Курсовая работа: ЖШС “Меркур Строй Сервис” экономикалық және кәсіпкерлік белсенділігін талдау


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Экономика Предриятия, Экономика
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
39

Мазмұны

 

КІРІСПЕ. - 3 -

1ТАРАУ.  НАРЫҚ  ЖАҒДАЙЫНДА ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ.. - 5 -

1.1 Шағын кәсіпкерліктің құрылуы және дамуының ғылыми    негізделуі. - 5 -

1.2  Қазақстандағы шағын кәсіпкерліктің құрылуының ерекшеліктері - 8 -

 

2 ТАРАУ. «МЕРКУР   СТРОЙ   СЕРВИС»   ЖШС ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК БЕЛСЕНДІЛІГІН ТАЛДАУ.. - 19 -

2.1. «Меркур Строй Сервис» ЖШС-нің жалпы сипаттамасы.. - 19 -

2.2 ЖШС «Меркур Строй Сервистің» экономикалық тиімділік көрсеткіштерін талдау  - 24 -

 

3 ТАРАУ.  ӨНЕРКӘСІПТЕГІШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ   - 29 -

3.1  Шағын   кәсіпкерлікті  дамытуда  мемлекеттік  қолдау   тетіктері - 29 -

ҚОРЫТЫНДЫ. - 36 -

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ - 38 -

1ТАРАУ.  НАРЫҚ  ЖАҒДАЙЫНДА ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ

1.2  Қазақстандағы шағын кәсіпкерліктің құрылуының ерекшеліктері

 

...  Қазақстанда шағын кәсіпорын тез қарқынмен өсуде. Жыл ішінде оның өсу қарқыны 9,6% болса, онда жүмыс істейтіндердің саны 8,5% -ке өскен. Бірақ осындай өсу қарқынын алдыңғы жылдармен салыстырғанда шағын кәсіпорынның өсу қарқынының және онда жұмыс істейтіндердің санының қысқарып жатқанын байқауға болады. Егер 1999 жылы шағын кәсіпорынның және ондағы жұмыс істейтіндердің санының өсу қарқыны 60% және 40% - болса, 2000 жылы 34 % және 31% ; 2001 жылы- 15,4% және 6,7% ; ал 2002 жылдың 8-ші айында 9,6% және 8,5% -ті қүрады.

 

Біз Қазақстан Республикасында шағын кәсіпорынның    қүрылуына және дамуына   сараптама  жасадық.

 

Қазақстандағы шағын кәсіпкерліктің ерекшелігі «көлеңке сектордың жоғарғы деңгейде қалып отырғандығы. Эксперттік бағамдарға қарағанда шағын шәсіпорын субьектілерінің 30- 50% құрап отыр. Потенциялды ресурстардың көп бөлігі жалпы ұлттық мәселелерді шешуге қатынаспай отыр. Сонымен бірге шағын кәсіпкерліктің аймақтық дамуындағы айымашылықтар өте алшақ.

 

Тағы бір ерекшелігіне еліміздің экономикалы, салалық, әлеуметтік, демографиялық ерекшеліктеріне сай шағын кәсіорындардың көлемі. Келесі жағдай нарықтық қатынастардың орнауының және экономикалық дамуға сәйкес салалардағы айырмашылықтар. Шағын кәсіпорындарды дамытудағы мемлекеттік органдардың оларды қолдауға байланысты бағдарламаларды жүзеге асыруына байланысты ішкі қайшылықтар. ...

 

2 ТАРАУ. «МЕРКУР   СТРОЙ   СЕРВИС»   ЖШС ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК БЕЛСЕНДІЛІГІН ТАЛДАУ

2.1. «Меркур Строй Сервис» ЖШС-нің жалпы сипаттамасы

 

... 6-кесте 2002-2003 жылдардағы таза табыстың өзгеруі

     6-Кестедегі көрсеткіштер келесіні көрсетеді: 2002 жылға қарағанда 2003 жылы берілген қызметтін қүны өсті, ол жалпы табыстың деңгейіне оң әсер етті. 2003 жылы жиынтық табыс 1407,52 мың. тг. болды. 2002 жылгы кезеңнің шығындарына 2003 жылғы шығындар 264 %-ға өсті. Бүл кәрсеткііп есебінен «Меркур Строй Сервис» ЖШС-і таза табысы 2619 пайызға өсті. Көрсеткіштің мүндай өсімі кәсіпорын жүмысының тиімді екенін көрсетеді. Кәсіпорын тапқан табысты тиімді жүмсап, тек қана басты мақсаттагы мәселелер мен есептерді шешуге бағыттау керек. Кестедегі мәліметтер бойынша «Меркур Строй Сервис» ЖШС-де 2003 жылы сатылымдық және ендірістік жүмыстар қарқыны жоғары болды. ...

3 ТАРАУ.  ӨНЕРКӘСІПТЕГІШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

 

... Осыған байланысты индустриялды- инновациялық бағдарламада монополистердің негізгі қызметіне кірмейтін қызмет көрсету салаларын шағын кәсіпорындарының бәсеклестік ортасына беру механизмі қарастырылуда. Сонымен бірге шағын кәсіпкерлікте ғылыми сиымды өндірісті дамыту үшін қүрал- жабдықтар мен технологияны лизингке алу және ірі бизнеспен арадағы франчайзйітік қатынасты кеңейту мәселелері қарастырылуда.

Қазақстандық өндірушілерге ғылыми жобаларды нарықтық товарларға айналдыруға дейінгі тәжірибе жетіспегендіктен, сонымен бірге жоғары дәрежелі менджмент пен маркетинг, талдау саласындағы мамандардың жоқтығына байланысты бағдарламада Қазақстандық мамандардың шетелдік ғылыми зерттеу институттары мен кәсіпорындарда тәжірибеде өту және Қазақстанға жоғарғы дәрежелі мамандарды шақыруып өзімізде мамандар дайындау мәселесі қарастырылған. ...