Дипломная работа: Негізгі құралдардың есебі мен аудиті САК-комбинат Продоформление АҚ мысалында


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
64

Мазмұны

 

 КІРІСПЕ. 3

1-ТАРАУ. ӨНДІРІСТІ БАСҚАРУДЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАСЫ.. 5

1.1 «САК-комбинат Продоформление» АҚ-ның сипаттамасы және негізгі көрсеткіштерін талдау. 5

1.2 Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және кәсіпорынның есеп саясаты.. 9

 

2-ТАРАУ. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЕСЕБІ 11

2.1 Негізгі құралдардың жіктелінуі мен бағалануының есебі 11

2.2 Негізгі құралдардың қозғалысының есебі 16

2.3 Негізгі құралдардың тозуы және оларға амортизациялық аударым сомасын есептеу тәртібі 26

2.4 Жалдағы негізгі құралдарды есептеу тәртібі 30

2.5 Негізгі құралдарды жөндеудің есебі 39

 

3-ТАРАУ. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ АУДИТІ 45

3.1 Негізгі құралдарды аудиторлық тексерудің мақсаты мен міндеті 45

3.2 Негізгі құралдардың аудиті 48

3.3 Ұйымдағы негізгі құралдарды тиімді пайдалануын экономикалық талдау  59

ҚОРЫТЫНДЫ.. 62

 

1-ТАРАУ. ӨНДІРІСТІ БАСҚАРУДЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАСЫ

1.1 «САК-комбинат Продоформление» АҚ-ның сипаттамасы және негізгі көрсеткіштерін талдау

 

... Өйткені кезең шығындары мен өнімнің өзіндік құны тым жоғарылаған. Мұнда кестеде көріп отырғанымыздай активтер дейңгейі жоғарылағанымен, сондай-ақ табыс табу деңгейі де жоғары, бірақ соған қарай шығындар мөлшері де көп.

 

Сондықтан үйым корпоративтік табыс салығын төлемейді. Өйткені салық салынғанға дейінгі табыс мөлшері (-47237186 тг.)- Жалпы ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептемеде 2005 жылы сатудан түскен табыстың мөлшері 382993311 тг. болса 2004 жылы 299862,2 тг. яғни ауытқу сомасы (+37999469 тг.) болды. Мүнда көріп отырғанымыздай өткен жылмен салыстырғанда сату мөлшері (+37999469 тг.) жоғарылаған. Ал, өнімнің өзіндік құны (+36863566 тг.) көбейді. Енді, менің ойымша ұйымның банкроттыққа ұшырау себебі негізсіз шығындардың көбеюінен болып отыр. Яғни, мүнда әсіресе кезең шығындарының үлесі артып отыр.

 

Ұйымның есепті жылғы, яғни 2005 жылғы бухгалтерлік балансынан көріп отырғанымыздай міндеттемелер бойынша қарыздар өтелмеген. Және де өткен жылға қарағанда керісінше жоғарылаған. Мысалы, салықтар бойынша қарыз сомасы 2004 жылы 3491636 тг. болса, 2005 жылы 12766806 тг. жоғарылаған. ...

2-ТАРАУ. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЕСЕБІ

2.2 Негізгі құралдардың қозғалысының есебі

 

... Негізгі құралдарды жою туралы дайындалған актілер бухгалтерияға келіп түседі және ол талдамалы есеп тізімдемесіне жазу үшін негіз болады, ал ол 12 "Негізгі құралдар" бөлімшесіндегі шоттарының кредиті бойынша жүргізіледі.

Кәсіпорын негізгі құралдардың қозғалысына типтік алғашқы құжаттарды толтырады. Негізгі құралдарға түгендеу жылына бір рет жүргізіледі, ал қозғалмайтын негізгі құралдарға - үш жылда бір рет түгендеу жүргізіледі.

Бухгалтерияда негізгі құралдардың инвентарлық карточкаларында бастапқы құны бойынша көрсетіледі. ...

2.4 Жалдағы негізгі құралдарды есептеу тәртібі

 

... Дисконтталған қүн бойынша есептелген кезде жал ақысының өте аз деңгейін анықтау үшін қарастырылған пайыздық мөлшерлемесін пайдаланады, ал егерде оны анықтау мүкін болмаған жағдайда қарыз капиталына пайдаланатын өсіп отыратын пайыздық мөлшерлемесін қолданады.

 

Қарастырылған пайыздық мөлшерлемесі ақша ағынының болашақтағы құнын анықтайтын арнайы кестесінен алынып анықталады және ол келесідей формула бойынша есептелінеді:

FV=PV(1+r)n

мұндағы, FV -  n жылдарынан кейін ақша ағынының болашақтағы құны;

PV - есептеу кезінде салынған сомасы;

r - пайыздық мөлшерлемесі;

n - есептеу кезеңінде алынған жылдар саны.

Жалға алушының қарыз капиталына өсіп отыратын пайыздық мөлшерлеме бұл  пайыз мөлшерлемесі, оны осы тәріздес жал үшін жалға алушы төлейді немесе Бұл  мөлшерлемені жалға алушы жал басында басшылыққа алады. ...

 

3-ТАРАУ. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ АУДИТІ

3.1 Негізгі құралдарды аудиторлық тексерудің мақсаты мен міндеті

 

... Тексеру алдында осылайша алынған ақпарат аудиторға осы кәсіпорындағы негізгі құралдар есебінің ұйымдастарылуы туралы жалпы түсінік береді және тексеру кезінде қандай мәселелерге аса көңіл бөліп қарастыру керектігін анықтауға көмектеседі.

 

Бас кітапта негізгі құралдардың, тозудың, аяқталмаған күрылыстың есебі жөніндегі синтетикалық шоттардағы қалдықтарды аналитикалық есептегі және бухгалтерлік баланстағы көрсеткіштермен сай келуін тексеру.

 

Олар барлық позициямен - ай басындағы қалдық, ай ішіндегі айналым, ай соңына қалдық - сай келуі керек. Егер ауытқу болса, онда оның себебін анықтап кәсіпорынға негізгі құралдардың ішкі бақылау әдістерін жүргізуге ұсыныс беру . ...

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы" 2002- жылдың 24-ші маусымындағы Қазақстан Республикасының Заңы.

2. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан  Республикасындағы аудиторлық  қызмет туралы"   1998-жылғы  20-қараша  Заң  күші  бар  №20 жарлығы (2001 ж. 15 қарашадағы өзгертулер мен толықтырулар).

3. Қазақстан Республикасы Президентінің "Акционерлік қоғамдар     туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Заң күші бар № 415 жарлығы.

4. "Учет основных средств" Стандарт бухгалтерского учета №6         Утвежден постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан  по бухгалтерскому учету от 13 ноября 1996 года №3.

5. Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных     платежах в бюджет" от 12 июня 2001 года №209-11, по состоянию на 1 января 2006 г. ...