Курсовая работа: Бала тәрбиесінде халықтық педагогиканың алатын орны


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Педагогика
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
28

МАЗМҰНЫ

Кіріспе  .....................................................................................................................3

 

І ТАРАУ ОҚУШЫЛАРДЫ ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКАМЕН ТӘРБИЕЛЕУ-ДЕГІ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ.

 

1.1 Халықтың рухани мұрасы  ―  халық педагогикасы  ....................................6

1.2 Қазақтың халықтық педагогикасы арқылы оқушыларды адамгершілікке    

      тәрбиелеу  ........................................................................................................12

1.3 Халықтық педагогиканың бала сана-сезімін қалыптастырудағы  орны   ...............19

 

Қорытынды  ..........................................................................................................27

Әдебиеттер тізімі  .................................................................................................29

 

 

1.1  Халықтың рухани мұрасы  —  халық педагогикасы.

 

... Халқымыз көптеген жылдар бойы аңсаған азаттығына қол жеткізді. Енді осы аңсаумен алған азаттығымызды көздің қарашығындай сақтаумен қоса, ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық тәлім-тәрбиені біліммен байытып, ғылыммен жетілдіруіміз керек. Шығыс ғұламасы Әл-Фарабидың: « Адамға  ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім  —  адамзаттың қас жауы » деп аманатында айтқандай, ең бастысы  —  « тәрбие » екенін ұмытпайық. Әрине, ұрпақ тәрбиесі ең әуелі ата-анаға байланысты. Халқымыздың белгілі халық тағылымын өз өнерімен ұштастырып жүрген қаламгер Жанат Ахмадидің: « Ата қайратты болса, бала ғибратты болады » деген сөзі осы жерде ойға оралады.

 

      Елімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық, рухани өзгерістердің балабақшадан бастап, жоғары оқу орындарының педагогикалық үрдістеріне, оның ішінде ұлттық тәлім-тәрбие беру саласына өзіндік ықпал жасауы  —  заңды құбылыс. Сол ой елегінен өткен ғылыми тәжірибе нәтижелері ұрпақ тәрбиесіне игілікті үлес қосып келеді.

 

      Өткен тарихымыздың өткелдеріне ой жіберсек, ұрпақ тәрбиесі үшін маңызы зор бүгінгі этнопедагогика, этнопсихология ғылымдарына рухани азық болаған мұралардың молдығына көзіміз жете түседі. Әр халықтың бала тәрбиесі жөніндегі атам заманнан бергі жиып-терген мол тәжірибесі. Ғасырлардан қалған асыл қазыналары бар. Ол қазыналарды филологтар, тарихшылар, этнографтар, өнер зерттеушілері, психолог және педагог ғалымдар жан-жақты зерттеп, өз зерттеулерінің мақсат-міндеттеріне орай ғылыми зерделеу сүзгісімен өткізуде.  ...

 

 

 

1.3   Халықтық педагогиканың бала сана-сезімін қалыптастырудағы орны.

 

 

 

... Осылайша сәбилерді тәрбиелеудегі бала қабілетін күнделікті тіршілік ағымына бейімдеу, алдағы өмірге икемдеу, табиғи дарындылықты қалыптастыру және одан жоғары барлық адамгершілік қасиетті дамытуда бала ойнаған ұлт ойындары өмір бастамасы болып, үлкендердің өнегесінен тәрбиелік мінез-құлық қалыптастырады. « Бесік жырынан » бастап ұлттық ойындардың барлығы  —  халық тәрбиесінің көзі. Қай дәуірдің ұрпағына болмасын тіршілік жолына бағыт сілтеп, өмірге бейімдейді. Халық жырлары ата-ананың балаға қойған бірінші сенімі, тілек-талабы. Мұның бәрі баланы ойната, көңілдендіре, бойларын сергіте жүріп айтылады да, өміріне рухани азық болатын өнегелі де ілтипатты сөздерді жас кезінен құлақтарына құя береді. Ал ойындар болса, баланың осы айтылған өнеге-өсиет сөздерін күнделікті тіршілікте тәжірибе жүзінде іске асырудың құралы болады. Яғни ойын кезінде өнеге-өсиетті сөздер қолданылып, осы негізде баланың бойында адамдық қасиеттер қалыптаса бастайды. Демек ойын әр түрлі әрекетке, қозғалысқа,дене шынықтыруға ғана әсер етіп қоймай, өмірдің рухани азығы  —  үлкеннің барлық қасиетін, баланың жан дүниесіне әсер ететін этикалық, эстетикалық тәрбиені қабылдауға бағытталады.  ...

 

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.

 

 

 

 

 

 

  1. 1. Айдар С. « Халықтық педагогика негізінде еңбек тәрбиесін ұйымдастыру » // Қазақстан мектебі.- 1999.-№7/8. Б.72
  2. 2. Ахметжанова А.С « Халық педагогикасы  —  ғасырлардың асыл пернесі ».// Қайнар университетінің хабаршысы.- 2005.-№1/2 Б.54-57
  3.  3. Ғаббасов С. « Халық педагогикасының негіздері».-Алматы 1995.
  4. 4. Ембергенов Ж. « Халықтық педагогика және салауатты өмір салты».// Ұлт тағылымы.-1999.-№2. Б56-59 ...