Тест: Тесттер жауаптармен ша географияны және экологияны оқыту әдістемесі


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
География
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
17

«Географияны оқыту әдістемесі» курсының зерттеу нысаны болып табылады:

A) Мектеп география ғылымының дамуы және қалыптасуы.

B)& Мектеп пәні, оның мазмұны мен құрылымы.

C) Оқытудың заңдылықтары мен принциптері.

D) Оқыту барысын.

E) Жаңа педагогикалық технологиялар.

*****

Географияны оқыту әдістемесі қандай негізгі ғылымдарға сүйенеді:

A) Философия.

B)& Педагогика, психология, географиялық ғылым.

C) Социология.

D) Демография.

E) Логика.

*****

КСРО-ның бастауыш және орта мектептерінде географияны оқыту жөнінде КСРО ББК және ВКП ОК қаулысы қай жылы шықты:

A) 1932.

B)& 1934.

C) 1924.

D) 1919.

E) 1937.

*****

«Географияны оқыту әдістемесі» курсы қандай басты мәселелерді шешеді:

A)& Оқу үрдісінде білім беру сапасын арттыру.

B) Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыру.

C) Оқушылардың танымдық іс-әрекетін жетілдіру.

D) Оқыту әдістерін жетілдіру.

E) Табиғат жөнінде білімді дамыту.

*****

Педагогикалық зерттеу әдістері болып:

A)& Бақылау, әңгіме, анкета алу, интервью, педэксперимент.

B) Жобалау, модельдеу, интервью.

C) Бақылау, мониторинг, әңгіме.

D) Тестілеу, педагогикалық жағдайды модельдеу.

E) Мониторинг, тестілеу, анкеталау.

*****

Экономикалық география оқыту әдістемесі негізін қалаған – ғалым:

A)& Н.Н.Баранский.

B) И.В.Герасимов.

C) Н.М.Мильков.

D) И.И.Исаченко.

E) Ю.Л.Пивоваров.

*****

Географияны оқыту бағдарламасы қандай бөлімдерден тұрады:

A) Негізгі және қосымша.

B) Базалық және вариативті.

C)& Түсіндірмелік хат, негізгі мазмұны, іскерлік пен білімге қойылатын талап, сағат саны.

D) Жоспар, инвариантты бөлім, әдебиеттер тізімі.

E) Пәнаралық байланыс, іс-тәжірибелік жұмыс, сағат саны.

*****

«География» оқу пәні бойынша басты мемлекеттік құжат:

A)& Білім беру стандарты.

B) Білім беру концепциясы.

C) Географиялық білім берудің Халықаралық Хартиясы.

D) «Білім беру жөніндегі» Заң.

E) Тұрақты даму стратегиясы.

*****

Географиялық білім берудің мақсаты:

A) Қоршаған орта жөнінде ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

B) Пән арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру.

C)& Өз өлкесін зерттеу.

D) Табиғат кешені жөнінде білімін дамыту.

E) Оқыту нормативін білу.

*****

Қазақстанда «мақсатты мемлекеттік бағдарламаға» сәйкес жаңа буын оқулықтары қай жылы шығарылды:

A)& 2000 ж.

B) 1997 ж.

C) 1998 ж.

D) 1999 ж.

E) 2005 ж.

*****

«Физикалық география» 6-сынып оқулығының авторы:

A) Н.Бейсенова, К.Карпеков.

B)& А.Бірмағанбетов, К.Мамырова.

C) У.Есназарова.

D) Е.Ахметов, Н.Карменова.

E) М.Утемағанбетов, Н.Устименко.

*****

«Материктер мен физикалық мұхиттар географиясы»7 сынып оқулығының авторы:

A) А.Бірмағанбетов, К.Мамырова.

B)& А.Бейсенова, К.Каймулдинова, С.Абильмажинова.

C) М.Утемағанбетов, Н.Устименко.

D) У.Есназарова, Е.Ахметов.

E) М.Карменова, У.Карпеков.

*****

Орта мектеп үшін бірінші «Географиядан стандарт» қай жылы шығарылды:

A)& 1998 ж.

B) 1999 ж.

C) 1990 ж.

D) 2003 ж.

E) 2007 ж.

*****

Қазақ білім беру Академиясында 1998 жылы шығарылған географиядан оқу бағдарламасының авторы:

A) С.Ердаулетов, К.Ахметова.

B)& К.Мамырова, Ш.Карибаева.

C) М.Утемағанбетов, А.Бірмағанбетов.

D) А.Бейсенова, У.Карпеков.

E) У.Есназарова, Е.Ахметов.

*****

Оқу бағдарламасын құру принциптері:

A) Шоғырланған, сатылы, спираль тәріздес.

B) Инвариативті, шоғырланған.

C) Вариативті, спираль тәрізді.

D)& Сатылы, вариативті.

E) Қорытындылаушы, дамытушы.

*****

Танымдық іс-әрекет сипатына қарай әдістерді жіктеу:

A) Ауызша, көрнекілік, іс-тәжірибелік.

B)& Түсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивті, проблемалық.

C) Дамытушы, тәрбиелік, сенімді.

D) Модульдік, оқыту блогы, ойын іс-әрекеті, рольдік ойындар.

E) Жекелей-ізденіс, проблемалық.

*****

Білім беруді жүйелендіру, таңдау және құрылымын зерттеген ғалым:

A)& Леднев, Краевский, Лернер.

B) Матрусов, Максаковский, Лавров.

C) Баранский, Максимов, Баринова.

D) Герасимова, Рыжаков, Голов.

E) Душина, Даринский, Мильков.

*****

Танымдық іс-әрекет түрлері:

A)& Зерттеу, репродуктивті, эвристикалық.

B) Оптимальді, ұтымды.

C) Индуктивті, дедкутивті.

D) Материалистік, идеалистік.

E) Зерттеу, индуктивті, рецептивті.

*****

Вербальді көрнекілік – бұл:

A) Табиғи объектілер.

B) Модельдер, дидактикалық материалдар.

C) Макеттер, табиғи объектілер.

D)& Оқулықтар, сөздіктер, дидактикалық материалдар.

E) Дидактикалық материалдар.