Тест: Тесттер дұрыс жауаптармен ша жағрафияға, геология


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
География, Геология
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
25

Жер қыртысын, оның құрамын, құрылысын және даму тарихын, онда қазба байлықтардың пайда болу, орналасу заңдылықтарын қай ғылым зерттейді ?

A) геоморфология

B)& геология

C) геодезия

D) геокриология

E) геотектоника

*****

Кембрий кезеңі қай эраға жатады?

A) архей

B) протерозой

C)& палеозой

D) мезозой

E) кайнозой

*****

Жердегі барлық процестерді неше түрге бөледі?

A) 1

B)& 2

C) 3

D) 4

E) 5

*****

Өзен аңғарында үйілген ағын шөгінділерінің жинағын:

A)& аллювий

B) деллювий

C) жайылма

D) терраса

E) аңғар

*****

Терең, тік беті, көлденең қимасы латынның V әрпіне ұқсас шатқалдар:

A) сарқырама

B) жайылма

C)& каньондар

D) шаттар

E) аңғарлар

*****

Жер қабығы жағдайына байланысты жерасты сулары былай бөлінеді:

A)& арынсыз, арынды

B) артезианды

C) грунт

D) пластаралық

E) қалқыма

*****

Өз ара қиылысқан екі жақтан тұратын форма

A)& диэдр

B) пинакоид

C) ромбоэдр

D) моноэдр

E) тригон

*****

Магма жер бетіне жетпей тереңде қапталып қалса қандай магматизм қалыптасады ?

A) эффузивтік

B)& интрузивтік

C) вулкандық

D) динамикалық

E) пирокластық

*****

Интрузивтік жыныстар тереңдігіне байланысты бөлінеді:

A)& 2 түрге

B) 3 түрге

C) 4 түрге

D) 5 түрге

E) 6 түрге

*****

Жердің үстіңгі қабаты және ол жер радиусының 0,6 %-ін алатын қабаты қалай аталады?

A) Жер мантиясы

B) Жер ядросы

C) Мохо беті

D) астеносфера

E)& жер қыртысы

*****

6000 химиялық анализді пайдаланып, осы қабаттың орташа құрамын есептеп шығарған американ ғалымы:

A) А.Мохоровичич

B) Г.Галилей

C) Дж.Хаттон

D) И.Ньютон

E)& Ф.Кларк

*****

Сульфаттар класына қай минералдар жатады?

A)& гипс, ангидрит

B) кальцит, азурит

C) лимонит, геманит

D) флюорит, сильвин

E) галенит, пирит

*****

Тау жынысының кристалдану құрамында минералды түйіршіктердің абсолюттік және салыстырмалы мөлшерін олардың пішінін, ішкі құрылысының өзгешелігін. Ол:

A) текстура

B)& құрылым

C) түзілім

D) бөлшегі

E) құрылысы

*****

Жер бетіндегі әртүрі экзогенік процестер әрекетінен үгіліп, ысырылып, еріп, соңынан шөккен жыныстар тобы. Ол:

A) магмалық

B) метаморфтық

C) эффузивтік

D)& шөгінді

E) интрузивтік

*****

Жер қыртысы ішкі құрылысына байланысты неше типке бөлінеді?

A) 5

B) 4

C) 3

D)& 2

E) 6

*****

Спрединг болжамын алғашында ұсынған кім?

A) Ф.Вайн;

B) Д.Мэтьюз;

C)& Г.Хесс, Р.Дитц;

D) Дж.Вильсон;

E) А.Вегенер, М.Усов

*****

Вулкан жыныстары төмен температурадағы жасыл түсті метаморфизмге ұшырауынан бұл ойыстарды қалай атайды?

A) иілімді белдеулер

B)& жасылтасты белдеулер

C) қызылтасты белдеулер

D) қышқыл құрамды белдеулер

E) сейсмикалық белдеулер