Дополнительный материал: Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бөлімі


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Педагогика
Тип работы:
Дополнительный материал
Количество страниц:
18

Жоспар

 

 

4 ӨМІР ТІРШІЛІГІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БӨЛІМІ 3

4.1  Еңбек шартының  анализі 3

4.1.1   Қазандық цехтағы жұмыс шарттарының анализі 3

4.1.2  Микроклимат. 4

4.1.3  Шудан қорғау. 4

4.2  Шу көздерінің әсері 6

4.2.1Қазандық цехтағы шу мөлшерін анықтау. 6

4.2.2  Станцияның қоршаған ортаға әсерін есептеу. 8

4.2.3 ОРУ-110 кВ жермен қосу құрылғысын есептеу. 11

Қадам кернеуін анықтаймыз. 16

ҚОРЫТЫНДЫ.. 17

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 18

 

 

4.1.3  Шудан қорғау

 

 ... Техникалық шаралар бұл факторлардың жұмысшыларға әсерін елеулі төмендетуге мүмкіндік береді. Жабдықтарды құру барысында шу мен діріл деңгейін олардың пайда болу көздерде төмендетуге ұмтылу қажет. Бұл соққы әсерін соққысыз әсермен ауыстыру арқылы, иілгіш байланыстарды қолданумен, жабдықтарды діріл сөндіргіш негіздерге орналастыру қондыру жолдарымен іске асады. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, ескірген бөліктерді ауыстыру, айқасу және ұрылуды жоққа шығару сияқты жағдайлардың маңызы өте жоғары. Егер шу көзінде шу және діріл деңгейі жағары болса, жабдықтың немесе жұмыс орнының оқшауламасы және дыбыс жұтқыш материалдарды қолдану шаралары да қолданылады. Шудан оқшаулау қабықтың, экранның, қоршаулардың көмегімен іске асады.шуды оқшаулағыш қоршаулардың дыбыс толқынын шағылыстырып, шудың таралуына кедергі жасайды. Қоршаудың шудан оқшаулау қабілетін бағалау үшін қоршау арқылы дыбыс энергиясына өтетіп осы қоршауға түсетін дыбыс энергиясының қатынасымен анықталатын дыбыс өтімділігі d ұғымы пайдаланылады. Дыбыс оқшауламасы, дБ, қоршаулар Q=101g(1/d).

 

Қоршаудың дыбыстан оқшаулау қабілеті оның өлшемдеріне, орналасуына, материалына және т.с .с. тәуелді. Дыбысты жұту құбылысы шудың тербелмелі энергиясының жылулық энергияға айналуымен түсіндіріледі. Шудың көп мөлшерде жұтылуын саңылаулы (пористый) және перфорирленген материалдар, мата қамтамасыз етеді.

 

Медико-профилактикалық шаралар бір жағынан, шу және діріл жағдайларының параметрлерінің бақылануын, екінші жағынан – жұмысшылар жағдайларының бақылауын да білдіреді.

 

Қажетті жағдайларда шу және дірілмен күресу үшін жеке (индивидуалды) қорғаныс құралдары қолданылады. Шулы бөлмелерде қорғағыш қақпақ, дыбыс жойғыштар (заглушка), құлақшындар, арнайы бас киімдер (шлемдер) қолданылады.

 

Өндірістік жабдықтар шығарылатын шуды азайту үшін, еклесі шаралар қолданылады: ...

 

 

 

4.2.3 ОРУ-110 кВ жермен қосу құрылғысын есептеу

 

 

... Есептеу мақсаты: жермен қосу құрылғысының негізгі параметрлерін анықтау, яғни санын, өлшемдерін, тік жермен қосқыштардың орналасу тәртібін[25].

 

Жобаланатын станцияда ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ және РУ с.н. 6/0,4 кВ болуы жоспарланады.

 

110 кВ, 220 кВ және 0,4 кВ тораптары бейтарабы жермен эффективті қосылған тораптар болып табылады. 6 кВ торабы – бейтарабы оқшауланған торап.

 

Станциядағы негізгі жермен қосу 110 кВ және ОРУ 220 кВ-тық контурлыжермен қосуболып табылады, өйткені шығарылатын жермен қосу негізгі контур жеткіліксіз болған жағдайда орындалады, мысалы таулы грунттарда, мәңгі мұздақ зоналарда және басқа да жермен қосу кедергісін азайтуға арналған күрделі жағдайларда

 

ЭОЕ (ПУЭ) талдаптарына сәйкес эффективті және үлкен жерге тұйықталу тоғы бар тораптар үшін (I3>500A) жермен қосу құрылғысының рұқсат етілетін кедергісі 0,5 Ом-нан аспауы қажет (1,15-кесте ). ОРУ 110 кВ немесе ОРУ 220 кВ контурлық жермен қосылуы 6/0,4 кВ және РУ с.н. 6/0,4 кВ торабы үшін шығарылатын (выносный) жермен қосу орнына пайдаланылуы мүмкін.

 

Бастапқы берілгендер:

 

110 кВ жағындағы күтілетін қысқа тұйықталу тоғы, I=5.97 A;

 

ОРУ 110 кВ алаңының көлемі көсетілген, сондай-ақ ток өткізгіш бөліктерден әр түрлі кернеуі 110 В ОРУ әлементтеріне дейінгі ара қашықтықтар ескерілген  ...

 

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

 

 

1 Леонков А.М., Яковлев Б.В. Тепловые электрические станции. Дипломное проектирование. Под общ. ред. А.М. Леонкова. Мн.,”Вышэйш. школа”, 1978.

 

2 Э.А. Сериков. Источники и системы теплоснабжения промышленных предприятий. Методические указания к курсовому проекту. Алма-Ата: АЭИ, 1989. ...