Дипломная работа: «ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» ААҚ – ның өндірістік шаруашылық қызметін талдау


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Қаржы, Финансы, Қаржы
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
75

Мазмұны

КІРІСПЕ. 3

1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ.. 5

1.1. Қаржы ұғымы, оның мәні мен қажеттілігі 5

1.2.  Қаржының функциялары,  рөлі және  қаржы тәуекелінің мәні 16

1.3. Кәсіпорындардың қаржысын ұйымдастыру негіздері 30

1.4.  Кәсіпорындардың қаржы қорлары.. 37

1.5 Қаржы тұрақтылығын анықтау жолдары.. 41

 

2 . “ОБЛЖЫЛУКОММУНҚУАТ” ЖОМКК – НЫҢ ҚАРЖЫ  -ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ.. 46

2.1. Кәсіпорынның 2005 – 2006 ж.ж. негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерін талдау  46

2.2. Активтердің қалыптасу көздерінің құрамы мен құрылымын талдау. 51

2.3. “Облжылукоммунқуат ” ЖОМКК-ның қаржы – шаруашылық қызметін талдау  56

2.4. Дебиторлық және кредиторлық қарыздарының құрылымын талдау. 62

2.5 Дебиторлық қарыздармен кредиторлық қарыздардың айналымдығын талдау  64

 

3. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫН САУЫҚТЫРУ ЖОЛДАРЫ.. 67

3.1.  Кәсіпорынның кредиторлық және дебиторлық қарыздарды басқару бойынша ұсыныстар. 67

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 71

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДІБИЕТТЕР ТІЗІМІ 73

 

1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ

1.2.  Қаржының функциялары,  рөлі және  қаржы тәуекелінің мәні

 

 

... Қаржы тәуекелніің сыртқы белгілері келсесілер: міндеттемелерді орындамау, төлемдерді тоқтату, салықтарды төлеу мерзімдерінің кешіктірілуі, өндірістік, коммерциялық дәстүрлі байланыстардың бұзылуы. Ішкі белгілері: өндірістің тоқтап қалуы, өткізу көлемінің төмендеуі, жұмысшылардың қызметтен босатылуы, мерзімі өтіп кеткен кредиторлық қарыздың жоғары үлесі, қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің төмен көрсеткіштері, қаржыландыру көздері ретінде қарыздық қаражаттарды қолдану үлесінің жоғарылылығы.

 

Кәсіпорынның тәуекелін бағалау үшін рейтингілік әдіс қолданылуы мүмкін. Оның мәні: негізгі көрсеткіштер корреляциялық-регрессиялық талдау көмегімен топтастырылады. Кейін кәсіпорынның эксперттік өлшем бойынша белгілі көрсеткіштердің орта салмақты рейтинг мәні (орны) ретінде есептелетін интегралды рейтингі анықталады. Келесі кезеңде кәсіпорындардың талданатын топтарындағы тәуекел деңгейі бойынша әр кәсіпорынның интегралды рейтинг мәні есептеледі. Рейтингте бірінші орынды экономикалық потенциалы жоғары және төмен деңгейлі тәуекелді кәсіпорын алады. ...

1.5 Қаржы тұрақтылығын анықтау жолдары

 

... Абсалютті қаржы тұрақтылығы  кезінде кәсіпорын сыртқы кредиторларға тәуелді  емес , запастар мен шығындар толығымен  меншікті ресурстармен өтеледі :   S = {1,1,1}

 

2. Кәсіпорынның қаржы жағдайының қалыпты тұрақтылықты . Бұл егер

 

                                           3 = Ипл

 

                           К о .з = Ипл / 3 = 1

 

болса, онда кәсіпорынның төлем қабілеттілігіне кепілдік беріледі,                 яғни : S = {0,1,1}

 

Бұл қатынас кәсіпорынның барлық қаржы ресустарының көздерін пайдаланғаның әрине запастар мен шығындарды толық өтейтінін көрсетеді.

 

3. Тұрақсыз қаржы жағдайы. Бұл кезде төлем баласы бұзылады, бірақ кәсіпорын айналымына (резервтік қор, қор жинау және тұтыну қорына) уақытша бос қаржы көздерін (Ивр) , айналым қаржыларын уақытша толтыру үшін банктен несиені толтыруы, кредиторлық қарыздардың дебиторлық қарыздардан артуы есебінен төлем қаржылары мен міндеттемелерінің тепе – тендігін қалпына келтіру мүмкіндігі сақталады:

 

3 = Ипл + Ивр ,

 

К о .з = Ипл + Ивр / 3 = 1

 

S = {0,1,1}

 

4. Дағдарыстың қаржы жағдайы . Бұл кезде кәсіпорын толығымен қаржыландырудың займдық көздеріне тәуелді , яғни кәсіпорын  банкротық шегінде болады .  ...

 

2 . “ОБЛЖЫЛУКОММУНҚУАТ” ЖОМКК – НЫҢ ҚАРЖЫ  -ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ

2.1. Кәсіпорынның 2005 – 2006 ж.ж. негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерін талдау

...

 

Көрсеткіштер өлшем бірл. 2005 ж 2006 ж ауытқу (+; - )
  Өткізілген өнім көлемі (қызмет ) м.т.г 243898 256115 12217
  Негізгі құралдардың орта жылдық құны. м.т.г 217717 245925 28208
  Қор қайтарымы

тг.1,121,04- 0,08 Қор сиымдылығы

тг.0,890,96+ 0,07

 

 

Сонымен кәсіпорын өз шаруашылық қызметін ойдағыдай атқарып жатқан жоқ. Кәсіпорынның қызмет көрсетуден түскен табысы өскенімен өндірістік шығындар өсімі жоғары болған. Нәтижесінде кәсіпорын негізгі қызметінен жалпы зиян шеккен. Сонымен қатар өндірістік ресурстарын да тиімді пайдалана алмаған.

 

Осы жағдайларды ескере отырып, кәсіпорынның қаржы жағдайына қаншалықты әсер етіп жатқанын бағалау мақсатында келесі кезекте кәсіпорынның қаржы жағдайы бағаланады.

 

Баланс активі кәсіпорын меншігіндегі капиталдың орналасуы туралы мәліметтер, яғни нақтылы мүліктерге және материалдық құндылықтарға салынған салымдар туралы, кәсіпорнынның өндірістік шығындары туралы және ақшалай қаражаттардың қалдықтары туралы мәліметтерді береді.  Әрбір орналасқан капитал түріне жекеленген баланс бабы сәйкес келеді.

 

Баланс активін топтастырудың негізгі белгісі олардың өтімділік деңгейі болып табылады. Осы белгіге сәйкес баланс активтері ұзақ мерзімді активтер және ағымдағы активтер болып бөлінеді.

 

Баланс активтері құрамы мен құрылымының динамикасын талдау кәсіпорын мүлкінің және оның жекеленген түрлерінің абсолютті және қатынасты өсімінің немесе азаюының шамасын анықтауға мүмкіндік береді. Активтердің өсуі (кемуі) кәсіпорын қызметінің кеңейгенін (тарығанын) бейнелейді. ...

 

3. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫН САУЫҚТЫРУ ЖОЛДАРЫ

3.1.  Кәсіпорынның кредиторлық және дебиторлық қарыздарды басқару бойынша ұсыныстар

 

... Қаржылық ағымдарды талдау әдісінің артықшылыгы есептеудің қарапайымдылығы, алынған нәтижелердің көрнектілігі, басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті ақпараттылығында болып отыр. Бұл әдістің кемшіліктері де бар: қажетті деңгейдегі дәлдікті қажет ететін ақша қаражаттардың түсу көлемін, ұзақ мерзімді болашақтағы төлемдердің көлемін, сонымен қатар кәсіпорындағы аналитикалық есептің қажетті мәліметтерін жоспарлау өте қиын.

 

Түсуі мен шығуы жоспарланған, өтімді қаражаттардың барлығы кірістірілген қаржылық жоспар, бағалаудың барабар құралы болып табылады.

 

Банкроттықтың алдын алып, кәсіпорынның төлем қабілетін қалпына келтіру үшін, кәсіпорын келесідей батыл әрекет жасауға мәжбүр болады:

 

а)  қозғалмайтын мүліктің бір бөлігін сату;

ә) басы  артық  тауарлы-материалдық  қорлардан  құтылу;

б)  жарғылық капиталды өсіру;

в)  айналым  қаражаттарын  толтыру  үшін  ұзақ  мерзімді ссудалар мен заемдарды алу;

г)  шығындарды     қысқарту     бағдарламасын     жасау және жүзеге асыру;

ғ) активтерді басқаруды жақсарту;

д)  қайтарылмайтын   немесе   қайтарылатын   негіздегі әр түрлі деңгейдегі бюджеттерден, салалық және салааралық    бюджеттен    тыс    қорлардан    мемлекеттік қаржылық көмек алу.

 

Банкроттықты болдырмауға бағытталған жұмыстың басқа жайы маркетингтік саясатты дүрыс жүргізу болып табылады. ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДІБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

2. Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Алматы, «Казахстан», 2000.

3. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. //Экономика и жизнь, 25 окт. 1990г.

4. Қазақстан Республикасының заңы «О местном государственном управлении в Республике Казахстан». //Казахстанская правда. 30.01.2001.

5. Қазақстан Республикасының заңы «О защите и поддержке частного предпринимательства» (04.7.1992г.)

6. Қазақстан Республикасының заңы «О государственной поддержке малого предпринимательства». (13.06.1997г.). ...