Реферат: Орыс философиясы


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Философия
Тип работы:
Рефераты
Количество страниц:
16

... Советтік философияға В.И.Лениннің шығармасы зор әсер етті. Ол маркстік философиядағы материализмді дамытып оны Россия жағдайына бейімдеуге тырысты. 1917-30 жылдардағы ұзақ пікір таластар ресми марксизм-ленинизмнің күшті басымдылығымен жүрді. 1930-50 жылдардағы философияны толық идеологиязациялау, оны ресми өкіметтің қызметшісіне айналдыру, И.В.Сталиннің  философиялық  мәселелерді шешудегі әсерімен анықталады. Н.И.Бухарин - сана, психика мәселелерімен айналысты. А.Богдановтың теориялық жүйесі - «тектология». Тектологияның мақсаты: жекелеген құрылымның болмаса бүкіл әлемнің  типтері мен формалары туралы түсінік беру. Богданов бойынша ол тәжірибенің осылай немесе басқаша ұйымдастырылуына көп әсер етеді. Белгілі марксистер: А.Ф.Лосев - Адам, тарих А.М. Деборин - материализмді шығармашылық түсіну; Л.Гумилев - Тарих, этногенез; В.Асмус - Ғылыми, тарихи; Ю.Логман - қоғам, философия, тарих мәселелерімен айналысты.

 

                                  Семинар сабағының жоспары:

  1. Орыс философиясының  қалыптасуының ерекшеліктері және оның негізгі ағымдары.
  2. ХІХ ғ. Орыс философиясы: славянофильдік және батыстық
  3. Діни философия және космизм. (В.Соловьев, Н.Федоров, Н.Бердяев, П.Флоренский, С.Франк және т.б.)
  4. Россиядағы Марксистік философия.

 

 

Әдістемелік ұсыныстар:

Россиядағы ІХ-ХІҮ ғғ. философияның қалыптасуының ерекшеліктері. ХҮ-ХҮІІ ғғ. философияның православтық христиандалуы мен ағартушылығы.

ХҮІІ-ХҮІІІғғ. Ағартушылық пен натурфилософия (А.Н.Радищев,      М.В.Ломоносов және т.б.) ХІХғ. Орыс философиясы: славянофильдік және батыстық, тарихи философия және діни философиялық дәстүрлер ( П.Я.Чаадаев, К.Н.Леонтьев, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин). А.И.Герценнің, Н.Г.Чернышевскийдің, В.Г.Белинскийдің, М.А.Бакуниннің философиялық көзқарастары.

Діни философия және космизм (Ф.М.Достаевский, Л.Н.Толстой және т.б.)

ХІХ ғ. соңы – ХХғ.  басындағы рационалдылық пен иррационализм: неоге-гельяндық, неокантшылдық, эмпиризм, интуитивизм, экзистенциализм.

Рессейдегі маркстік философия: халықшылдар және марксизм, Г.В.Плеханов, В.И.Ленин. ХХғ. аяғы-халықшылдар және рационалдық. Н.А.Бердяев,  П.А.Флоренский, И.А.Ильин, В.И. Вернадский, С.Н.Булгаков және т.б.

Орыс философиясының ерекшелігі мен дәстүрі. ХХ-ХХІ ғасырдың басындағы әлеуметтік-мәдени ыдырау.

 

Бақылау сұрақтары:

1. ХІ-ХҮІІІ ғғ. орыс философиясының дамуындағы ерекшелігі мен негізгі концепциясының маңызы неде?

2. П. Я. Чадаевтың көзқарасының мәні?

3. Славяншылдар мен батысшылдар арасындағы ой тұжырымның негізгі мазмұнындағы айырмашылығы?

4. Н. Г. Чернышевскийдің философиялық концепциясынын мәні?

5. В. С. Соловьев өзінің ілімін не себепті «біртұтастық» деп атады?

6. Орыс философиясындағы космизим идеясының дамуындағы өзекті мәселелер.

7. Орыс философиясындағы марксизм идеясын В. И. Лениннің дамытуынын нәтижелері?