Тест: Тесттер дұрыс жауаптармен ша Шетелдердің кедендік заңнамасы.2013 ж. Вариант- 01. Тесты с правильными ответами по таможенному праву. Вариант - 01


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Таможенное дело
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
17

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасы мына нормативтік құқықтық құжатқа негiзделедi:

 

A)& ҚР Конституциясына

 

B) Кеден одағының кеден кодексіне

 

C) ҚР үкiметi қаулыларына

 

D) ҚР Президент жарлықтарына

 

E) Ресей кеден заңнамасына

 

*****

 

 Қазақстан Республикасының үкiметi айқындаған, тµлеушiнiң билiк етуi шектелген мүлкiн µткiзу саласындағы заңды тұлға:

 

A) мүдделi тұлғалар

 

B) шетелдiк тұлға

 

C) почта операторы

 

D) декларант

 

E)& уәкiлеттi заңды тұлға

 

*****

 

 Кеден органдары мен салық қызметi органдарының µзара iс-қимыл тәртібін айқындайтын орган:

 

A) ҚР үкіметі

 

B)& Кеден ісі саласындағы уәкiлеттi орган

 

C) ҚР Қаржы органы

 

D) ҚР Ішкі Істер Министрлігі

 

E) Кеден Одағы

 

*****

 

 Кедендiк декларациялау жµнiндегi маман аттестатының қолданылу мерзiмi:

 

A)& 2 жыл

 

B) 12 ай

 

C) 3 жыл

 

D) 3 ай

 

E) 10 жыл

 

*****

 

 Техникалық жабдыққа қойылатын талаптар және оны қолдану тәртiбi

 

A) ҚР Президент жарлықтарымен

 

B) ҚР Кеден заңнамасымен

 

C)& ҚР үкiметiнiң қаулысымен

 

D) ҚР Премьер-Министрінің қаулысымен

 

E) ҚР Конституциясында белгіленген

 

*****

 

  Кеден органдарының ақпараттық жүйелерiнде жасалатын, µңделетiн және жинақталатын деректер базасы қамтылатын құжатталған ақпараттың ұйымдастырылған жиынтығы -

 

A)& Кеден органдарының ақпараттық ресурстары

 

B) Кедендiк баж

 

C) Коммерциялық құжаттар

 

D)  Халықаралық тасымалдың кµлiк құралдары

 

E) Тауарларға iлеспе құжаттар

 

*****

 

 Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың және кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыратын тұлғалардың құқықтарын, бостандығын және заңды мүдделерiн қамтамасыз ету мына органның қызметі:

 

A) ҚР Қаржы полициясының

 

B) ҚР Ішкі Істер Министрлігінің

 

C) ҚР Салық комитетінің

 

D) Кеден Одағының

 

E)& Кеден органдарының қызметi

 

*****

 

Кеден қоймасына орналастырылған тауарлар мен жүргізуге  рұқсат етілген операциялар:

 

A) Тауарды сату

 

B)& Тауардың сакталуын қамтамасыз ету   

 

C) Сатуға және тасымалдауға дайындау

 

D) Тауарларды µндіру

 

E) Қандай да бір түлғаның тауарды билеуі

 

*****

 

 Мемлекет пайдасы үшін тауардан бас тартуға байланысты шығынды мына органдар µтейді:

 

A)& Кеден органдары;

 

B)  Tауар иесі;

 

C) Kеден қоймасы

 

D) Қаржы органдары

 

E) Шетел азаматтары

 

*****

 

 Кеден тарифі неден тұрады:

 

A) Кеден режимінен

 

B)  ҚҚС, акциздер

 

C)& Кеден тµлемдерінін жиынтығынан

 

D) Кеден бажы мәлімелерінің жинағы

 

E) Жалпы мемлекетгік салықтардан

 

*****

 

 Тауарлардың шықкан елін анықтау не үшін жүзеге асырылады:

 

A)& Tарифтік және тарифсіз реттеу шарасын қолдану үшін

 

B) Tауар туралы мәліметтің толықтығы үшін

 

C) Tауарларды сертификаттау үшін

 

D) Тауарларды оңайлатылған тәсілмен тасымалдау үшін

 

E)  Тауардың фактілік нақты құнын анықтау үшін

 

*****

 

 Дипломатиялық µкілдіктерге теңестірілген µкілдіктер:

 

A)& Қызметкерлері  ҚР-да аккредитацияланған халықаралық ұйымдардың µкілдіктері

 

B)  Транзит рәсімі бойынша µткізілетін тауарларды ішінара түсіру жүргізілетін кеден органы

 

C) Консулдық лауазымды тұлғалар,  қызмет кµрсетуші жеке құрамның қызметкерлері

 

D) ҚР-ның шегiнен тыс жерлердегi Қ Р-ның дипломатиялық, сауда ресми µкiлдiктерi

 

E) Aрнаулы ғылыми бiлiмi бар, сараптамалық қорытынды беруге құқығы бар заңды немесе жеке тұлға.