Тест: Тесттер жауаптармен ша Басқару есебі ВОУД 100 тестов. вариант - 02


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Финансы
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
29

46. Дайын өнім өндірісінде нақты және нормативтік үстеме шығыстардың арасындағы айырмашылықтар:

А)  Дт 7210 «Әкімшілік шығыстар»

В)  Дт 5610 «Қорытынды пайда (зиян)

С)  Дт 1620 «Алдағы кезең шығыстары»

D)  Негізгі өндірістік шығындарға +

E)  Дт 8110 «Негізгі өндіріс» +

F)  Дт 8410 «Үстеме шығыстар»

G) Өндіріс шығындарына +

H)  Үстеме шығындарға

 

 

 

47. Бағадан  ауытқу:

А)  Материалдардың нақты бағасы – Материалдардың нормативтік бағасы сатып алынған материалдар саны

В)  Материалдардың нормативтік бағасы – Материалдардың нақты бағасы сатып алынған материалдар көлемі

С)  Материалдардың нормативтік бағасы + Материалдардың нақты бағасы – сатып алынған материалдар саны

D)  Материалдардың нормативтік бағасы - Материалдардың нақты бағасы * сатып алынған материалдар саны

E)  Материалдардың нақты бағасы - Материалдардың нормативтік бағасы * сатып алынған материалдар саны +

F)  Материалдардың нормативтік бағасы - Материалдардың нақты бағасы * сатып алынған материалдар саны +

G)  Материалдардың нақты бағасы - Материалдардың нормативтік бағасы

H)  Сатып алынған материалдардың нормативтік бағасы – Сатып алынған материалдардың нақты бағасы * сатып алынған материалдар саны +

 

 

 

48. Зиянсыздықтың бухгалтерлік моделі:

А)  Дифференциалды ақпараттарды және альтернативті таңдау негізінде шешім қабылдау үшін түсімдер мен шығындардың өзара байланысы

В)   Өндіріс көлемінің өзгерісіне тәуелді болатын жиынтық табыс пен жиынтық шығындардың өзара байланысты сызықтық сұлбасы +

С)  Өзіндік құнды есептеу тәсілі

D)  Өндіріс көлемінің өзгерісіне байланысты жиынтық табыс пен жиынтық шығындардың тәуелді сызықтық сұлбасы +

E)  Өндірістік өзіндік құн есебін жүргізу әдісі

F)  Шығындар туралы ақпараттарды және альтернативті таңдау негізінде шешім қабылдау үшін түсімдер мен шығындардың өзара байланысы

G)  Өндіріс көлемінің өзгерісіне тәуелді болатын жиынтық табыс пен жиынтық шығындардың сызықтық сұлбасы +

H)  Дифференциалды ақпараттарды және альтернативті таңдау негізінде шешім қабылдау үшін түсімдер мен шығындардың кері байланысы

 

 

49. Дт 7420 Кт 2310 – бухгалтерлік жазудың мазмұны:

А)  Негізгі құралдарды есептен шығарған кезде бағаларының төмендеуі

В)  Мемлекеттен төлемсіз негізгі құралдар алғанда баланстық құндарының төмендеуі

С)  Негізгі құралдарды сатқанда әділ құнының жоғарлауы

D)  Негізгі құралдарды басқа ұйымдарға төлемсіз бергенде әділ құнының жоғарлауы

E) Қайта бағалау арқылы жылжымайтын мүліктегі инвестициялардың әділ құнын төмендеткен жағдайда  +

F)  Қайта бағалаудың нәтижесінде жылжымайтын мүліктегі инвестициялардың әділ құнының төмендеуі +

G) Қайта бағалау арқылы жылжымайтын мүліктегі инвестициялардың әділ құнын жоғарлатқан жағдайда

H) Қайта бағалаудың нәтижесінде жылжымайтын мүлік құрамындағы инвестициялардың әділ құнының төмендеуі +

 

 

 

50. Тікелей әдіс арқылы жалпы пайда анықталады:

А)  Сатудан түсім – айнымалы шығындар +

В)  Сатудан түсім – өзгермелі шығындар +

С)  Сатудан түсім – шартты өзгермелі шығындар

D)  Сатудан түсім – ауыспалы шығындар +

E)  Сатудан түсім – шартты тұрақты шығындар

F)  Сатудан түсім + өзгермелі шығындар

G)  Сатудан түсім – өзгермелі және тұрақты шығындар

H)  Сатудан түсім – тұрақты шығындар