Курсовая работа: Әлеуметтік саясаттың мәні мен мазмұны


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Экономика
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
43

МАЗМҰНЫ

 

 

1. ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ.. 4

1.1 Қазақстандағы әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары.. 4

1.2 Халықты әлеуметтік қорғау механизімін реформалау. 26

2. ҰЗАҚ  МЕРЗІМДІ  БАСЫМ  МАҚСАТТАР МЕН   ОЛАРДЫ  ІСКЕ  АСЫРУ   СТРАТЕГИЯЛАРЫ.. 33

2.1. Қазақстан  азаматтарының   денсаулығы,   білімі  мен   салауатты  өмір  сүру  мүмкіндігі 33

2.2. Қазақстанның әлеуметтік жағдайдағы бүгінгі мен ертеңі 37

Қорытынды.. 41

Пайдаланылған әдебиеттер. 43

 

1. ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ

 

1.2 Халықты әлеуметтік қорғау механизімін реформалау 

 

... Әлеуметтік көмек көрсетудің атаулылық қағидатын жақтай отырып, мынаны атап көрсету керек, теория мен практикада бұл қағида пікірталас тудырады. Мәселен, отбасы табыстарын өлшеу қиындықтарын  ескере отырып, БҰҰ сарапшылары Еуропа және ТМД елдеріндегі  адам әлеуетінің дамуы туралы Баяндамада осы қағидаттанмүлдем бас тартуға кеңес береді: «Әлеуметтік қорғаудың іріктемелі, спотанды үлгілері, табысты өлшеуге негізделген үлгілер сияқты, қомақсыз қамту мен ұйымдық – басқарушының шығындардың көптігі себебінен залалды екендігін тағы бір атап  көрсету қажет. Жәрдемақылармен шын мұқтаж  адамдардың  салыстырмалы үлкен емес үлесі ғана қамтылғаны туралы халықаралық тәжірибе айғақтайды, ал жәрдемақылардың төлемдерін ұйымдастыруға және соларға бақылау жасауға жұмасалатын шығындардың үлесі қалайды да өсе түседі».

 

Әлеуметтік қорғаудың аса маңызды құрамдас бөлігі – халықты зейнетақымен  қамсыздандыру,  өйткені ол Қазақстандағы ересек халықтың үштен бір бөлігінің мүдделерін қорғайды.

 

Ерекше күнделігіне байланысты  зейнетақымен  қамсыздандыру проблемасын  арнайы қарастыру қажет.

 

Әлеуметтік қорғау жүйесінің бір саласы бола отырып, зейнетақымен қамсыздандыру жәрдемақы алатындарға да, сондай-ақ уақыты келгенде оны алатынын білетіндерге де қауіпсіздік сезімін дамытады.  Зейнетақы мөлшерлері әр елдің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейне,  саяси режим мен заңнамасына байланысты болады. Зерттеушілер мынаны атап көрсетеді, зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы шамадан тыс кепілдіктер жеке  қор жинаудың жеткіліксіз  нормаларына әкеледі, олардың инвестициялар мени экономикалық өсуді белгілейтіні мәлім. Және керісінще зейнетақымен қамсызданырудың төмен  көрсеткіштері –халықтың асыл қорғалуының айғағы.

 

Ұрпақтар  ынтымақтастығы қағидасына негізделетін зейнетақылық  жүйенің ең елеулі кемшіліктері мыналар ментұжырымдалады; зейнетақының  мөлшері негізінен мемлекетке байланысты болады,  ол жеке адамдардың жоғары еңбек белсенділігі мен  қарттың шаққа и қаражаттар  қорын  жинау ынталарын жояды; зейнеткерлердің әл-ауқаты нашарлайды, олардың қамтамасыздық  деңгейі пайыздардың есептелген  сомасы мен  жинау ақшаларының  өсу есебінен едәуір көтерілер еді, әлеуметтік әділдік бұзылады немесе қызметкерлердің зейнетақылық  қорға жасаған  салымдарын  өтеу ке пілденбейді.

 

Осы кемлішіліктер қор жинау жүйесі кезінде елеулі шамара  төмендейді: жеке салым ақша мен зейнетақы төлемдерінің арасында  қатаң   байланыс  белгіленеді;   табыстылықтың   анағұрлым   жоғары  нормаларының   себебін   зейнетақымен    қамтамасыздандырудың   қажетті   деңгейін   жасау  үшін    аудандардың   орташа   мөлшерлемесі    төмендекйді  және    зейнетақымен  қамтамасыздандыру    деңгейі      жоғарылайды.  Кейбір   елдің    экономикасы    үшін  қор   жинау   жүйесінің  ең    басты  ұтымды    тұсы    мынада,   жинақтаулы    зейнетақы     қорларының     халықтық    көбейе   түскен    жинақ   ақшалары    инвестициялардың    аса  ірі    көзіне   айналады,   ол  бұрынғы   кеңестік   мемлекеттер,  соның  ішінде  Қазақстан    үшін  де   маңызды. ...

 

2. ҰЗАҚ  МЕРЗІМДІ  БАСЫМ  МАҚСАТТАР МЕН   ОЛАРДЫ  ІСКЕ  АСЫРУ   СТРАТЕГИЯЛАРЫ

 

 2.1. Қазақстан  азаматтарының   денсаулығы,   білімі  мен   салауатты  өмір  сүру  мүмкіндігі 

 

... Денсаулық  сақтау    жүйесінің   өз  міндеттерін   қаншалықты  жақсы   орындайтыны   жөнінде   баға  беру,    екі  үлкен   мәселені    қарауды  талап  етеді.   Біріншісі  алынған   нәтижелерді  қалай  өлшеуді    яғни  жақсы    денсаулыққа   жауап  қату     реакциясы  мен     әділ  қаржы     жарнасына    қажет    неге  қол   жеткенін   анықтауды  білдіреді.   Екіншісі  жүйе   қол    жеткізу    мүмкін  нәтижесі    осы  жеткіліктермен    қалай    салыстыру    керек  екенін    немесе  сол    ресурстар    арқылы    қол  жеткізуге    болатын    ең  озық    нәтижені  анықтаудан  тұрады.  Денсаулық   сақтау   жүйелері   табысты    болу  мен   әл-ауқат  сияқты    көрсеткіштерге   жауапкершілік   көтермейді,  сондай-ақ  олар   климаттық  адам     органимзміне   әсер  етуіне  де  жауапты  болмайды.  /21.4-6 б/

 

Елдегі білім жүйесінің бірнеше құрылымдық бөліктері бар, олар – деңгейлік, ұйымдық (ішкі ұйымдық пен сыртқы ықпалдарды қосқанда), мазмұндық болып бөлінеді. Кейде әр елдегі білім жүйесін ұлттық үлгі деп атау қалыптасқан.

 

Білім – күрделі және созылыңқы үдеріс, ол қазіргі заманғы көзқарастар тұрғысынан, соның ішінде адам дамуының тұжырымдамасы тұрғысынан адам өмірінің үлкен бөлігін қамтуы тиіс. Осыған байланысты, әрине, оның көп деңгейлік кұрылымы бар.

 

 Білімнің адам дамуындағы айқындаушы ролін тану адам капиталының теораясына негізделеді, ол тұтастық қалпында XX ғ. 60-шы жылдарында қалыптасты. Осы теория ілімнің маңыздылығын абстрактілі қабылдаудан нақты ұғынуға көшуге, соның ішінде білімнің өте-мөте материалдық пайдасын сезінуте көмектесті. Білімнің ен құнды және сенімді капитал екендігі дәлелденді. Адам капиталы теориясын басшылыққа ала отырып, дамыған елдердің үкіметтері мен бизнесі білімге арналған инвестицияларды ұлғайтып, оған аса маңызды экономикалық және саяси басымдық берді және соның арқасында ез мемлекеттерінің дамуында ірі табыстарға жетті.

 

 Адам капиталы теориясын практикаға енгізу білімнің бұқаралығын жаппай күшейтуге, оның ауқымдары мен мүмкіңдігін ұлғайтуға септігін тигізді.

 

 Сонымен қатар түрлі елдерде білім беру реформаларыныц әлемдік білім беру революциясына уласуына байланысты осы теория көрнекі экономикалық бейімімен өзінін шектеулілігін ашты, Ол білім беру революциясының талаптарына толық тамада жауап бере алмады, білім беру дамуында туындаған қарама-қайшылықтарды түсіндіре алмады.

 

 Білімді адам дамуы тұжырымдамасының контексінде анағұрлым кен аукымда және көп аспектте карау осы мәселенің шешіміне айналды. Тұжырымдамада білім адам құқықтарын қамтамасыз ету мен мүмкіндіктерін айтудың   негізгі   факторы,   өзіндік   құндылықтын   жоғары   дәрежелі құбылысы   ретіндегі   іргелі   коғамдық   проблемалардың   тұтас   кешенін күшейтудің кілті есебінде бой көтерді. Адам дамуы тұжырымдамасының шеңберінде білім мақсаттарына жету үшін халықаралық қоғамдастық жасаған аса маңызды стратегия  "Баршаға бірдей білім" стратегиясы болды.

 

 Адам дамуынын және "Баршаға бірдей білім" бағдарламасының негізгі идеялары білімнің жүйелі реформаларынан және Қазақстандағы Ұлттық білім үлгісін қалыптастырудан көрініс тапты. /23.86-91б./ ...

 

Пайдаланылған әдебиеттер

 

 

1.        Мамыров “Халықарылық экономикалық қатынастар” – Алматы, 2002 жыл

 

2.        Аманжан ЖАМАЛОВ: “Дүниежүзілік сауда ұйымы құбыжық емес”. Алтын Орда газет. №13, 24-30 наурыз 2006 ж. 6-бет.

 

3.        АНА ТІЛІ газет. №44, 3 қараша 2005 ж. 4-бет. ...