Курсовая работа: Граф тиімділік есептерін шешу әдістерінің алгоритмдері мен программалары


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
40

 Мазмұны

 

 КІРІСПЕ. 3

 

I – ТАРАУ ГРАФ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ 5

1.1. Граф теориясының негізгі түсініктері 5

1.2. Графтағы  алгоритмдер. 6

1.3 Графты көрсетудегі мәліметтер құрылымы.. 7

1.4 Графикалық торлар. 9

 

II - ТАРАУ  BORLAND DELPHI ОРТАСЫНДА СЫРТҚЫ ФУНКЦИЯЛАР ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ MS EXCEL ОРТАСЫНДА ҚОЛДАНУ.. 18

2.1. Сыртқы программалар мен оларды MS Excel ортасында пайдайдалану. 18

2.1.1 Borland Delphi ортасында сыртқы функциялар құру және оны  MS   Excel ортасында қолдану. 18

2.2. Delphi ортасында DLL құруға арналған жаңа проектінің терезесі 21

Листинг 2.3 Visual C++ тілінде екіөлшемді экспотенциал функциясын жариялау программасы. 26

2.3  MS Excel көмегімен бағытталған графта минималды жол. 29

туралы есепті шешу. 29

2.4 Дискретті және комбинаторлық оптимизациялау есебі 31

2.5  Дейкстер белгілеу алгоритмі көмегімен графта минимальды жол. 32

туралы есепті шешу. 32

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 38

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР. 40

 

I – ТАРАУ ГРАФ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ

1.3 Графты көрсетудегі мәліметтер құрылымы

 

... Осы әдістердің кез келгенінің көмегімен қаралып отырған граф байланылғандығын тексеруге болады. Графты аралаған кезінде өткен түйіндердің тізімін жасауға болады, ал аралау аяқталғаннан кейін жасалған тізімді графтың барлық түйіндердің тізімімен салыстыруға болады. Егер тізім тек қана сол элеметтен тұратын болса, онда граф байланысты. Егер графта бастанғы төбеден жете алмайтын төбелер болса, онда граф байланысыз.

Тереңдікке аралау

 

Тереңдікке аралау барысында біз бірінші түйінге жетеміз, одан кейін тұйыққа тірелгенше графтың қабырғалары бойымен жүреміз. Бағдарланбаған графтың түйіні, егер біз осы түйінге түйіскен басқа түйіндерге кіріп болғаннан кейін, тұйық болып табылады. Бағдарланған графта өзінен шығатын қабырғалары жоқ түйінде тұйық болады.

 

Тұйыққа тірелгеннен кейін, біз әлі бармаған төбеге көрші төбеге жеткенше кері қайтамыз да, осыдан кейін жаңа бағытта жылжимыз. Біз бастанғы нүктеге түйіскен бүкіл төбелерде болып оған қайтқанда процесс аяқталған болып саналады.

 

Осы және басқа алгоритмдарды көрсеткенде, екі төбеден біреуінен таңдауда, біз әрқашан кішілеу белгісі бар төбені таңдаймыз. Алгоритмді іске асыру кезінде таңдау графтың қабырғаларын сақтау тәсілі таңдау түрін белгілейді. 6.4 суретіндегі графты қарайық. Бір төбеден тереңдікке аралауды бастап, біз одан кейін 2, 3, 4, 5, 6 төбелерінде болып, тұыққа тірелеміз. Одан кейін 7 төбесіне қайтуға тура келеді, онда біз 8 төбені шолмағымыз анықталады. Бірақ осы төбеден өтіп, біз бірден тағы да тұыққа тірелеміз. 4 төбеге қайтқанда біз 9 төбенің шолынбау қалғанын көреміз, енді оған бару бізді тағы да тұйыққа әкеледі. Бүкіл көрші төбелер түгел шолығандықтан біз қайтадан бастапқы нүктеге қайтамыз; аралау осымен аяқталады. ...

 

II - ТАРАУ  BORLAND DELPHI ОРТАСЫНДА СЫРТҚЫ ФУНКЦИЯЛАР ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ MS EXCEL ОРТАСЫНДА ҚОЛДАНУ

2.1.1 Borland Delphi ортасында сыртқы функциялар құру және оны  MS   Excel ортасында қолдану

 

 ... Қарастырылатын материал интеграцияланған ортада программалау тәжірибесі бар пайдаланушыларға арналған. Сәйкес ортанаың басты менюінің операциялары мен жұмысшы интерфейс терезенің қызметі жайлы толық ақпарат пайдаланушыларды қызықтырады. Кітапта келтірілген материалдар есепті шешу үшін жеткілікті.

 

Екі өлшемді экспоненциалды мақсаттық функция үшін (2.1)  формулаға сәйкес 0,1-ден бастап берілген параметрдің өзгер интервалымен 1-мен аяқталатын а параметрінің өсетін мәні үшін тізбекті қосуды орындау қажет. Осы есеп Borland Delphi7 ортасында Object Pascal тіліндегі арнайы программа көмегімен шешіледі.

 

Borland Delphi7  ортасында сәйкесі программаны құру үшін алдымен оны пайдаланушының компьютеріне орнату керек. Сосын Delphi редакторының басты менюінднгі: File (Файл)/New (Жаңа)/ Other (Басқа) операцияларды орындаймыз, нәтежесінде Delphi ортасында (2.11-сурет) жаңа жоба құру шеберінің диалогты терезесі ашыла.

 

22

 

23

 

Бұл бағдарлама x1 және x2 екі формалды параметрі бар: ExpFunec2 функциясын береді. Бұл функцияның бағдарламасының мәтіні Паскаль тіліндегі функцияны  хабарлау үшін қолданылатын Function-стандартты операторының көлемімен басталады, онда кейін жақшаның ішіндеформальды параметірлері жазылған ExpFunce2 функциясының аты көрсетіледі. Функцияның атынан кейін екі кілттін сөз жазылады: export-берілген функцияның басқа қосымшаларда да қолданылуы мүмкін екендігін көрсетеді; ctdcfll-аты шақырудың стандартты тәсілін көрсету үшін жазылады. Функция мәтіні айнымалдардың типін хабарлаудан басталады, бұл кезде функция Real айнымалысы типіне сәйкес келетін негізгі мәнән қайтарады. Негізінде екі өлшемді экспоненциялды функция мәнінің есептелінуі x1 және x2 тәуелсіз айнымаларының екі мәні үшін For-To-Do циклінің көлемімен іске асырылады, ол “i” айнымалысы арқылы тізбектеле  орындалады. Қарапайым экспоненциалды функцияны  есептеу үшін Бір аргументті Exp функциясы қолданылады. Re,sult:=s операторы  берілген функцияның қайтымды мәтінін береді. Ақырында, соңғы Export Exp Func2 операторы функцияға  басқа қосымшалардан  байланысқа шығуға арналған функцияның атын көрсету үшін қызмет етеді.My DLL Delphi.dpr файылдын аты бар мәтіндік бағдарламаның Delphi редакторындағы сыртқы түрі 2.13-суретте бейнеленген. ...

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

 Граф тиімділік есептерін шешу әдістерінің алгоритмдері мен программаларын қарастыра отырып мынандай қорытынды жасауға болады:

 

1.    Қазіргі уақытта ғылыми техниканың дамуы жоғары деңгейге жетті, өңдіріс көлемі жылдан жылға өсіп келеді, адам іс - әрекетті қоршаған ортаға зор ықпал жасауда, соңдықтан оның қабылдаған шешіміне болашақ өмір тәуелді мойындау керек. Әрбір техника жаңашылдығын іске асыру барысында көптеген халыққа әсері тиіп, адам тағдырын өзгертуге әкеліп соғады. Мұндай жағдайда шешім қабылдауда дұрыс, ғылыми негізделген ұсыныстарға сүйену аса қажет болып саналады.

 

Жоғары деңгейлі тілдер адамның көру - есту (аудио-видио) сезімімен   қабылдануына   ыңғайлы.

 

2.  Бағдарламаны Delphi ортасында ұсыну үшін негізгі айқын Turbo PASCAL  тілімен саласы Borland фирмасы жасаған Object Pascal тілін пайдаланады. “Object” деген сөз бұл  тілі объектте бағытталған бағдарламалау концепцияын қолдайтынына ерекше назар аударады.

 

3. Графтар формальды түрде көп бір-біріне жуық жағдайларды баяндайды. Ең үйреншікті мысал болып қиылыстар мен оларды байланыстыратын жолдар көрсетілген автожолдар картасы болып табылады

 

Графтардың математикалық аспектісін меңгергеннен кейін, біз олардың   компьютер зердесі құрамында болуын және оларды өңдеу алгоритмдерімен айналысамыз. Біз бір бірінен артық шығымдар көлемі бойынша айырмашылығы бар графтарды сақтау әдістерінің көп екенін көреміз, ал әдісті таңдау графтың өзіне байланысты. Кейде кейбір ақпаратты көп адамдар топтарына әлде үлкен желідегі барлық компьютерлерге таратуға тура келеді. Біз ақпараттың топтық әр мүшщесіне жеткенін қалаймыз, бірақ сонымен қатар тек бір рет қана. ...