Курсовая работа: Клиентке магазин класының деңгейінде қызмет ету


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
24

Жоспар

Кіріспе. 2

І Негізгі бөлім.. 3

1.1. InterBase-тің негізгі түсініктері 3

1.2. Белсенді ядро. 4

1.3. Триггерлер мен сақталатын процедурлар. 4

1.4. 2PC механизмі 4

2.5. Оқиғалардың сигнализаторлары.. 5

2.6. Қатаң ережелер. 5

1.7. Домендер. 6

1.8. Генераторлар. 7

1.9. BLOB-массивтері 7

1.10. InterBase программалары мен утилиттері 7

1.11. Borland InterClient 8

1.12. Borland InterBase SQL Server-ді құру тарихы.. 10

ІІ Тапсырма. 12

2.1. InterBase-те деректер қорын құру. 15

Қорытынды.. 21

Қолданылған әдебиеттер тізімі 22

 

 

І Негізгі бөлім

 

1.5. Оқиғалардың сигнализаторлары

 

 

... Белгілі бір шарттардың орындалғаны туралы ақпарат алу үшін кестенің қажет бағандарына сілтеме жасау немесе деректерді манипулирлеу тілінің (Data Manipulation Language) шектерінде конструкцияларды орындаумен шектелу керек. Бұл жағдайда деректер қорының жабдықтаушылары мәселелердің көбісін өндірушілерге жүктейді. Ал оқиғалар сигнализаторларын қолдану белгілі бір қолданушы “жазылған”, метадеректермен сипатталған оқиғалар орын алған кезде жанама шақырылатын фнукциялардың (callback) орындалуын қамтамасыз етеді.

 

Триггер түрінде жүзеге асырылған келесі ережені қарастырайық:

 

SET TERM !! ;

 

CREATE TRIGGER POST_NEW_ORDER FOR SALES

 

AFTER INSERT AS

 

BEGIN

 

        POST_EVENT "new_order";

 

END !!

 

SET TERM ; !!

 

Ол ДҚ-ның жаңа тапсырмасын енгізгенде жұмыс істейді және API InterBase арнайы клиенттік функцияларды шақыру көмегімен өздерінің callback-функцияларын тіркеген қолданушы қосымшаларына жариялайды.  ...

 

 

 

1.11. Borland InterClient

 

 

...  InterBase-ке арналған Java-қатынау қажет қолданушы машинасы қандай түрде болу керектігін қарастырайық. Если клиентское приложение, использующее Егер InterClient-ті қолданатын клиенттік қосымша сәйкес HTML-бетті ашқан кезде желі бойынша жүктелетін аплет болып табылса, онда InterClient package (JDBC-қатынауды жүзеге асыратын кластар құрамына кіретін қорап) клиенттік машинаға автоматты түрде жүктеледі. Бұл кезде клиенттік орын Java-ның базалық кластар библиотекасы мен инсталлирленген JDBC Driver Manager бар орнатылған виртуалды Java машинасына ие болу керек.

 

Егер клиент өз бетінше (stand-alone) Java-қосымша болып табылса, онда InterClient package қондырғысын орнату керек.

 

При запуске серверной части InterServer-дің серверлік блігін Windows 95 немесе NT үшін іске қосқан кезде оның баптауларына қатынауды InterBase-ке ұқсас етіп орындауға болады, яғни Windows (сағаттың қасында) аспаптар тақтасының оң жақ бөлігінде орналасқан немесе тікелей Borland InterClient тобы арқылы InterServer сәйкес келетін пиктограммасы арқылы.

 

 InterClient арқылы  InterBase-пен байланыс орнату мүмкіндігін тексеру үшін  диагностикалық Java-қосымшалар және InterClient Communication Diagnostic аплеті арналған.

 

 Сонымен бірге InterClient құрамына HTML форматындағы толық анықтамалық құжаттама енеді:InterClient package құрамының сипаттамасы, Java-құжаттамасына сәйкес құрылған, Windows Help форматындағы Windows 95/NT арналған нұсқасында InterClient Installation and Configuration сипаттамасы. ...

 

 

 

 

 

ІІ Тапсырма

1 

 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1.Атре . Проектирование баз данных.

2.К. Дейт. Введение в системы баз данных.

3.Р. Лишнер Delphi. Справочник – Санкт-Петербург, «Символ-Плюс», 2001. ...