Шпаргалка: Тесттер жауаптармен ша басқару есепке. Тесты с ответами по управленческому учету.


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Экономика
Тип работы:
Шпаргалки
Количество страниц:
13

[q]3:1: Өндiрiстiк есептiң мәнi неде?

[a][+] өнiмнiң қорларын бағалау үшiн, сыртқы қорытынды есеп талаптарына сәйкес өндiрiстiк шығындар жөнiнде мәлiметтердi жинақтау;

[q]3:1: Басқарудағы талдаушы-бухгалтердiң ролi қандай?

[a][+] бақылау және реттеу процесiн жүзеге асыруға көмектеседi;

[q]3:1: Аталған кезеңдердiң қайсысы басқару шешiмдерiн қабылдау және жоспарлау процесiн қалыптастырады?

1) субъектiнiң мақсаттары мен мiндеттерiн анықтау;

2) жоспарлау процесi;

3) басқару процесi;

4) әрекеттердiң альтернативтiк варианттарын iздестiру;

5) әрекеттердiң альтернативтiк варианттары жөнiнде мәлiметтер жинау;

6) нақтылы және жоспар нәтижелерiн салыстыру;

7) әрекеттердiң альтернативтiк варианттарының оптималды курсын таңдап алу;

8) қабылданған шешiмдердi жүзеге асыру

a][+] 1; 4; 5; 7; 8;

[q]3:1: Төмендегi көрсеткiштердiң қайсысы басқару функцияларын сипаттайды?

1) оспарлау;

2) бақылау және реттеу;

3) бюджеттеу;

4) ұйымдастырушылық жұмысы;

5) смета құру;

6) iскерлiк контактiлер;

7) ынталандыру

[a][+] 1; 2; 4; 6; 7;

[q]3:1: Төмендегi көрсеткiштердiң қайсысы басқару есебiн анық сипаттайды:

[a][+] шешiмдер қабылдау, жоспарлау, бақылау және реттеу үшiн қажеттi ақпараттар дайындау;

[q]3:1: Басқару есебi қандай ақпараттарды қамтиды?

[a][+] басшыларға iшкi қолдануына өлшенiп, өңделiп берiлетiн есеп ақпараттарының барлық түрлерi;

[q]3:1: Басқару есебiнiң мақсаты қандай?

[a][+] пайдалы ақпараттарды пайдаланушылар ортасына экономикалық шешiмдер қабылдауға ұсыну;

[a] Басқару есебiнде қорытынды есептiң жасалуының жиiлiгi қандай?

[a] [+] қажет болғанда;

3:1: Басқару есебiндегi талдаудың негiзгi объектiсi не?

[a][+] әр түрлi құрылым бөлiмшелерi, шаруашылық субъектi;

q]3:1: Шығыстар есебiнiң объектiлерiн атаңыз?

[a][+] шығындардың пайда болу орындары, шығыстар орталықтары, кершiлiк орталықтары;

[q]3:1: Шығыстар өндiрiс көлемiне қатынасы бойынша қалай жiктеледi?

[a][+] тұрақты және айнымалы;

[q]3:1: Жиынтық айнымалы шығыстар өндiрiс көлемiнiң өсуiне қарай қалай өзгередi?

[a][+] өседi;

[q]3:1: Жиынтық тұрақты шығыстар өндiрiс көлемiнiң өсуiне қарай қалай өзгередi?

][+] белгiлi бiр мерзiмде тұрақты болып отырады;

q]3:1: Өнiм бiрлiгiне шаққан айнымалы шығыстар өндiрiс көлемi өскенде қалай өзгередi?

[a][+] тұрақты болып қалады;

[q]3:1: Өнiм бiрлiгiне кететiн тұрақты шығыстар өндiрiс көлемi өскенде қалай өзгередi?

[a][+] азаяды;

[q]3:1: Кiретін шығыстар деген не?

[a][+] сатып алынған, қолда бар және келешекте табыс әкелуi тиiс активтер;

[q]3:1: Мерзiмi өткен шығыстар деген не?

[a][+] табыс алу үшiн жұмсалған және келешекте табыс әкелу мүмкiндiгiн жоғалтқан қаражаттар;