Курсовая работа: HTML - базалық технологиясы


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
31

Жоспар

 

Кіріспе. 3

1 Тарау. Интернет туралы түсінік. 4

1.1.Интернеттың даму тарихы.. 4

1.2 WWW пайда болу тарихы.. 7

2.HTML – базалық  технологиясы.. 10

2.1 Өлшеуіш тілдер. HTML. 10

2.2 Негізгі тегтер. Мәтінді енгізу. Font элементі. Гиперсілтемелер. Бейнелер. 13

2.3 Мультимедиа: аудио-мен видеоклиптер және оларды қолдану. 20

2.4 Фреймдер. Формалар. Форма элементтерінің түрлері 21

3. Фильтрлар. 29

Қортынды.. 30

Әдебиеттер тізімі 31

 

 

 

1 Тарау. Интернет туралы түсінік

 

1.2 WWW пайда болу тарихы

 

 

... Домендік есім – символдық адрестеу тәсілі. Домендік есімге кіретін, нүктемен бөлінген және иерархиялық реттелген домендер. Жоғарғы деңгейдегі домен оң жақта орналасқандықтан, домендік есімдер оңнан – солға қарай оқылады. АҚШ-нан басқа барлық жерде, жоғарғы деңгейдегі домен елдің коды болып табылады. Мысалы, .de - Германия, .jp - Жапония, .ch - Швейцария, .kz - Қазақстан, .ru – Рессей.  АҚШ- да жоғарғы деңгейдегі домендердің  альтернативтік жүйесі бар:

 

.com – Интернеттің Бүкілдүниежүзілік коммерциялық аумағының  коммерциялық серверлері үшін;

 

.org – коммерциялық емес ұйымдар үшін;

 

.net – желі үшін;

 

.gov – мемлекеттік және үкімет орындары үшін;

 

.edu – оқу орындары және білім беру орталықтарының желісі;

 

.mil – әскери ұйымдар.

 

Домен – бұл Интернеттің нақты логикалық деңгейі, т.с.с өз желілік станциясын  басқаратын және жеке есімі бар желілік ресурстар тобы. Интернетте пайдаланушы машиналарға керекті компьютерді іздеуге DNS – сервер программалары көмектеседі. Онда енгізілген URL бойынша керекті  IP адрес  ізделінеді.

 

IP – адрес. Интернетке қосылған әр компьютер IP – адрес көмегімен, нүктемен бөлінген 4 ондық санмен 0 ден 255 (октеттер), 195.85.102.14. идентификацияланады. Компьютерлердің Интернетке қосылған мұндай жазба адрестерін TCP/IP стандарты деп білуге болады.

 

Егер компьютердің көзқарасымен алып қарасақ сай дегеніміз – ол форматы браузермен анықталатын арнайы файлдардың (беттердің) жинағы.

 

Беттер дегеніміз - html немесе .htm кеңейтілуімен белгіленетін файлдар. Бұл кеңейтілулер браузерге жіберілетін және олармен түсінілетін ерекше форматтағы файлдар екенін білдіреді. Бұл формат HTML – депаталады. Беттер HTML (Hyper Text Mark-Up Language) гипермәтінді өлшем тілінде жазылады.

 

Web-бет – бұл қарапайым html немесе .htm кеңейтілуімен белгіленетін мәтіндік файлдар. Оларды қарапайым  мәтіндік редакторда жазамыз. Яғни Блакнотта. ...

 

 

 

2.HTML – базалық  технологиясы

 

2.3 Мультимедиа: аудио-мен видеоклиптер және оларды қолдану

 

 

... Көптеген қолданушылар мәліметтерді алмасуда жылдамдықты көтеру үшін графикалық бейнелерсіз режимінде жұмыс жасайды. Іздеу жүйелері бейнені индекс жасай алмайды. Сондықтан да сіздің бетіңізде тек қана мәтіндік түсініктемелер болса, онда оқушылар, мұндай беттерді таба алмайды.

 

Кейбір пайдаланушылар әртүрлі экрандық мониторлар кеңейтілуінде жұмыс жасайды және де әртүрлі түспен.  

 

Аудио- мен  видеоклиптер және оларды қолдану. Аудиофайл  форматтары: AU, WAV, MIDI, RA, MP3, WMA.

 

Видеофайл форматтары: AVI, WM, VIVO, QT, MPEG, RV.

 

Өте белгілі тәсіл – бұл нақты бір дауыс файлына немесе видеоклипке  қарапайым сілтеме қолдану:

 

 <A HREF = “1.wav”> Ән  (100 K)</A>

 

<A HREF = “1.avi”>  Видеоклип (1.3 Mgb)</A>.

 

Екінші тәсіл –  <EMBED> тегін қолдану:

 

<EMBED src = “URL” width = “” height = “” autostart = true|false  hidden = true|false  loop = true| false|N>

 

autostart – аудио- немесе видеоклип автоматты түрде жүктеледі;

 

hidden – ойнағыштың (проигрыватель) басқару панелі шығарылады немесе шығарылмайды;

 

loop – үндеу саны; ...

 

 

 

Әдебиеттер тізімі

 

 

1. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р. Как программировать для Internet& WWW – М.: ЗАО Издательство БИНОМ, 2002

2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р., Лин, Садху  Как программировать на XML – М.:  ЗАО Издательство БИНОМ, 2001

3. Ратшиллер Т., Геркен Т. РНР: Разработка Web – приложений - СПб.: Питер, 2001 ...