Курсовая работа: Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі, оның қызметтері мен операциялары


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Банковское дело
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
29

ЖОСПАР

 

 

КІРІСПЕ. 3

 

1. ҰЛТТЫҚ БАНК, ОНЫҢ МІНДЕТІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ, МЕНШІКТІ ҚАРАЖАТТАРЫ МЕН ПАЙДАСЫ.. 4

1.1 Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің міндеті, бағыттары, 4

құқықтары.. 4

1.2  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің атқаратын қызметтері 7

1.3  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі – «Банктердің банкі». 8

1.4  Қазақстан Ұлттық Банкі – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаржы кеңесшісі. 10

 

2.  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ   13

2.1 Ақша айналысын басқару. 13

2.2.Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктердің ресми мөлшерлерін қарастыру  16

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 27

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР. 29

 

 

1. ҰЛТТЫҚ БАНК, ОНЫҢ МІНДЕТІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ, МЕНШІКТІ ҚАРАЖАТТАРЫ МЕН ПАЙДАСЫ

 

 

1.1 Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің міндеті, бағыттары, құқықтары

 

 

... Ұлттық банк өзінің атқаратын мәні жағынан біртұтас ұйым болып табылады, ал мемлекет тек оның жарғылық қорының иесі. Бүгінгі жарғылық қордың мөлшері – 20 млрд. теңгені құрайды. Негізгі қорлары ғимараттардан, құрылғылардан, құрал-жабдықтардан, көліктік құралдар мен басқа бағалықтардан, ал айналым қорлары банкке тиселі болып табылатын меншікті ақшалай қаражаттардан тұрады.

 

Ұлттық банк резервтік және басқа да қорларды құрайды. Резервтік қаржылық қор көлемінде құралып, меншікті пайда есебінен толықтырады және жүргізген операцияларға байланысты зияндар мен шығындардың орнын жабуға арналады.

 

Ұлттық банктің қаржылық жылдағы таза табысы, сол қаржылық жылға қатысты, нақты табыстар мен шығыстар арасындағы айналысқа шығарылған, оған қоса активтердің амортизациясын, оның ішінде, банкнота мен монеталарды қоса алғандағы шығыстардың айырмасы негізінде анықталады.

 

Ұлттық банктің таза табысы жарғылық қорды және резервтік қорды абсолюттік сомада құрауға бағытталады. Таза табыстың қалған бөлігі келесі қаржы жылындағы республикалық бюджетке аударылады. Ұлттық банк және оның мекемелері барлық салықтар мен алымлар төлеуден босатылады.

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкісінің басты міндеті – ұлттық валютаның ішкі және сыртқы тұрақтылығын қамтамасыз ету. ...

 

 

 

2.  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

 

2.2.Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктердің ресми мөлшерлерін қарастыру

 

 

... Жағымды макроэкономикалық ахуалмен қатар елімізде ақша ұсынысының өсуіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-несие саясатының бұдан әрі жұмсаруы ықпал етті. Инфляция деңгейін және қаржылық нарықтардағы жағдайларды ескере отырып Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми ставкалары жыл ішінде кезең бойынша төмендеді. Қайта қаржыландыру мөлшері 14%-тен 9%-ке дейін, ресми есептік мөлшер - 12,5%-дан 8%-ға дейін, овернайт заемдары бойынша ставка - 17%-дан құралдардың тікелей көмегімен жүзеге асырылды. Сонымен қатар жыл ішінде ақша базасы мөлшерінің өзгеруі әдеттегідей маусымдық сипатқа ие болды. Азаюдың ен жоғары қарқыны (7%-ға) қаңтарда байқалды. Желтоқсанда байқалған ең жоғары кеңею қарқыны (11,3%-ға) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі Қазақстан Республикасы Үкіметі депозиттерінің күрт азаюына байланысты болды (жыл аяғында Қазақстан Республикасы Үкіметі шығыстарының маусымдық көбеюі салдарынан).

 

Ұлттық Банкінің алдағы жақын жылдарға ақша-несие саясатының маңызды бағытында инфляциялық таргеттеу принциптеріне дайындалу және өту болып табылады. Инфляциялық таргеттеу принципі Ұлттық Банкінің инфляцияны төмендету бойынша негізгі мақсатына нақты жауап береді және нарыққа қатысушылардың жүргізіліп отырған ақша-несие саясатына сенімін арттырады. 2002 жылдың ақпан айында инфляциялық таргеттеу мақсаты үшін оперативті мақсатты көрсеткіш ретінде ресми РЕПО мөлшері енгізілді, ол 5.5% деңгейінде (+/-) 100 базис пункті кеңістік енінде белгіленген. РЕПО ресми мөлшері жыл бойы өзгермей тұрды.

 

Ұлттық Банк 2002 жылы инфляцияның төмен деңгейін ұстап тұруға бағытталған саясат жүргізіп отырды. Инфляция динамикасында позитивті кезеңі болып оның орта жылдық деңгейін 2002 жылда 5.9%-ға дейін 2001 жылы 8.4%-ға дейін төмендету табылады. Жетілген инфляцияның деңгейі Ұлттық Банкінің 2002 жылға белгіленген мақсаттарына сәйкес келеді (5-7%). ...

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

 

 

1. Ақша, несие, банктер Ғ.С.Сейітқасымовтың жалпы ред – Алматы: Экономика, 2001-465 бет.

 

2. Банки и  банковские операции: Учебник/Под ред. проф. Е.Ф.Жукова – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003.- 600с.

 

3. Банковское дело / Под. ред. О.МЛаврушина. – М: Финансы и статистика, 2002 – 576 с. ...