Доклад/Баяндама: Құқық этикасының пəні


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Заңгер этикасы
Тип работы:
Доклад/Баяндама
Количество страниц:
5

Қазіргі кезде біздің қоғамда адамды таныпбілуге деген ұмтылыс күнненкүнге артуда. Этика да, құқық  та  адамтанушы  пəндер  ретінде  қалыптасуда.  Бұл  екеуін  біріктіретін  басты  өзек — адам.

Осындай тоғысудың нəтижесінде ғылыми талдаудың жаңа бағыттары ретінде құқық философиясы немесе  тəжірибедегі  құқықты  орнықтырумен  байланысты  жеке  құқық,  жергілікті  құқық  жəне  т.б. қалыптасады.  Құқық  философиясына  жүгіну — қазіргі  заманға  адам  өмірінде  құқықтың  алатын орнын  түсінуге  ұмтылыс.

 

<...> Құқықтық  жəне  адамгершілік  нормалардың  шиелінісі  көп  жағдайларда  адамды  зорлауға, қанауға  бағытталған  тоталитарлық  жүйе  заманында,  мемлекет  мүдделерінің  адамның  табиғи құндылықтарымен  қайшы  келетін  заманында  орын  алады.  Бұл  шиеліністен  шығудың  бірденбір жолы — құқықты өзгерту (жасанды құрылым ретінде), оны адамға қарай ыңғайландыру, адамның  мүдделері  мемлекет  мүдделерінен  жоғары  тұратындай,  ал  мемлекет  адамның  өзінөзі  жүзеге асыруына мейлінше мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін құрал болатындай етіп  жағдай жасау.