Реферат: Қате жазуларды түзету


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Рефераты
Количество страниц:
14

ЖОСПАР

 

1 Қателерді түзету. 3

2 Жаңылыс жазбаларды түзету. 11

3. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру принциптері. 11

 

2 Жаңылыс жазбаларды түзету.

 

1. Корректуралық тәсіл қате шоттар корреспонденциясына қатысты болмаған жағдай  немесе  тез  жабылса  және  есеп  жазбалары  қорытындыларына  әсер  етпеген жағдайларда қолданылады. Жаңылыс жазба жазылғаны көріну үшін жіңішке сызықпен сызылады, жанына дұрыс жауабы қойылады. Түзету осы құжатты жасау үшін жауапты адамның колымен расталады.

 

2. Қызыл сторно, түзетпе тәсілі - кері сандар тәсілі. Есеп жазбаларында шот корреспонденңиялары қате көрсетілгенде қолданылады.  Жаңылыс жазбалар сол шот корреспонденцияларында қайталанады, бірақ қызыл сиямен жазылады. Қорытындыны есептегенде түзетпе жазба есепке алынып, шегеріледі. Осылайша кате жазба жойылады. Содан  соң шоттардың дұрыс қорреспонденциясымен жаңа өткізгіш желі  (проводка) жасалады және кәдімгі сиямен (пастамен) жазылады.

 

3. Қосымша праводка тәсілі есеп регистрлерінде шоттардың дұрыс корреспонденциясы көрсетілсе, бірақ операция сомасы қате жазылып кеткен кезде қолданылады. Бұл жағдайда айырма сомасына сол шоттар корреспонденңиясы бойынша қосымша проводка беріледі.

 

3. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру принциптері.

... «Бухгалтерлік есеп пен каржылық есеп беру туралы» Заңның 6-бабы 2-тармағына және «Қаржылық есеп беру туралы ұсыныс» 30 Бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес есеп саясаты - «ұйымның талаптары мен қызмет ерекшеліқтеріне сай, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен есеп шоттарыньщ үлгі жоспары туралы заңдарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есеп беруді жасау үшін қабылданған принциптер, негіздер, шарттар, ережелер мен практика».

 

Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру есептеу мен үздіксіз қызметтің негізгі принциптеріне, түсінікті, орынды, сенімді және салыстырмалы сапалық сипаттамаларға сәйкес атқарылуы тиіс.

 

Басқаруды ақпаратпен қамтамасыз етуде және қаржылық есеп беруді пайдаланушыларды жіктеудегі бухгалтерлік есептің атқаратын ролі зор.

 

Бухгалтерлік есеп - субъектілерді пайдаланушьшардың қарауына ұсынатын қаржы­лық ақпаратының сипаты мен көлеміне байланысты. Пайдаланушылар әр түрлі болуы мүмқін. Мысалы, инвесторлар немесе несие берушілер, әлде бірлесе отырып іс-қызмет жүргізушілер. Әр қилы экономикалық шешім қабылдауда олар субъектінің қаржылық және басқадай есептеріне сүйенеді. ...