Тест: Тесттер жауаптармен ша алық-салықтарға. Алық-салықтар. Вариант - 203


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Налогообложение
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
23

[q]3:1:ҚР Салық кодексінің 431 бапқа сәйкес патент кемінде қандай мерзімге беріледі?

[q] 6 ай

[q] 2 ай

[q][+] 1 ай

[q] 3 ай

[q]3:1:Салық органына оңайлатылған декларация қашан тапсырылады?

[q] ай сайын айдың 30 - нан кешіктірілмей

[q][+] тоқсан сайын айдың 20-нан кешіктірілмей

[q] жыл сайын айдың 25-нен кешіктірілмей

[q] апта сайын айдын 26-нан кешіктірілмей

 

[q]3:1:Салықтық тексеріс – бұл:

[q][+] салық заңдары орьндалуындагы салық қызыметі органының бақылауы

[q] бюджетке түскен салық түсімдерін салық қызметі органының бақылауы

[q] бюджеттің орындалуындағы салық қызметінің бақылауы

[q] төлеушілердің қызметін қадағалаудағы салық қызметінің бақылауы

 

[q]3:1:Салықтық тексеріс– бұл:

[q] қаржылық бақылау элементі

[q] салық механизмі элементі

[q][+] салық механнизм және қаржыльқ бақылау элементі

[q] экономикалық бақылау элементі

 

[q]3:1:Салықтық тексеріс мероприятиясы қайталанады:

[q][+] ереже бойыныша бірініен соң бірі ағымдық

[q] ереже бойынша жылына бір рет ағымдық

[q] ереже бойынша жылына бір рет ағымдық

[q] ереже бойынша жылына екі рет ағымдық

 

[q]3:1:Салықтық тексеріс деңгейі:

[q] 4;

[q] 6;

[q] 5;

[q][+] 3.

 

[q]3:1:Салық төлеушіні есепке тұрғызу мақсаты

[q][+] салық төлеуіші мүлкін және ақпаратын білу

[q] салықтық қызмет туралы ақпарат алу

[q] салықтық тексерістің қорытындысы жайлы ақпарат алу

[q] хронометраждық тексеріс туралы ақпарат алу

 

[q]3:1:Салықтық тексеріс бұл-

[q][+] салықтық қызмет органы

[q] қаржылық полиция органы

[q] кедендік қызмет органы

[q] ҚР үкіметі

 

[q]3:1:Салықтық тексеріске қатысушылар

[q] кедендік органдағы тұлғалар

[q] қаржы полициясындағы тұлғалар

[q] мемлекеттік ұйымдағы тұлғалар

[q][+] салық қызметіндегі тұлғалар

 

[q]3:1:Салықтық тексеріс келесі түрлерге бөлінеді:

[q][+] құжаттық, рейдитік және хронеометраждық

[q] ақпараттық, комплекстік және мәтіндік

[q] қысқа мерзімді, рейдтік және ағымдағы

[q] ұзақ мерзімді, құжаттық және комплекстік

 

[q]3:1:Салық тексерістің аяқталу мерзімі

[q] тексеріс аяқталғаннан кейін күн

[q][+] төлеушіге салықтық текесеріс актісін берген күн

[q] тексеріс аяқталғаннан кейінгі тоқсан

[q] тексеріс аяқталғаннан кейінгі бірнеше күн

 

[q]3:1:Қандай тексеріс түрі тәулік мерзіміндегі уақытқа қарамастан салық төлеушінің жұмыс режиміне сәйкес жүргізілуі мүмкін?

[q] кешенді тексерулер мен тақырыптық тексерулер

[q] қарсы тексерулер

[q] рейдтік тексерулер

[q][+] хронометраждық текeсерулер

 

[q]3:1:Салықтық тексеру жүргізу қанша деректеме қамтиды?

[q] 12

[q] 11

[q] 13

[q][+] 8

 

[q]3:1:Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада қанша деректеме болуы тиіс?

[q][+] 10

[q] 11

[q] 12