Курсовая работа: Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
27

ЖОСПАР

  

КІРІСПЕ.. 3

 

I ТАРАУ. 5

1.1. Басқаруды ақпаратпен қамтамасыз етуде және қаржылық есеп беруді пайдаланушыларды жіктеудегі бухгалтерлік есептің атқаратын ролі. 5

1.2. Бухгалтерлік есептің қазақстандық және халықаралық стандарттары. 7

1.3. Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалық негізі. 7

 

II ТАРАУ. 12

2.1.Бухгалтерлік құжаттар. 12

2.2. Дебиторлық берешекті мойындау мен өлшеу. 13

2.3. Вексельдер есебі. 17

2.4.  Басқарушылық есептің әдістері және тәсілдері. 19

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 25

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 27

 

I ТАРАУ.

1.1. Басқаруды ақпаратпен қамтамасыз етуде және қаржылық есеп беруді пайдаланушыларды жіктеудегі бухгалтерлік есептің атқаратын ролі.

 

... Бухгалтерлік есеп - субъектілерді пайдаланушылардың қарауына ұсынатын қаржы­лық ақпаратының сипаты мен көлеміне байланысты. Пайдаланушылар әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, инвесторлар немесе несие берушілер, әлде бірлесе отырып іс-қызмет жүргізушілер. Әр қилы экономикалық шешім қабылдауда олар субъектінің қаржылық және басқадай есептеріне сүйенеді.

 

Қаржылық ақпаратты пайдаланушылардың екі негізгі топтары бар:

- ішкі;

- сыртқы.

Сыртқы пайдаланушылар екі категорияға бөлінеді. Олар:

- субъект қызметіне тікелей қаржылық мүддесі бар;

- субъект қызметіне жанама қаржылық мүддесі бар.

Тікелей қаржылық мүддесі бар пайдаланушылар категориясына мыналар кіреді:

- қазіргі және болуы ықтимал инвесторлар;

- қазіргі және болуы ықтимал кредиторлар;

- сатып алушылар. ...

 

2.2. Дебиторлық берешекті мойындау мен өлшеу.

 

... Егер күмәнді дебиторлық берешек ықтимал (мерзімі біткен) және есепке алынуы мүмкін болса, есепті кезең соңында түзету жазбасын жасау талап етіледі. Мысалы, егер субъект 15000 тенге сомасында күмәнді дебиторлық берешекті күтсе, күмәнді борыш бойынша шығынды көрсететін мынандай проводка енгізіледі:

 

821 «Жалпы және әкімшілік шығындар» шот дебеті

 

331 «Күмәнді борыштар бойынша резерв» шот кредиті    15000.

 

Күмәнді борыштар бойынша резерв қүру тәртібі «Табыс» 5 бухгалтерлік есеп стандарттарымен және оған «күмәнді борыштар бойынша резерв құру тәртібі» атты әдістемелік ұсыныстармен реттеледі. Күмәнді борыштар бойынша резерв есепті кезең соңында өткізілген дебиторлық берешекті түгендеу қорытындылары негізінде құрылады. Күмәнді борыштарды бағалау жөнінде екі тәсіл бар: өткізу, орындалған жүмыс, көрсетілген қызмет көлемінің проценті тәсілі, төлеу мерзімі бойынша шоттарды есептеу тәсілі.

 

Өткізу көлеміне байланысты процент тәсілі - үмітсіз борыштардың проценті жалпы әткізу көлемінде анықталады. Бұл үшін бірнеше есепті кезең ішінде (ең азы үш жыл) тауар өткізу (жұмыс, қызмет) көлемін және күмәнді борыштар бойынша резерв пайда болуы үшін процентті белгілеуге арналған төленбеген шоттар сомасын талдау қажет. ...

 

2.4.  Басқарушылық есептің әдістері және тәсілдері.

 

...  Ұйымдастырушылық топ - субъектіні заңды тұлға ретінде, оның қүрылымын, бөлімдерін, қызметін, учаскесін жасау; жоспарлау, бақылау, жоепардың орындалуын бағалау, ынталандыру, субъектінің мақсатына жетуді көздеген орындаушылардың эрекеттерін іштей үйлестіру қызметтеріне сэйкес қурьілымдық бөлімшелердің арасында ақпараттық жүйені уйымдастыру.

 

Басқарушылық есеп пэніне субъектінің ақпарат жуйесіндегі басқарушылық есеп объектілерінде керініс табатын эдістер мен тэсілдер жиынтығы жатады. ...

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 1. Қазақстан Республикасының 1995-жылдың 26-желтоқсанындағы «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» №2732 Заңы

2. Балабанов И.Т., «Основы финансового менеджмента», Москва – 1998

3. Дүйсенбаев К.Ш., «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау»,       Алматы – 2001