Курсовая работа: Банктердің шығыстары мен кірістері


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
26

Мазмұны

 

КІРІСПЕ. 3

 

1 БӨЛІМ.  КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАРДЫ БЕЛГІЛЕУДЕГІ КРИТЕРИЯЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ. 5

1.1. кірістер мен шығындардың белгіленуі. 5

1.2. Банк кірісінің құру көздері мен жіктелуі. 8

 

2 БӨЛІМ.  ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕНІ АНЫҚТАУДАҒЫ КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ КӨРІНІСІ. 15

2.1. банктің кіріс операциясының есебі. 15

2.2. Банктің шығын операциясының есебі. 18

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 25

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26

 

1 БӨЛІМ.  КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАРДЫ БЕЛГІЛЕУДЕГІ КРИТЕРИЯЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ.

1.2. Банк кірісінің құру көздері мен жіктелуі.

 

... Трасталық операцияларда тәуекел жоғары, себебі мұнда банктің табысы клиенттің табысынан жоғары болуын қалайды. Соған сәйкес трасталық операциялардан түсетін комиссия мөлшері де агенттік қызмет көрсетуден түсетін табысқа қарағанда біршама жоғары болып келеді. Мұндай ерекшелік, өз кезегінде трасталық қызметтен алынатын комиссиялық сый-ақының құрылымын анықтайды. Ол мүлікті басқарғаны үшін төленетін комиссиондық сый-ақымен жұмыстың нәтижесі бойынша төленетін сый-ақыдан тұрады.

 

Банктің кепіл беру қызметі - клиенттерге есеп айырысу үшін және несие алу үшін банктің әртүрлі формалардағы берген кепіл-хаты мен кепілдемесінен түсетін ақшалай сый-ақы түріндегі табыс әкелетін банктің қызметін сипаттайды. Егер клиент банкі үшін оның атын шығаратын клиенттердің қатарында болса, банк оған ақысыз кепіл-хатын беруі мүмкін.

 

Бағалы қағаздармен бизнес мынадай элементтерді қамтиды:

 

1. банктің өзінің бағалы қағаздарын шығару

 

2. оларды нарыққа сату

 

3. кәсіпорындарды жекешелендіруге байланысты қызмет көрсетуде басқада эмитенттердің бағалы қағаздары мен қайталама нарықтағы операциялары. ...

 

2 БӨЛІМ.  ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕНІ АНЫҚТАУДАҒЫ КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ КӨРІНІСІ.

2.1. банктің кіріс операциясының есебі.

 

... 4300 – «Басқа банктерге ұсынылған несиелер мен аванстар бойынша сый-ақы алумен байланысты кірістер».

4400 – «клиенттерге ұсынылған несиелер бойынша сый-ақы алумен байланысты кірістер».

4500 – «Дилинг операциялары бойынша кірістер».

4600 – «Банктің комиссиондық кірістері».

4700 – «Банктің қайта бағалаудан кірістері».

4800  -  «Басқа да операциялық кірістері».

4900 – «Айыптар, өсім ақылар, тұрақсыздықтар».

 

4999 – «салыққа дейінгі кірістер».

 

Банк кірісін есептегенде оның сәйкестігі мен бақылануы қадағаланады. Қызмет көрсетілген кезде клиенттер мен енгізілген сомалар банк балансында бейнеленеді. Заңды және жеке тұлғаларға көрсетілген қызмет үшін алынған нақты ақша түріндегі комиссиондық кіріс:

 

Дт – 1001

 

  Кт – 4801, 4802, 4920

 

4801 – «жалға беру бойынша кірістер».

 

4802 – «Басқа да операциялық кірістер». ...

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі;

 

2. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңы 30. 03. 1995. №2155 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 30. 05. 2001. №182-II);                                                                     

 

3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Банктер және банктік қызмет туралы» Заңы 31. 08. 19995. №2444 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 25. 04. 2001. №179-II) ...