Отчет по практике: «ҚТЖ» ҰК» АҚ-НЫҢ қызметіне техникалық экономикалық талдау


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Экономика
Тип работы:
Отчеты по практике
Количество страниц:
20

МАЗМҰНЫ

 

 

Кіріспе. 3

1 ҰК «ҚТЖ» АҚ-ның жалпы сипаттамасы.. 5

2 «ҚТЖ»ҰК» АҚ-ның қызметіне техникалық – экономикалық талдау. 10

3 Еңбек жағдайын ұйымдастыру. 16

Қорытынды.. 20

Қолданылған әдебиеттер көздері 21

 

 

1 ҰК «ҚТЖ» АҚ-ның жалпы сипаттамасы

 

 

... «Ұлттық Компания «Қазақстан Темір Жолы» Акционерлік Қоғамының аудиторы – «Deloitte» компаниясы

 

Қазақ тіліндегі толық атауы – «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық Компаниясы» Акционерлік Қоғамы, қысқартылған түрі – «ҚТЖ»ҰК»АҚ.

 

Орыс тіліндегі толық атауы – Акционерное Общество «Национальная Компания» Казакстан Темір Жолы», қысқартылған түрі – АО «НК «КТЖ»

 

Ағылшын тіліндегі толық атауы – joint – stock Company « National Company «Kazakhstan Temir Zholy», қысқартылған түрі -  JSC NC KTZ.

 

Мекен-жайы: 010000 ҚР, Астана қаласы, Победа көшесі,98

 

Телефон: +7 (3172) 93-41-14

 

РНН  620 100 210 058

 

Расчетный счет № 000 421 646 АРФ «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ

 

КБе 16, БИК 195 301 603

 

 

 

Капитал салымдары

 

 

 

Ұлттық Компания «Қазақстан Темір Жолы» Акционерлік Қоғамының капитал салымдары, реконструкциясы және модернизациясы инвестициялық бюджет негізінде жүзеге асады. Капитал салымдары бухгалтерлік есеп шотының 126 «аяқталмаған құрылыс» бөлімшесінде есепке алынады. Бұл шотта субшоттар ашуға болады, яғни құрылыс монтаж жұмыстарын (олар шаруашылық және тізбектелген әдістер бойынша іске асады) есепке алуға мүмкіндік береді.

 

Капитал салымдарына шығындар, капитал ремонты бойынша негізгі құралдардың бағасын көтеретін жұмыстар жатады:

 

 

 

1 

 

 

 

3 Еңбек жағдайын ұйымдастыру 

 

... Жұмысшылар санының өсуі шаруашылық жолдарының өсуімен және магистральды жүйе Дирекциясын басқару аппаратының құрылуымен тығыз байланысты. Орталық аппаратты басқару жұмыскерлерінің саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 421адамға немесе 16,2% артқан. Сигнализация және байланыс шаруашылығында – 2,1% төмендеген. Себебі Ғылыми - өндірістік орталықтың құрылуымен және оған материалды-техникалық қамтамасыздандырудың қосылуымен. Вагон және жүк шаруашылығында адамдарды жұмысқа қабылдау және жұмыстан шығару салдарынан жұмысшылар санының азаюы байқалады.

 

ҰК «ҚТЖ» АҚ орташа айлық жалақысы алдыңғы жылмен салыстырғанда 11313 теңге немесе 27,4% өсіп, 52553 теңгені құрады. Басқару аппаратының айлық жалақысы орташа 25,8% , ал басқа да негізгі шаруашылықтар бойынша 27,3% артты. Айлық жалақының өсуі тарифтік ставкалардың және окладтардың өсуімен байланысты:

 

15% жұмыскерлерге 01.04.2005ж. №41-Ц бұйрық 20.01.05ж.

 

15% басқарушыларға, мамандарға және қызметкерлерге 01.07.2005ж. № 689-Ц бұйрық 20.07.05ж.

 

10% барлық жұмысшыларға 01.10.2005ж. №864-Ц бұйрық 11.10.05ж.

 

Айлық жалақының өсуі: тасымал шаруашылығында 29,3%, жол бойынша 25,4%, сигнализация және байланыс шаруашылығында 27,9%, вагон бойынша 28% , энергиямен қамсыздандыру 28,2%  және жүк бойынша 29,4% байқалады.

 

Келесі 3 – диаграммада  негізгі өндірістік топтардың орташа айлық жалақысы келтірілген, 30706теңге вагон шаруашылығының жөндеушілеріне және 75784теңге СЦБ және байланыс электромеханиктеріне тиесілі. 

 

 

 

2 

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер көздері

 

 

1. «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның уставы. Астана қаласы, 2002 жыл

 

2. «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның есепті саясаты. «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның Директорлар  ...