Дипломная работа: Компьютерлік графика пәнін интерактивті тақтамен оқыту


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии, Программирование
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
77

Аннотация

 

 

Дипломдық жұмыс «Компьютерлік графика» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды өңдеуге арналған. Алты тараудан тұратын зертханалық жұмыстың мазмұны  компьютерлік графиканың негізгі түсініктеріне және графикалық түрлеріне арналған. Әрбір тарауда теориялық материалдарды бекітуді қамтамасыз ететін бейне сабақтар және бақылау сұрақтары мен тапсырмалары өңделген. Барлық курс бойынша оқытылған білімді меңгеруде тиімді топтық бақылау үшін тестілік бағдарлама Borland Delphi және HTML гипермәтіндік белгісі тілінде өңделген және автономды жұмыс жасайтын бағдарлама түрінде берілген. Бейне  сабақтар Camtasia Studio, Interwrite Workspace бағдарламасында жазылған. Әрбір бейне сабақтарды графикалық бағдарламаның негізгі жұмыс принципі және негізгі құралдары көрсетілген.

 

Өңделген бағдарламалық қамтамасыз ету қазіргі сәтте қарсылықсыз жұмыс жасайды және техникалық жоғарғы оқу орындарында «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету», «Ақпараттық жүйе» бағыты  бойынша студенттерді дайындауда электронды оқыту басылымы ретінде пайдалануға ұсынылған. Сонымен бірге бұл бағдарламаны осы облыста өз білгенін кеңейту құралы ретінде пайдалануға болады. ...

 

 

МАЗМҰНЫ

 

 

 

Кіріспе…………………………………………………………………………………………………….5

 

1. Теориялық бөлім……………………………………………………………………………………....8

 

1.1. Оқытатын бағдарлама жасау жабдықтарын қадағалау және зертханалық жұмыстарға қойылатын талаптардың қалыптасуы………………………………………….8

 

1.1.1. Сызықтық мәтін негізіндегі жүйелер……………………………………………………………8

 

1.1.2. Мультимедиялық оқыту жүйесі …………………………………………………………………9

 

1.1.3. Гиретмәтін негізіндегі жүйелер………………………………………………………………….9

 

1.1.3.1. ОЖ Windows анықтамалық жүйесі……………………………………………………………9

 

1.1.3.2. ГиперТәсіл пакеті………………………………………………………………………………10

 

1.1.4. Зертханалық жұмыстардың жасау ерекшеліктері………………………………...11

 

2. Тәжірибелік бөлім……………………………………………………………………………………14

 

2.1. Тесттік бағдарламаны құру………………………………………………………………………..14

 

2.2. Тесттің қорытындысы……………………………………………………………………………..18

 

2.3. Зертханалық жұмыстардың бағдарламалық платформасы………………………..19

 

2.3.1. HTML гипермәтін белгісінің тілі……………………………………………………………….19

 

2.3.2. MS Notepad (Блокнот) –пен жұмыс жасау…………………………………..20

 

2.3.3. Camtasia Studio Max.............................................................................................20

 

2.3.4. Interwrite  Workspace................................................................................22

 

2.3.5. AutoPlay Menu Builder ........................................................................28

 

2.3.6. Microsoft FrontPage 2003 мүмкіндіктері ............................................................32

 

2.4. Зертханалық жұмыстың құрылымы және оны бағдарламалық жабдықтау..........47

 

2.5. Ақпараттық және бағдарламалық жабдыққа қойылатын талаптар........................48

 

3. Жобаның ұйымдық – экономикалық қалыптасуы..................49

 

4. Жобаның қауіпсіздігі және экологиялығы ......................................57

 

Қорытынды ...........................................76

 

Әдебиеттер.........................................................77

 

2. Тәжірибелік бөлім

 

... Тест бағдарламасы орыс тілінде Delphi бағдарламасында жасалған.8 зертханалық жұмысқа сәйкес 8 тест бағдарламасы құрылған. Тест бағдарламасы 10 cұрақтан 4 жауаптан  тұрады. Дұрыс жауаптарды белгілегеннен соң «Далее» батырмасын басу керек. Тесттің қорытындысы шығады. Ал «Вычислить процент» батырмасын басқанда қанша пайыз екені көрсетіледі.  ...

 

33 

 

3. ЖОБАНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУЫ  

 

... Сонда бағдарламалық жабдықты жасауға кеткен шығындар:

 

Шбжж =17054 + 35499.2 + 5685= 58238.20 тенгені құрайды.

 

Қорытынды

 

Берілген бағдарламалық жабдықтың жасалуына кеткен шығындар есебі нәтижесі 58238.20 тенгені құрайды. Берілген санды бағалау қиын, себебі нарықтағы ұқсас жабдықтар саны өте аз. Бірақ тұрақты сатып алушылар үшін,  әдетте бұл жабдықтарды қажет ететін оқу орындары, ол жеткілікті аумақты болып көрінеді. Шығындарды азайту үшін келесі шешімдерді қарастыруға болады. Көріп тұрғанымыздай, шығындардың төрттен үші бағдарламаушының еңбегін төлеуге кететін шығын құрайды. Бұл шығындарды жұмыс үшін қазіргі заманға сай ЭЕМді пайдалану арқасында, жұмыс орнының ыңғайлылығын арттыру және басқа да факторлар әсерімен бағдарламалаушы еңбегі тиімділігін арттыру жолымен азайтуға болады. Мысалы, жұмыс жасауда қолданылған Pentium- II-300 компьютерін қазіргі заманға сай Pentium IV-1200 компьютеріне ауыстырғанда бағдарламаны жасау және оны жөндеу уақыты екі есе қысқаратын еді, ал машино-уақыт  бағасы шамамен 20% өсетін еді. Сол сияқты компьютерлік техникаға ұқыпты және тиянақты қарағанда жөндеуге шығынды азайтуға болады, сонымен қатар компьютерлерге қызмет көрсететін қосымша қызметкерлер азаяды. ...

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН әдебиеттер:

 

 

1.  ГОСТ 12.1.004-85. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

2. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы и правила.

 

3. Абрамов С.А. Начало информатики.Москва,Наука, Гл. Ред. Физ.- мат.    Лит.,1989.-256с

 

4.   Тайц А., Тайц А. CorelDraw. Краткий курс. Издательство «Питер», 1999. ...