Курсовая работа: Аудиттің халықаралық стандарттары мен олардың сипаттамасы


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
33

ЖОСПАР

 

Кіріспе. 2

1.   Аудит түсінігі және негізгі принциптері 3

1.1 Аудит туралы түсінік. 4

1.2 Аудиттің  негізгі  принциптері 9

2.Аудиттің стандарттары және аудиторлардың кәсіби этикасы. 14

2.1 Аудиттің халықаралық стандарттары және олардың сипаттамасы. 14

2.2 Аудиторлық қызметтің этикалық нормалары (принциптері) 26

2.3 Аудиторлар этикасы Кодексі 27

3.   Ұйым ішіндегі аудиторлық стандарттар. 29

Қорытынды.. 31

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 32

 

 

1.     Аудит түсінігі және негізгі принциптері

 

1.2 Аудиттің  негізгі  принциптері

 

 

... Аудит   екшқашанда    белгілі   бір   сыңар  жақ    мақсатымен    жүргізілмейді    және    өзінің   алдына   клиеиенке    зиян   келтіру     мақсатымен   негативті   материалды    жинау    және   толтыру    міндетін      қоймайды. Ал   ревизия     көп  жағдайда   сыңар  жақ    бағытта    болып   өзінің  алдына   ұнамсыз   тұлғаларға  қатысты,  оның  беделін  түсіретін  материалдар  жинауы   міндет   етіп   қояды.   Тексеруге (орынан   дабыл)  деп  аталған   сылтау   болады,  яғни  қарапайым  тілмен   айтқанда   кәсіпорын   басшылығының   сыртынан  сөз  тасу   немесе  жоғары  тұрған  ұйымдарға    жеткіліксіз  силамшылық   сылтау   болады.   Болашақ    қаралаушы  бола   отырып ,  ол  өзіне  тән  қылықтармен     айыптаушы  болады . Кейбір  аса  ақылды   емес  тексерушілер  өзінің   түрімен   және  мінез-құлқымен   тексерушіліге   көбірек   қорқыныш   ұялатуға   тырысады;  талап  етпей  керіліп,  минут   сайын  есеп  жұмыстарын   олардың   ағымдағы  жұмысынан   аландаттырады.  Мұндай  тексерудің  салдарымен   аудиторлар  әлі  де   соқтығысуда,  есеп  жұмысшыларының   көздерінде  тексерушінің     алдындағы   қорқыныш    ұялап    тұрады.

 

   Аудитордың   тексерушіден  ерекшелігі   тексерушінің  тексерілумен  серіктестік  қалпына  тән.  Мұнан   өзге,  оның  жұмысында  көп   орынды   клиентке        коммерциалық  қызыметтің   түрлі  қиын   сұрақтарына  жауап  табуға  кеңес  беру  қызыметі   алады. Ол  клиентке  кеңес  беріп  көмектесуі  қажет. Аудитордың  тексерушіден    өзгешелігін  түсіндіре  отырып  аудиторды   адвакатпен, тексерушіні  кінәләушімен  салыстыруға  болады.

 

    Қазіргі  кезде   елімізде   аудитор  мамандығының  қалыптасуы  жүріп  жатыр. Былаиша  айтқанда, барлығын  нөлден  бастауға  тура   келеді. Тексерушілердің   бар  қадірлері  кейбір белгілер   бойынша   аудитор  мамандығына  қойылатын   талаптарға  сәйкес  келмеуі  мүмкін . Мәселе  олардың  кәсіпорындарының  өндірістік  - шаруашылық   қызметін  қатаң  реттейтін  және  жауапты  басқарушылық  шешімдерді  өз  бетінше  қабылдауға  жол  бермеитін  әкімшілік  -конандалық  жүйе  жағдайында  қалыптасуына да.  Сондықтан, кәсі-би  тексерушілер  аудиторлық  жұмысқа  ауыса  отырып  қалыптас-қан  әдет   бойынша  тексерушілік   кінәлаушылық   көзқарастан  арыла  алмай  келеді . Сондықтан , дәстүрлі  тексерушінің  ойлау  пікірі  аудиторларға   тіпті  сай  келмейді. Аудитор,  бірінші  кезекте  тексерілетін  кәсіпорынға  ақыл-кеңес  беруші ,  көмекшісі , анықталған   кемшіліктерді  қалай  жоюды  үйретіп  және  комерциялық  жақсарту  үшін  не  істеуі  керектігін  айтушы  тұлға. Өзінің  орындауға  керекті  кеңесін , тілектерін  ресми  түрде  емес,  барынша  биязы  түрде   жеткізіледі . Әрине  , кәсіпорындардың  аудиторлық  ұсыныстарын  есепке  алуы  да  алмауы  да  мүмкін.  ...

 

3. Ұйым ішіндегі аудиторлық стандарттар

 

... Мүмкін тәуекелді бағалау. Тәуекелді анықтауға ұйымның білімін және құрылымдық тәсілін пайдалана отырып, алаяқтық тәуекелін, әдеттегі қателерді анықтайды және олардың маңыздылығын бағалайды.

 

  Аудиттің стратегиясын құрастыру үшін ішкі бақылау жүйесін бағалау. Тексерудің алдында ішкі бақылау жүйесі бағаланады – бірінші шаруашылық қызметтің бақылау жүйесі, жетекшілікпен пайдаланылатын, сонан кейін бухгалтерлік есеп және бақылау жүйесі. Бұл кезеңде тек тексеру стратегиясын құрастыру үшін қажетті ақпарат ғана бағаланады.

 

  Аудиторлық тексеру стратегиясын анықтау. Басты тәуекелдерді жеке бағалау қорытылады және қажетті аудиторлық процедуралар анықталады.

 

  Бақылыу жүйесінің тиімділігін бағалау. Аудиторлық тексерудің жоспарын құру және бақылау жүйесін қорытып бағалау үшін ішкі бақылау жүйесіне кеңейтілген бағалау беріледі. Ұйымға тексерудің барысы туралы хабарланып отырады.

 

  Тәуелсіз тексерудің жоспары. Жоспарда әр жағдайдағы тәуелсіз тексерудің барынша тиімділерінің маңызы, қолдануы және ұзақтығы қарастырылады.

 

  Тәуелсіз тексерулер. Жоспарға сәйкес жүргізіледі. Олардың нәтижелерін бағалауға байланысты жоспарға тиісті реттеулер енгізіледі.

 

  Аудиторлық тексеруді аяқтау. Қаржылық есеп беруді жалпы шолу және соңғы қорытынды жасалады. Өте қажетті сәттер ұйыммен талқыланады.

 

  Қорытынды ұсыну. Қорытынды аудиторлық тексерудің шешіміне сәйкес жасалынады. Ұйымға қаржылық есеп беру ой-пікірінен басқа тексеру нәтижесі туралы есеп ұсынылады. Бұл кезде ішкі бақылау жүйесінің қойылған талаптарға сай екендігінің қорытынды бағасын және есеп жүйесінің тиімділігін жоғарылату бойынша кепілдіктер беру мақсаты көзделеді. ...

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

 

1. Қазақстан Республикасының "Аудиторлық қызмет туралы". Заңы, 1998 ж., 20 қараша.

2. Адамс Р. Основы аудита: Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. -398 с.

3. Аңдреев В.Д. Практический аудит. М: Экономика, 1994г. ...