Доклад/Баяндама: Полиция қызметі этикасының негізгі қағидалары


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Заңгер этикасы
Тип работы:
Доклад/Баяндама
Количество страниц:
7

1. Полиция қызметкері оған заңмен жүктелген міндеттерді өз отандастары мен қоғамды ұрлық, зорлық  жəне  т.б.  зиян  келтіруші  əрекеттерден  қорғау  арқылы  орындауы  тиіс.  Бұл  бап  полиция қызметкерін  құқықпен  байланыстырады.  Заңның  билігі  əрбір  демократиялық  қоғамның  негізінде жатыр. Полиция қызметкерінің мақсаты жəне жауапкершілікті міндеті — заңды сыйлау жəне оның талаптарын ұстану.

 

<...> Құзіреттерді  нақты  анықтау — полиция  қызметкерінің  өз  мүддесі  үшін  де  пайдалы.  Бұл  бап заңшығарушы  мен  билік  үшін  директивтік  бағытбағдар  рөлін  атқарады,  ол  жекелеген  полиция қызметкерлеріне  бағытталмаған.  Құқық  мəселелері  бойынша  комитетте  Нидерландыдағы полицияның  екі  мекемеге  бағынатындығы  атап  көрсетілді:  Əділет  министрлігіне  жəне  Ішкі  істер министрлігіне.

 

<...> Полиция мен қоғамның арасындағы жақсы қарымқатынастардың маңызы зор. Ешбір полиция қызметкері, егер ол өзі қызмет ететін қоғамнан материалдық жəне моральдық көмек алмаса,   өз міндеттерін  нəтижелі,  халық  мүддесі  үшін  орындай  алмайды.  Өкінішке  орай,  БҰҰның  көптеген мүшемемлекеттерінде  полиция  мен  қоғамдық  көпшіліктің  арасындағы  қарымқатынастар нашарлауда. Осы Декларацияның оларды жақсатуға көмегі тиеді деген үміттеміз.