Шпаргалка: Тесттер жауаптармен ша педагогикаға қазақ тілде. Вариант - 04


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Педагогика
Тип работы:
Шпаргалки
Количество страниц:
13

Оқушылардың білімін бақылауға жатпайды :             

        А) Күнделікті.

        В) & Элементарлық.

        С) Алдын-ала.

        D) Қорытынды.

        Е) Аралық.

*****

 Білімді бағалау түріне жатпайды :             

        А) Оқушының сабақтағы жағдайы.

        В) Тапсырманы карточка арқылы орындау.

        С) Шығарма.

        D) ‡й жұмысы.

        Е) & Дискуссиялық клубтарда сөйлесуі.

*****

 Оқушылардың өз бетімен жұмыстарына жатады :             

        А) ‡лгірмейтін оқушыларға көмек.

        В) Пардағы жұмыс.

        С) & Рефераттың баяндамасын дайындау.

        D) Сабақтағы өзара көмек.

        Е) Бақылау пікірі.

*****

 Жоғарғы көрсеткішке жетудің негізі  :             

        А) Оқу пәніне қызығушылық.

        В) & Мұғалімнің тұлғасы.

        С) Шежіре.

        D) Дұрыс ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет.

        Е) Жүйелілік.

*****

 Дидактикалық бірлікті кеңейтетін(ДБК) педагогикалық технологияның авторы болып :             

        А) С.Н.Лысенкова.

        В) В.Ф. Шаталов.

        С) Л.В.Тарасов.

        D) В.К.Дьяченко.

        Е) & П.М.Эрдниев.

*****

 Оқушының білімін өздігінен меңгеруге бағытталған процесс  :             

        А) Тұлғаның қалыптасуы.

        В) & өзіндік білім алу.

        С) Қайта тәрбиелеу.

        D) өзін-өзі дамыту.

        Е) өзін-өзі басқару.

*****

 Технологиялардың негізгі аспектілеріне жататындар :             

        А) & Процессуалдық.

        В) Ғылыми-техникалық.

        С) Эмоционалдық.

        D) ұйымдастырушылық.

        Е) Формалды-техникалық.

*****

 Қазіргі жаңашыл педагогтар-бұл :             

        А) & Е.М.Ильин,Ш.А.Амонашивили.

        В) К.Д.Ушинский.

        С) Л.Н.Толстой.

        D) С.А. Макаренко.

        Е) Ы.Алтынсарин.

*****

 Педагогикалық инновация дегеніміз  :             

        А) & Бұл педагогикалық жүйенің ішкі ресурстарын жинақтайтын және

             қорытынды деңгейін көтеретін жаңашыл идея.

        В) Маңызын қарастырмай,формасын өзгерту.

        С) Гуманистік педагогика.

        D) Құндылық бағдар.

        Е) Жаңашыл мұғалімдер идеялары.

*****

  Оқу бағдарламасында көрсетіледі:             

        А) & Белгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны,оқу пәндеінің

             мазмұны мен білім көлемі.

        В) Оқу пәндерін класстарға бөлу және сағат санына қарай оқыту.

        С) Тоқсандық оқыту жалғасындағы оқу пәндерін оқыту тәртібі.

        D) Әрбір оқушының қажеттілігі мен қызығушылығын

             қанағаттандыратын білім өрісі.

        Е) Мектепте оқытылатын  пәндер тізімі және оларға бөлінетін сағат

             саны.

*****

 Оқу пәндерінің құрамы әр жыл сайын қандай құжатпен реттеледі  :             

        А) Мектептің жылдық жоспарымен.

        В) Мектеп жарғысымен.

        С) Оқу бағдарламасымен.

        D) & Оқу жоспарымен.

        Е) Күнтізбелік жоспармен.