобаның мәндерін орындау үшін бірнеше қосымшалар енгіземіз. Объектілер инспекторы бетіне форманың On Create оқиғасына мынадай мән береміз:

 

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Table1.Active:=true;

end;

 

Тура осындай формасының OnDestory оқиғасына мынандай өңдеуші енгіземіз:

 

procedure TForm2.FormDestroy(Sender: TObject);

begin

Table1.Active:=false;

end;

Бұл өзгерістер программаны жүктегенде кете мен мәліметтер қоры арасындағы байланыс орнап, программа тоқтаған кезде байланыс ажырап отырады. Бұл егерде сіз желіде жұмыс жасап отырсаңыз, мәліметтер қорының жобалау кезінде бос болуын қамтамасыз етеді. ...

 

Әр бір формаға өзімізге қажетті компаненттерді орналастырамыз.Соларға жеке тоқталар болсақ, Form1-де MainMenu және Image компаненттері орналасқан. Image компаненті сурет қоюға арналған. ...

 

 

Қалған барлық формаларға бірдей коппаненттерді орналастырамыз.Олар: Table, DataSourse, DBGrid, DBNavigator.Тек айырмашылық екінші формада DataSourse компаненті болмайды.

 

Form2-де, жоғарыдағы суреттен байқасақ, кызметкерлердің жеке мәліметтері берілген:

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

 

  1. Фаронов В.В. Москва, изд.” Нолидж ”: “ Работа в среде Delphi ”,2000.
  2. Архангельский А.Я. “ Программирование на Delphi - 7 ”-Москва: Бином, 2004./324-328 беттер/.
  3. Гофман В.Э, Хоманенко А.Д. “ Delphi - 6 ”-СПБ:БХВ.2001. /95-103 беттер/.
  4. Иванова Т.С, Ничушкина Т.Н, Пугачев Е.К. “ Объектно – ориентирование программирование ”- Москва: изд.МГТУ Им.Н.Э.Баумана, 2003.
  5. Фаронов В.В. “Delphi -6”Учебный курс – СПБ. Питер,2002.