Курсовая работа: Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетингтің рөлі


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Маркетинг
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
29

МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ. 3

1 МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 5

1.1 Маркетинг түсінігі, оның қызметі және жіктелімі 5

1.2 Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетингтің орны.. 7

1.3 Кәсіпорындағы маркетингті ұйымдастыру формалары және зерттеу жүйесі 11

2.  АҚ  “РАХАТ” БОЙЫНША МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ТАЛДАУ.. 15

2.1. АҚ “Рахаттың” технико – экономикалық сипаттамасы.. 15

2.2. “Рахат” Акционерлік қоғамның маркетинг қызметін талдау. 22

ҚОРЫТЫНДЫ.. 28

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ КӨЗДЕРІ 29

 

 

1 МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

 

1.3 Кәсіпорындағы маркетингті ұйымдастыру формалары және зерттеу жүйесі

 

 

...   Нарықты зерттеудің  мақсаты – белгілі бір тауарға сұраныс пен ұсыныстың ара – қатынасын зерттеу, нарық сиымдылығын, нарықтағы бәсекелестердің бөлігін, нарық сегментациясын және нарық конъюнктурасын анықтау болып табылады. нарық конъюнктурасын анықтаудың негізгі мақсаты – кәсіпорын қызметі мен нарық арасындағы байланысты анықтау сұраныс пен ұсыныстың тепе – теңдігін қалай сақтау. Конъюнктуралық зерттеу - ағымдағы кезеңдегі нарықты бағалау, нарық көрсеткіштерінің өзгеруін жоспарлау, нарық жағдайы өзгерген кезде кәсіпорын қызметіне байланысты ұсыныстарды қамтиды.

 

Нарық сиымдылығы – нарық өзінің құрылымын өзгерптей қанша көлемде тауарды “сыйғыза” алатынын айтамыз. Маркетинггілік қызмет нарық потенциалының көрсеткіштерін зерттейді, берілгендерді қорытындылап талдайды және осы талдау нәтижесінде шығарылатын өнім көлемінің үлкеюі немесе кішіреюіне әсер ететін, нарық потенциалының үлкеюі немесе кішіреюін жоспарлайды.

 

Қазіргі жағдайда ірі және орта кәсіпорындарды, сондай – ақ банктерде маркетинг қызметі, ал олардың кейбіреулерінде департаменттер қызмет етеді. Бұларға маркетинг бөлімдерін ұйымдастырудың нақты схемалары мен түрлері әр тұрлі болуы мүмкін, бірақ олар: нарықты маркетингтік зерттеу, сұраныс жағдайын, тауарлық, өткізу, баға және коммуникацияны ұйымдастыру сияқты жалпы міндеттерге негізделеді. Нарық сегментициясы – бұл нарықтың әрқайсысына жеке тауар не маркетингілік кешен керек болуы мүмкін айқын топтарға бөлу. Сегменттеу келесі көрсеткіштерге байланысты жүреді:

 

- Геогрфиялық (тұрғылықты жердің көлміне және халықтың  тығыздығы мен көлеміне байланысты);

 

- Демографиялық (халықтың жасы мен жынысына байланысты).

 

- Әлеуметтік – экономикалық ( білімі, мамандығы, халық табысы).

 

- Психологиялық (индивидтің ерекшелігін ескере отырып) .

 

 

Қорытындылай келе, кәсіпорын кездесетін көптеген аспектілерді зерттей отырып, маркетинг тиімділігі жоқ зонаға тауардың шығарылмауына шығындарды үнемдейді. Кәсіпорын зерттеуге шығын жұмсаса да, келешекте ол табыс әкеледі. ...

 

 

 

2.  АҚ  “РАХАТ” БОЙЫНША МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ТАЛДАУ

 

2.1. АҚ “Рахаттың” технико – экономикалық сипаттамасы

 

 

... Маркетинг баға саясатының негізгі элементтері мыналар:

 

- сұраныс пен оған әсер етуші факторларды талдау; тауардың өмірлік циклдерінің кезеңдерін есепке ала отырып, негізгі көрсеткіштердің динамикасын анықтау және экспорттық ассортиментті қалыптастыру болып табылады. Бұл кәсіпорындарда баға белгілеу саясаты шығындарға және бәсекелестердің бағаларын есепке ала отырып, қоятын қолайлы бағаларға бағытталған. Кәсіпорынның сыртқы нарыққа табысты шығуы бағаны төмендету саясаты арқылы мүмкін., яғни өзіндік өнімнің құнын төмендету және неғұрлым арзан бағамен өнімді өткізетін нарықты іздеу қажет. Кесте бойынша, цехтың барлығында өнімнің өзіндік құн құрамының ең көп бөлігін шикізат және материалдарға кеткен шығындар үлесі алады. Конфет және ирис цехтарында амортизация үлкен, бұған негізгі себеп бұл жаңа технологияны енгізу. Кесте көрсеткендей ең материал сиымдылықты бұл – конфет және ирис цехтары, ал еңбек сиымдылықты бұл – бисквит және шоколад цехтары. Қорытынды, материал шығындарын конфет және ирис цехтарында, ал еңбек шығындарын бисквит және шоколад цехтарында төмендетуге көңіл бөлуі керек.  ...

 

 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ КӨЗДЕРІ

 

1. “Маркетинг в России и за рубежом”  №3,  Финпресс  – Москва,  2003 г.

2. “Маркетинг в России и за рубежом”  №5,  Финпресс  – Москва,  2004 г.

3. “Қаржы –Қаражат” №3 – 4, Алматы, 2003 ж. ...