Тест: Тесттер дұрыс жауаптармен ша жағрафияға, Биогеография — Скачать


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
География
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
13

Биогеографияда организмдердің таралу аймағы қалай аталады

A) территория

B) акватория

C)& ареал

D) аймақ

E) биоценоз

*****

Тірі заттардың қоғамдастығының жіктелуін, даму қарқынын және құрылысын зерттейтін ғылым

A) экология

B) биогеография

C) зоология

D) зоогеография

E)& биоценология

*****

Сол немесе басқа территориядағы организмдердің бір түрінің особьтары

A) биота

B) зоота

C)& популяция

D) биом

E) зооценоз

*****

Солтүстік Еуразиядағы балықтардың таралуы бойынша территорияны аудандастыру жасаған кім

A)& Л.С. Берг

B) А.П. Семенов Тянь-Шанский

C) Н.Н. Дроздов

D) П.П. Второв

E) Ж. Леме

*****

Бұл аймақ құрлықтың көп бөлігін алып жатыр, онда тамырлы өсімдіктің 30 эндемикті түрі бар

A) Ориентальды

B)& Голарктикалық

C) Афротропикалық

D) Неотропикалық

E) Кап

*****

Бұл аймақтың флорасында 8500-ге жуық тамырлы өсімдіктер кездеседі. Ол Амирант, Маскарен және т.б. аралдарын қамтиды

A) Неотропикалық

B) Кап

C)& Мадагаскар

D) Австралия

E) Ориентальдық

*****

8. Биомдарды біріктірудегі жүйеде қандай категория қолданылады?

A) фауналық, аймақтық

B) типологиялық, фауналық

C) аймақтық, флоралық

D) фауналық, флоралық

E)& типологиялық, аймақтық

*****

Организмдердің меридиан бойынша таралуында 1921 жылы кім ой-пікір айтты?

A) Г.Н. Высоцкий

B) В.В. Алехин

C)& В.Л. Комаров

D) В. Кеппен

E) Г. Вальтер

*****

Өсімдіктердің неғұрлым жоғары температура мен жоғары температура ылғалдылыққа бейімделген түрі:

A) гекистотерма

B) мезотерма

C) микротерма

D)& мегатерма

E) ксерофиттер

*****

Қазақстанда неше табиғат зонасы бар

A) 5

B) 3

C) 6

D) 2

E)& 4

*****

Қазақстандағы орманды дала зонасынан оңтүстікке қарай орман ойпатты жерлерде топ-топ болып өседі. Оны қалай атайды

A) дала

B)& шағын орман

C) жарық тоғай

D) тоғай

E) шілік