Курсовая работа: Кітапхана бөлімінің мәліметтер базасын құру


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
33

МАЗМҰНЫ

 

 

 

 

 

 

КІРІСПЕ. - 3 -

І  МӘЛІМЕТТЕР  БАЗАСЫН  БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ   - 5 -

1.1 Мәліметтер  базасы  туралы  жалпы  түсінік. - 5 -

1.2 Мәліметтер базасын басқару жүйесінің  архитектурасы.. - 7 -

1.3  Мәліметтер базасын жобалау технологиясы.. - 8 -

1.4   Кітапхана   бөлімінің  концептуалдық  сызбасы.. - 11 -

ІІ МӘЛІМЕТТЕР  БАЗАСЫН  ҚҰРУ  АЛГОРИТМІ - 14 -

2.1 Есептің  қойылымы.. - 14 -

2.2 Мәліметтер базасын  құру алгоритмі - 15 -

2.3 Кестелерді байланыстыру. - 20 -

2.4 Пішіндерді дайындау. - 23 -

2.5  Cұрауларды  ұйымдастыру. - 25 -

2.6 Есеп беру (отчет) - 27 -

ҚОРЫТЫНДЫ.. - 28 -

ҚОЛДАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ - 29 -

ҚОСЫМША.. - 30 -

 

 

І  МӘЛІМЕТТЕР  БАЗАСЫН  БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ

 

 1.4   Кітапхана   бөлімінің  концептуалдық  сызбасы

 

... Мәліметтер  базасы  -  бұл күрделі жүйе болып келеді. Сондықтан оларды жеке бөлшектер мен элементерге бөлуге тура келеді. Бірден бүкіл жүйеге жасай алмайтын жұмысты, бөлек бөлшектерге  біртіндеп  жасап алу керек. Бөлшектермен элементтер неғұрлым дұрыс бөлінсе, соғұрлым жұйе құру және оны іске асыру нәтижелі болады.

 

Әдетте  жүйені анықталған белгілеріне қарай жасайды және құрамындағы элементтердің атқару роліне  қарай екі бөлікке  бөледі.

 

Ол функционалды және жабдықтаушы бөлік. Функционалды бөлігіне функционалды жүйелердің комплексі жатады, ол жабдықтаушы бөлігіне  жабдықтаушы жүйешелер жатады.

 

Жүйеше дегеніміз - жүйенің анықталған  белгілері бойынша бөлінген дербес бөлшегі.

 

Функционалдық бөлігі - жүйешелер немесе есептер жиыны мен басқарудың негізгі бөлігін құрайтын есептердің жиыны.

 

Функционалдық жүйеше – нақты функциялармен шектелген ақпараттық жүйенің (АЖ) бір бөлігі.

 

Қамтамасыз ету бөлігі - бұл автоматтандырылған тәртіпте (режимде) жүйенің қызмет етуі үшін қажетті жағдайлардың жиынтығы. ...

 

 

 

 ІІ МӘЛІМЕТТЕР  БАЗАСЫН  ҚҰРУ  АЛГОРИТМІ

 

  2.4 Пішіндерді дайындау

 

 

 

222 

 

Ақпаратты деректер базасына енгізудің екі жолы бар: кестеге және пішінге.

 

Егер енгізіліп отырған мәліметтер жиі ауысатын болса, онда оны  пішінге енгізу қажет. Өйткені бұл жерде ғана арнайы жазуларға көбірек көңіл бөлінеді.

 

Кез келген Пішін деректер базасының кестелерінде немесе сұраныстарда құрастырылады. Өріс атаулары кестеден алынады, ал өрістерді өз қалауынша орналастыруға болады. ...

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ

1. Дейт К.Дж  «Введение  в системы базы данных», Киев 1998

2. Неверова Е.Г «Технология проектирование баз данных и знании», Алматы, Институт Развитии Казахстана, 2000

3. Вендров А.М «Проектирование программного  обеспечения ЭИС», Москва, 2000 ...

 

333