Тест: Банктегі есеп және есептілік тесттер дұрыс жауаптармен. Вариант-03. Тесты с правильными ответами по учет и отчетность в банках.Вариант - 03.


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Банковское дело, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
12

 Банктегі  есеп және есептілік тесттер дұрыс жауаптармен. Вариант-03. Тесты с правильными ответами по учет и отчетность в банках.Вариант - 03.

 

 

 

[q]2:1:Ашық валюталық позициялар түрлері:

 

[a] түнгі және күнгі позиция 

 

[a][+] ұзақ және қысқа ашық позиция 

 

[a] валюталық және жедел валюталық  позиция 

 

[a] жабық және ашық позиция  

 

[a] нормативті және есепті

 

 

 

[q]2:1:Ашық валюталық позициялар бойынша ішкі шектеулер орнатылады:

 

[a][+] банктер өздігінен

 

[a] қадағалаушы органдармен

 

[a] банка ережелерімен

 

[a] Үкіметпен   

 

[a] қаржы министрлігімен

 

 

 

[q]2:1:Ашық валюталық позициялар бойынша сыртқы шектеулер орнатылады:

 

[a] банктер өздігінен

 

[a][+] қадағалаушы органдармен

 

[a] банка ережелерімен

 

[a] Үкіметпен   

 

[a] қаржы министрлігімен

 

 

 

[q]2:1:Ашық валюталық позиция бойынша лимиттер түрлері:

 

[a][+] күндізгі және түнгі

 

[a] жедел и мерзімсіз 

 

[a] қысқы және ұзақ

 

[a] есепті және нормативті

 

[a] өздігінше және нормативті

 

 

 

[q]2:1:Ашық валюталық позицияладың күндізгі лимиттері:

 

[a][+] банк операциондық күн ішінде ие болатын ашық валюталық позициялар бойынша шектеулер

 

[a] позицияларды шектейтін тар лимиттер, олар бір күннен кейін құрылады

 

[a] барлық өкілетті банктер

 

[a] тек қана кейбір банктер

 

[a] коммерциялық банктердің тәуекелін төмендету мақсатымен өкілетті орган тарапынан шетел валютадағы позицияларды басқару

 

 

 

[q]2:1:Ашық валюталық позицияладың түнгі лимиттері:

 

[a] банк бір операциялық күн ішінде ие болатын ашық валюталар бойынша шектеулер

 

[a][+] позицияларды шектейтін тар лимиттер, олар бір күннен кейін құрылады

 

[a] барлық өкілетті банктер

 

[a] тек қана кейбір банктер

 

[a] коммерциялық банктердің тәуекелін төмендету мақсатымен өкілетті орган тарапынан шетел валютадағы позицияларды басқару

 

 

 

[q]2:1:Ашық валюталық позиция бойынша лимит қалай анықталады:

 

[a][+] валюталық позицияны меншік капиталға бөлу

 

[a] валюталық позицияны бірінші дәрежелі меншік капиталға бөлу

 

[a] валюталардың әр түрлері бойынша валюталық позицтялар соммасы

 

[a] валюталық позицияны меншік капиталға көбейту

 

[a] меншік капиталды валюталық позицияға бөлу

 

 

 

[q]2:1:Ашық валюталық позициядағы нетто лимит позициясы қалай анықталады:

 

[a] валюталық позицияны меншік капиталға бөлу

 

[a] валюталық позицияны бірінші дәрежелі меншік капиталға бөлу

 

[a][+] валюталардың әр түрлері бойынша валюталық позициялар соммасы

 

[a] валюталық позицияны меншік капиталға көбейту

 

[a] меншік капиталды валюталық позицияға бөлу

 

 

 

[q]2:1:Мемлекеттердің ашық шетел валюта позициялары, Standard&Poor’s агенттігінің «А» егемен рейтингісінен төмен болмайтын немесе басқа дай рейтингтік агенттіктің дәрежесіне ие,сонымен «Евро» валютасындағы лимит құрайды:

 

[a] банктің меншік капитал көлемін 15 % аспайтын мөлшерде

 

[a][+] банктің меншік капитал көлемін 12,5 %  аспайтын мөлшерде

 

[a] банктің меншік капитал көлемін 5 % аспайтын мөлшерде

 

[a] банктің меншік капитал көлемін 4,5 % аспайтын мөлшерде

 

[a] банктің меншік капитал көлемін 25  % аспайтын мөлшерде

 

 

 

[q]2:1:Мемлекеттердің ашық шетел валюта позициялары, Standard&Poor’s агенттігінің «А» егемен рейтингісінен төменгі басқа дай рейтингтік агенттіктің дәрежесіне ие,сонымен «Евро» валютасындағы лимит құрайды:

 

[a] банктің меншік капитал көлемін 15 % аспайтын мөлшерде

 

[a] банктің меншік капитал көлемін 12,5 %  аспайтын мөлшерде

 

[a][+] банктің меншік капитал көлемін 5 % аспайтын мөлшерде

 

[a] банктің меншік капитал көлемін 4,5 % аспайтын мөлшерде

 

[a] банктің меншік капитал көлемін 25  % аспайтын мөлшерде