Дипломная работа: Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдалану жолдары


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Педагогика
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
48

ЖОСПАРЫ

 

КІРІСПЕ. 3

I ТАРАУ. БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ. 6

1.1 Қазіргі педагогика  ғылымындағы “технология” ұғымының тарихына        қысқаша шолу. 6

1.2 Қазіргі бастауыш мектептің оқыту  барысында қолданылатын технологиялардың түрлері 17

 

II ТАРАУ. БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ.. 25

2.1. Қазақ тілі сабақтарында пайдаланылатын жаңа технологияларға сипаттама  25

2.2. Жаңа технологияларды пайдалану тәжірибесі (озат  мұғалімдер тәжірибесі) 33

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 46

 

 

I ТАРАУ. БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.

1.2 Қазіргі бастауыш мектептің оқыту  барысында қолданылатын технологиялардың түрлері

 

... Дамыта оқыту технологиясы.

 

(Л.С. Выгодский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков ) бастауыш мектептің алдындағы шешімін күтіп тұрған бастр мәселелер ғалымдардың пікірінше, оқушыны дамыта оқыту, оқушыны оқу әрекетіне қалыптастыру, олардың оқуға ынтасын ояту, яғни қызығушылығын арттыру. Дәстүрлі әдістің негізін сыныптың сабан-жүйесі ретінде Я.А.Коменский салса, педагогикалық жаңа әдістер 50-60 –жылдарда (бұрынға отандық педагогикада) пайда болып, осы заманғы Л.С.Выгодский, М.Н. Скатки, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Заков т.б. – ң идеясына жалғасады.

 

В.В. Давыдовтың дамыта оқыту қағидасын бүтін жүйе ретінде қарастыруды ұсынады. Оның құрамы мынандай: оқу қызметі, оқу мақсаты мен міндетін, оқыт дәстүрінен тұрады. Оқыту әрекетіне оқу операциялары (ұғымды түсіну), оқуды игеру, бақылау, оқылатын материалды мегеру дәрежесі, ал қабылдау әрекетіне дағдылар мен біліктер жатады.

 

Л.В. Занковтың дамыта оқыту жүйесі 50 – ші жылдары дүниеге кеді. Ғалымның пікірі бойынша мектеб баланы психикалық тұрғыдан дамыта алмай келеді. Ол бірнеше жылға озылған ірг елі зерттеуде білім берудің жайы мен он дамытудың жолдарына талдау жасады. Оның лаборраториясында алғашқы рет даму мектеб жұмысынң бастр өлшемі дген идея деп, дамыта оқытудың өзіндік жүйесін  жасады.

 

Л.В.Заков жасаға дамыта оқыту жүйесін жеке тұлғасын жеделдете, қарқынды, Жан-жақты дамыту жүйесі деп.. те атауға болады. ...

 

II ТАРАУ. БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

2.1. Қазақ тілі сабақтарында пайдаланылатын жаңа технологияларға сипаттама

 

 

... Жаңа ақпараттық технология  мұғалімдердің өз жұмыстарының әдістері мен ұйымдастыру түрлерін түбегейлі өзгертуге, оқушылардың жеке қабілеттілігін дамытуға, оқытудағы пәнаралық байланысты күшейтуге, оқу процесін ұйымдастыруды үнемі жаңартып отыруға мүмкіндік береді.

 

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі мұғалімдер мен оқушыларға өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс істеуге шексіз мүмкіндік туғызады. Компьютердің білім беруде  кеңінен қолданыла бастауына байланысты “Оқытудың жаңа ақпараттық технологиясы” пайда болды, оны компьютерлік технология деп. те атайды. Компьютерлік технология төмендегі үш нұсқада жүзеге асады:

 

I нұсқа – компьютерді жекелеген тақырыптарда қолдану.

 

II нұсқа – берілген технологияның ең маңызды негізгі функциясын анықтайтын белгі.

 

III нұсқа – монотехнология, яғни, барлық оқыту, басқару, бақылау тек қана компьютерді қолдануға сүйенеді.

 

    Компьютер оқытудың барлық:

 

 Жалпы тақырыпты түсіндіру, бекіту, қайталау; білім, білік дағдыны тексеру кезеңдерінде қолданылуы мүмкін.

 

ҚОРЫТЫНДЫ

  Қоғамның даму адамдар Алдана үнемі жаңа талап тар қойып отыратыны белгілі. Еліміздің егеменді мемлекет болуы ұлттық құндылықтарымызды жоғары дәрежеге көтеруді алға қойды. Білімді, тәрбиелі, іскер, саналы ұрпақ өсіру, тәрбилеуге айрықша мән бері леді. Жас ұрпақты тәрбиелеу ісі қоғам дамуының қай кезеңінде болмасын уақаттың талап – тілегіне сай үздіксіз жүзеге асырылып отырылады. Оқу – азарту ісін жаңаша құру – біздің рухани азаматтық-шығармашылық потенциалымызға, жаңаша ойлау қабілетіміз Бен ізденістерімізге байланысты болмақ. А. Байтұрсыновтың “Ең әуелі мектепке керегі  - білімді  педагогіка мен әдістемеденн хабапдан оқыта білетін мұғалім. Екінші оқыту ісіне керек  құралдардың қалай да ыңғайлы болуы. Үшінші- мектепке керегі бағдарлама. Әр іс көңулдегідей шығу үшін оның үлгісі ия мерзімі өлшеуге боларға керек” дегеніне сол кезеңнің өзінде ең бірінші орында әдіскер мұғалімнің қажеттігіне ден қойылғандығын аңғаруға болады. Ғұлама ғалымның бұл пікірі әліде өз мәнін жойған жоқ. Қазір осы мәселеге бұрынғыдан да  терең жаңартудың ғылыми негізіне бастауыш сынып оқушысын белгілі бір қажетті біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің объектісі еп.. Қарастырылатын қазіргі заманғы дамыта отырып, оқыту идеясы алынды. Жаңа идеяны жүзеге асыруға жаңа әдістер жүйесі қажет екені белгілі. Біз өз жұмысымызда осы дамыта оқу идеясына байланысты пайдаланылып жүрген жаңа техноогияларға тоқталдық. Атап айтқанда: деңгейлік,  саралап оқыту технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы, оқытудың модульдік технологиясы, тірек сигналдар арқылы оқыту технологиясы, компьютерлік технология т.с.с. Бұл технологиялады оқыту деп іс жүзінде өтілетін тақырыптардың ретіне қарай тыңдап, тиімдісін Ала білудің мәні зор. Аталған технологилардың  қай-қайсысы да оқушылардың білімді саналы түрде өздігінен меңгеруіне, оқу әрекетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әсіресе, деңгейлік саралап оқыту технологиясы оқыту процес інде ерекше орын алады деп ойлаймыз. Себебі деңгейлік тапсырмалар оқуылардың ойлауын дамытады, дүниетанымын  кеңейтеді, жеке тұлға ретінде өзіндік көзқарасының қалуптасуына әсер етеді, оларды ізденушілікке баулиды, өзіне деген сенімін арттырады.