Доклад/Баяндама: Сессия қорытындысын автоматтандыру


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Доклад/Баяндама
Количество страниц:
14

Мазмұны

 

 

Кіріспе. 3

1 Автоматтандыру жүйесі 4

1.1 Жоғары оқу орындарын басқарудың автоматтандырылған жүйесі 4

1.2 Студенттер білімінің бақылауын автоматтандыру. 5

1.3 Сабақ түрлеріне байланысты сағат бөлу. 6

1.4 Оқу процесінің графигі 7

1.5 RAT технологиясының принципі 8

Program A.. 9

Қорытынды.. 13

Пайдаланған әдебиеттер. 14

 

 

 

1.2 Студенттер білімінің бақылауын автоматтандыру

 

 

... Студенттер білімінің бақылауын автоматтандыру үшін Паскаль тілінде жан-жақты программалар құрылған. Олар MS DOS операциялық жүйесінің бақылауымен IBM-де жұмыс істейтін программалар. Тестілеу программаларын ек3 белг3 бойынша бөлуге болады:сұрақтар және сұрақтарға жауап беру амалы. Сұрақтарда олардың саны есепке алынады. Тестке арнайы алынған сұрақтар кіреді немесе дұрыс жауап бермегенге дейін сұрақтар қойылады. Тест сұрақтарына жауап беру амалдары программамен есепке алынады және оларды үш топқа бөлуге болады;

 

1)  «Иә» немесе «жоқ» типті жауаптар;

 

2)  Дұрыс жауапты бірнеше жауаптар арасынан таңдау;

 

3)  Жауаптарын балдық жүйемен бағалау.

 

«Алгоритмдеу» студенттерге 050703 мамандығы бойынша инженерлер даярлау үшін арналған пән. Бұл пәнге 17 лекция , 8 лабораториялық жұмыс, 1 курстық жұмыс және  емтихан кіреді. Алгоритмдеу пәнінің оқу жоспарын қаоастырайық; ...

 

 

 

1.5 RAT технологиясының принципі 

 

 

 

... Екі жетіден кейін сіз екінші лабораториялық жұмысты жасап, 4,4 балл алдыңыз. Екі жұмысвтың орташа балы – 3,8 болады. Енді ағымдағы балл АБ=3,8. Сонымен, күнделікті сабақта алып жүрген баллдарыңыздың қосындысы, семестр соңында қорытынды бағаны құрайды.

 

Қорытынды баға мына формуламен есептелінеді;

 

Қ.Б.=(лж1+лж2+лж3+лж4/4+лж5+лж6+лж7/3+к.ж.+т1+т2+т3)*1/6;

 

 

 

    Мұндағы:  Қ.Б – қорытынды баға;

 

                 Лж1..лж7 – лабораториялық жұмыс бағалары;

 

                 Т1,т2,т3 – лекция бағалары;

 

                 К.ж. – курстық жұмыс.

 

Әр жұмысқа балл 0-ден 4ке дейінгі аралықта қойылады.

 

 

 

Program A

 

Const

 

   Chislo=20; {stud. sany}

 

    Baza=’Baza_2.pas’;

 

    n_disciplina=5;

 

Type

 

    n_int=0..Chislo;

 

    int_ocenok=2..5;

 

    mas_ocenok= array[1..n] of int_ocenok; {ar stud. massiv bagasi}

 

    Itogi_Ses_zap=Record

 

         Famil:String[14];

 

         Itogi_ses: Mas_Ocenok;

 

     End;{Ses. koritindisi}

 

     Mas_zap= array [1..Chislo] of Itogi_Ses_zap;

 

 Var

 

     i:int_ocenok;

 

     Chislo_stud:n_int;

 

     Studenty:Mas_zap;

 

     Rez_Test:Boolean:

 

     Baza_f, Rezultat_f:Text;

 

Procedure Chtenie;

 

Var

 

    I:n_int; {Tizimdegi stud.nomeri}

 

    J:1..n_disciplina; {disciplina nomeri}

 

Begin

 

Assign(Baza_f,Baza);

 

Reset(Baza_f); i:=0;

 

While (not EOF(Baza_f) or 9(i=Chislo)) do

 

  begin  ...

 

 

 

Пайдаланған әдебиеттер

 

 

1. Алгоритмические языки Паскаль.        В.С.Новичков, Н.И.Парфилова.

2. Начало информатики. А.С. Абрамов., Е.Е.Зима. ...