Курсовая работа: Аудиттің кұрамы мен мазмұны


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
35

Жоспар

 

 

 

 

Кіріспе ......................................................................................................................3

I Аудиттің даму тарихы, мәні, принциптері....................................................5

1.1. Аудиттің пайда болуы мен қалыптасуы.........................................................8

1.2. Аудит мазмұны мен құрамы .........................................................................11

1.3. Аудиттің компоненттері мен негізгі принциптері ....................................13

II Қазақстанда аудиттің алғашқы қадамы...............................................16

2.1. Қазақстанда аудиттің дамуы ........................................................................18

2.2. Қазақстандағы аудиттің нарықтық қатынастардың қалыптасуына әсері.19

III Қазақстан республикасының аудиторлық компанияларының дамуы......................................................................................................................21

3.1. «Центраудит-қазақстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» жшс-ның даму жолы..............................................................................................................22

3.2. " Аlliance audit co " жшс құрылуы, көрсететін қызметі..........................24

Қорытынды  .........................................................................................................27

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі .......................................................................29

Қосымшалар...........................................................................................................30

 

 

I Аудиттің даму тарихы, мәні, принциптері

 

1.3.         Аудиттің компоненттері мен негізгі принциптері .

 

 

 

... Қорытындылай келе, аудит теориясы және оны басқару ғылымының бар ережесімен  әрекет етудің нұсқасын құптайды немесе одан бас тартады. Ол белгілі бір бастапқы мәліметтермен құрылған теориялық базаның ғылыми шынайылығын  немесе жалғандығын көрсетіп береді.

 

Аудит теориясың негізгі элементтері компоненттер, принциптер, концепциялар, постулаттар, стандарттар және нормалардан тұрады.

 

Аудитке кәсіпорын қызметін жан жақты тексеру енеді. Сондықтан  ол аудиторға басшылыққа арналған  және оның қызметінің тиімділігін жоғарылату жөніндегі конструктивті ұсыныстар дайындауға мүмкіндік береді.

 

Аудиторлық қызметті жүргізудің өндірістік жағдай мен ақпарат жүргізудің қажетті шарты оның аясы туралы айқын түсінік болып табылады. Ол белгілі бір уақыт аралығында, компанияның жылдық есеп беруіне аудит жүргізгенде немесе ішкі аудитте, сондайақ экономикалық обьект болып табылмайтын ақпараттық жүйедегі аудитте нақты шаруашылық жүргізші субьектілердің параметрлерімен анықталды.

 

Аудит стандарттары мен нормаларының ерекшеліктері. Стандарттарды аудиттің теориясы мен іс тәжірибесінде негізгі ережелер немесе аудиторлық процедураларының принциптері деп ұғуға болады. Әр елдің ұлттық стандарттары аудиттің жүргізілу жағдайына қарамастан міндетті түрде орындалуы керек. Олар халықаралық нормативтердің талаптарына жауап беретін тиісті деңгейдегі аудиторлық қызметке қолдау көрстеді, аудиторларды өз білімдері мен біліктерін ұдайы жетілдіруге мәжбүрлейді, жекелеген аудиторлық ұйымдардың сапасын салыстыруды қамтамасыз етеді, аудиторлардың жұмысын жеңілдетеді.

 

Аудиторлық қызметтің жалпы стандарттарының қызметінің жалпы стандарттарының негізін білдіретін қажетті шарттар мен логикалық принциптер, заңдылықтар. Олар аудиторға нақты стандарттардың белгілі бір  тұста қолдануға жарамайтын жағдайында есеп берулерді жасау пікірін қалыптастырудың схемасы ретінде қызмет етеді.

 

Аудит теориясың негізгі элементтері компоненттер, принциптер, концепциялар, постулаттар, стандарттар және нормалардан тұрады.

 

Аудитке кәсіпорын қызметін жан жақты тексеру енеді. Сондықтан  ол аудиторға басшылыққа арналған  және оның қызметінің тиімділігін жоғарылату жөніндегі конструктивті ұсыныстар дайындауға мүмкіндік береді.

 

Аудиторлық қызметті жүргізудің өндірістік жағдай мен ақпарат жүргізудің қажетті шарты оның аясы туралы айқын түсінік болып табылады. Ол белгілі бір уақыт аралығында, компанияның жылдық есеп беруіне аудит жүргізгенде немесе ішкі аудитте, сондайақ экономикалық обьект болып табылмайтын ақпараттық жүйедегі аудитте нақты шаруашылық жүргізші субьектілердің параметрлерімен анықталды. ...

 

 

 

III ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУДИТОРЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ДАМУЫ.

 

3.1. «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС-ның даму жолы .

 

 

 

... Корпоративті салық салу. Біз корпоративтік, халықаралық және жанама салық салу жөнінде кеңес береміз. Біз әрдайым салық заңнамасына енгізілген өзгерістерді қарастырып, өз тұтынушыларымызды өзгерістер туралы, олардың компанияларының қызметі үшін  мүмкін болатын салдары туралы уақтылы құлақтандырып тұрамыз.

 

Сіз алдын-ала жұмыс көлемін бағалап, аудит жүргізу бойынша жұмыстардың құнын есптей аласыз. Барлық даярлаушы жұмыстар ақысыз жүргізіледі және олар Сіздің бизнесіңіздің дамуына біздің қосқан үлесіміз болып табылады. 

 

Қаржылық есептемені компиляциялау. Біз барлық қажетті түсініктемелерімен қоса толық қаржы есебін дайындаймыз. Біз қолданатын модель қаржы есебіне бастапқы ақпараттар өзгерген жағдайда немесе аудит барысында айқындалған қосымша түзетулер енгізілгенде   жедел өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Біз дайын қаржы есебін өзгерістерді енгізгеннен кейін бар болғаны 30 минуттан кейін береміз. Біз ашу толықтығын және қаржылық есеп форматын негіздей аламыз.

 

«Үлкен төрттік» компаниясы аудит жүргізу барысында қаржы есебін қаржы есебін даярлауға маманданған ішкі кәсіби департаменттерінде қайта тексеруден өткізеді.  Осы тексеру барысында аудиторларда жауабын дайындау біршама уақыт пен қорды қажет ететін түрлі сұрақтар туындауы мүмкін. Біз қаржы есебінің аудитін сүйемелдеуді тұтынушы мен аудитор арасындағы делдал ретінде  қамтамасыз етеміз . 

 

Сіз алдын-ала жұмыс көлемін бағалап, аудит жүргізу бойынша жұмыстардың құнын есептей аласыз. Барлық даярлаушы жұмыстар ақысыз жүргізіледі және олар Сіздің бизнесіңіздің дамуына біздің қосқан үлесіміз болып табылады.

 

Құқықтық қызметтер. Қазақстан салық жүйесі салыстырмалы түрде жас болғандықтан, заңнама нормалары жиі өзгерістерге ұшырап, түрлі ой-түйіндерін тудыратын және салық органдарымен түсінбеушіліктерге себепші болатын айқын ашылмаған қайшылықты сот шешімдерімен және ресми түсіндірмелермен сипатталады.  Бұның негізгі көрсеткіші ретінде  артық төленген салық сомасын  қайтарып алу туралы арыз бергенде салық органдарының қайтармауын, салық тексерулерінің нәтижелері бойынша арыздарды қарастыру барысын, салық органдарының және оның лауазымды тұлғаларының заңсыз шешімдеріне арыздану барысын, нәтижесінде салық төлеушіде өз мүдделерін қорғауда тек сотқа жүгінуден басқа жол болмағанын атауға болады. Ол үшін салық төлеушінің ұстанымы жеткілікті түрде негізделген болуы қажет. Alliance Audit аталған мәселелер бойынша жинаған тәжірибесі мол және салық мәселелері бойынша сотта тұтынушының мүддесін бекім қорғай алатын білікті мамандарға ие.   ...

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер:

 

 

1. Қазақстан    Республикасының   "Аудиторлық   қызмет туралы". Заңы, 2007 ж.,

2. Адамс Р. Основы аудита: Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. -398 с.

3. Андреев В.Д. Практический аудит. М: Экономика, 1994г. ...

22