Реферат: Қазақстан Республикасының өлшем бірліктерін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
стандартизация и сертификация
Тип работы:
Рефераты
Количество страниц:
21

Жоспар

 

Кіріспе. 3

1 Қазақстан Республикасының өлшем бірліктерін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі 4

2 Өлшем құралдарын бекітілген түрге сәйкестігіне сынақтар өткізу тәртібі 4

3 Сынақ нәтижелерін тану және түрлерін бекіту. 7

4 Техникалық реттеу саласындағы нормативті-құқықтық актілермен еңгізілген талаптардың сақталуына органдар мен сынақ зертханаларын мемлекеттік бақылау. 8

5 Техникалық реттеу саласындағы нормативті-құқықтық актілермен еңгізілген талаптардың сақталуына өнімдерді мемлекеттік бақылау. 9

6 Мемлекеттік бақылау. 11

7 Метрология,аккредиттеу, стандарттау және сапа жөніндегі Орталық-Азия ынтымақтастығы - МКС-С ОАЫ.. 14

Қорытынды.. 20

Қолданылған әдебиеттер. 21

 

 

3 Сынақ нәтижелерін тану және түрлерін бекіту

 

 

... Ішінара даналарды сынау нәтижелері танылған жағдайда пайдалануға беру құжаты, сынақтардың бағдарламасы мен хаттамасы (метрологиялық аттестаттау) ұсынылуы мүмкін.

 

Түрді бекітуді тану туралы сертификатының қолдану мерзімі ұзартылған жағдайда өтініш беруші:

 

Ұсынылған  құжаттар жиынтығы сараптамаға жіберіледі. Сараптаманы   «ҚазМетрИн» РМК  мемлекеттік ғылыми метрология орталығы шарттық негізде жүзеге асырады.

 

Танылған өлшем құралдарына, сынақ нәтижелері мен түрлерді бекітуге «Өлшем бірліктеріне сынақтарды жүргізудің және түрін бекітудің тәртібі» 2.21-2001 ҚР СТ мемлекеттік стандартына сәйкес түрді бекітуді тану туралы сертификат беріледі және Қазақстан Республикасы Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2005 жылғы 18 қарашада бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының өлшем бірліктерін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі тізілімін жүргізудің ережелеріне  сәйкес. Қазақстан Республикасының өлшем бірліктерін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі тізілімінде тіркеледі. ...

 

 

 

6 Мемлекеттік бақылау

 

 

... Шетелдік өндірушінің барлық құжаттары мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аудармасымен ұсынылады.

 

Сынақ нәтижелері өлшем құралдарының түрлерін бекіту немесе бекітуден бас тарту туралы шешім қабылдайтын уәкілетті мемлекеттік органға беріледі.

 

Өлшем құралдарының түрлерін бекіту туралы оң шешім қабылданған жағдайда түрді бекіту туралы сертификат ресімделеді,  өлшем құралдарының түрлері Қазақстан Республикасының мемлекеттік өлшем бірліктерін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімінде тіркеледі, түрді салыстырып, тексеру әдісі мен сипаттамасы келісіледі.

 

Бекітілген түрдің сәйкестігіне сынақтардың оң нәтижелері бойынша түрді бекіту туралы сертификаттың қолдану мерзімі ұзартылады және  Қазақстан Республикасының мемлекеттік өлшем бірліктерін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімінде тиісті өзгерістер енгізіледі.

 

Бекітілген түрдің сәйкестігіне сынақ нәтижелері бойынша модификациялау кезінде уәкілетті мемлекеттік орган өлшем бірліктерінің жаңа түрін бекіту туралы шешім қабылдауы мүмкін. Егер мұндай шешім қабылдау үшін жүргізілетін сынақтардың көлемі жеткіліксіз болса,  түрді бекіту мақсаттары үшін қосымша сынақтар жүргізу туралы шешім қабылданады. Егер модификациялау кезінде  жаңа түрді бекіту керек болмаған, кезде қажеттілігіне қарай түрді сипаттауға және салыстырып, тексеру әдістемесіне тиісті өзгерістер енгізіледі. ...

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер

 

 

1. Артемьев Б.Г., С.М.: Справочное пособие для работников метрологических служб: В 2-х кн.  Предисл. Канд. Техн.наук И.Х. Салогяна. – Изд. Перераб. И дом. М.: Изд-во стандартов. 1990.

2. А.Қ.Смағұлов, Г.С. Бейсембай, Б.Б. Барақбаев «Метрология» Алматы 2005ж

3. Г.С. Бейсембай  Метрология «методы и средства измерений испытаний и контроля ...