Тест: Тесттер жауаптармен ша Басқару есебі.вариант - 01


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Финансы, Финансовый учет
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
17

1. Басқару есебінің объектілері:

A) Жабдықтау-дайындау, өндіріс, қаржылық қорытындылау және ұйымдастыру процестері.

B) Өндірістік ресурстар, шаруашылық процесстері мен олардың нәтижелері.

C) Шаруашылық субъектілірінің өндірістік қызметтері.

D) ¥йымның жылдық жиынтық табысы.

E) ¥йымның жабдықтау-дайындау, өндіріс, қаржылық қорытындылау

және ұйымдастыру процестері.

Ғ) Қаржылық есеп беру процесі.

G) Өндірісті материалдармен жабдықтау бөлімдерінің қызметтері.

Н) Жоспарлау бөлімінің қызметтері.

Дұрыс жауап: А;В;Е

 

 

2. Кірістік шығындар:

A) Босалқыларды бағалауда есепке алынбайтын жэне кезең шығындары

болып қарастырылатын ресурстар.

B) Басқару шешімдерін қабылдауға эсер ететін болашак кезең

шығындары.

C) Болашақта ақшалай шығындарды көрсететін шартты шығындар.

D) Шешім қабылдауға әсер еткен болашақ шығындар мен табыстар.

E) Сатып алынған, қолда бар және болашақта табыс әкелетін активтер.

F) ¥йымда нақты бар және болашақта табыс әкелетін активтер.

G) Табыс алу үшін жұмсалған және болашақта табыс әкелу мүмкіндігін

жоғалтқан құралдар.

Н) Қолда бар және болашақта табыс әкелетін активтер.

Дұрыс жауап: E;F;H

 

 

3. Дт 3350 Кт 3120 - бухгалтерлік жазу:

A) Қосалқы өндіріс жүмысшыларына еңбек ақы есептелінді.

B) Өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысынан жеке табыс салығы

ұсталынды.

C) Көмекші өндіріс жұмысшыларының еңбек акысынан зейнетақы

жарнасы ұсталынды.

D) Көмекші өндіріс жұмысшыларына еңбек ақы есептелінді.

E) Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысынан зейнетақы

жарнасы ұсталынды.

F) Басқару қызметкерлерінің еңбек ақысынан жеке табыс салығы

ұсталынды.

G) Негізгі өндіріс жұмысшыларына енбек акы есептелінді.

Н) Сатушылардың еңбек ақысынан жеке табыс салығы ұсталынды.

Дұрыс жауап: B;F;H

 

 

4. Калькуляциялау бірліктері:

A) Центнер.

B) Смета.

C) Жоспар.

D) Тонна.

E) Шаршы метр.

Ғ) Нормативтер.

G) Норма.

Н) Теңге.

Дұрыс жауап: A;D;E

 

 

5. Машина қүрастырудағы негізгі шығыстар:

A) Бас офисті жалдау ақылары.

B) Механикалық өндіріс жонушыларының (токарларының) еңбек ақысы.

C) Қөмекші материалдар.

D) Электромонтерлердің еңбек ақысы.

E) Бухгалтердің еңбек ақысы.

F) Негізгі материалдар.

G) ¥сталық желім.

Н) Кеңсе қағазы.

Дұрыс жауап: B;C;F