Доклад/Баяндама: Корпорацияның негізгі және меншікті капиталдарын қалыптастыру


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Экономика
Тип работы:
Доклад/Баяндама
Количество страниц:
18

Сізге осы жұмыстың 2 жолын таңдап сатып алуға болады:

1. Сатып алу

2. ТЕГІН

ТЕГІН жұмыс істеу үшін Сіз келесі әректтер жасайсыз

1. ВКонтакте бетіндегі төменгі түймесін басыңыз, осы сайт туралы достарыңызға айтыңыз

2. Сіздің достарынызды қосу үшін (Бәздің мекен-жай - vk.com/nemax83)

3. Жұмысыңызды және бүлік жағарыда аталған қадамдарыңызды растайтын сілтеме туралы хабарламаны ВКонтакте бетіне жіберіңіз.

Оқуларыңызға Сәттілік !!!

 

ЖОСПАР

 

I.КОРПОРАЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.. 3

1.1. Негізгі капиталдың экономикалық мәні, құрамы және жіктелуі 3

1.2. Корпорацияның меншікті капиталын қалыптастыру. 7

1.3. Капиталдың  оптимальді  құрылымын  анықтау. 10

II. ҰЛТТЫҚ  БАНК  МЫСАЛЫНДА  МЕНШІКТІ  КАПИТАЛ.. 12

2.1. Банктік меншікті капиталы: көздері мен қызметтері 12

2.2. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі 16

 

I.КОРПОРАЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

1.2. Корпорацияның меншікті капиталын қалыптастыру

 

... Корпорация мен ұйымдарға ортақ міндеттерді шешу үшін

ерікті негізде өздерінің валюта қаржысын кәсіпорындар мен ұйымдар ешкімнің рұқсатынсыз, қолданылып жүрген валюта заңының шеңберінде өз бетімен пайдалана алады.

 

Валюта қорлары ең алдымен еңбек ұжымдарының өндірістік, әлеуметтік-мәдени дамуына жұмсалады, сондай-ақ ізгілік және қайырымдылық көмек көрсетуге пайдалануы мүмкін.

Ұдайы өндірістік шығындарды үздіксіз қаржыландыруда қамтамасыз етуде қаржы резервтерінің (резерв қоры, тәуекел қоры, сақтық қоры) маңызы зор. Рынокқа көшу жағдайында олардың рөлі арта түседі. Қаржы резервтерін шаруашылық жүргізуші субъектілердің өздері меншікті қаржы ресурстары есебінен басқару құрылымдары (мөлшерлі аударымдар ңегізінде), мамандандырылған сақтық ұйымдары (сақтандыру әдісі арқылы) және мемлекет (әр түрлі деңгей бюджеттері бойынша) негізінде жасай алады. Оның мақсаты - шаруашылық қаржы жағдайы нашарлаған кезде пайда болған қосымша шығындарды жауып, олардың қаржы жағдайын тұрақтандыруды қамтамасыз ету. Ол қордың мөлшері кәсіпорындардың жарғылық капиталының көлемінің 25 %-нан асуы керек.

 

Қаржы резервінің қаражаты өндірістік және әлеуметтік даму жөніндегі қосымша шығындарға, жаңа техниканы әзірлеуге, енгізуге, меншікті айналым қаржысын толтыруға жұмсалады.

 

Жөндеу қоры кәсіпорындарда жөндеудің барлық түрлерін күрделі, орта және ағымдағы жөндеуді орындауға жұмсалады. Кәсіпорындардың күрделі жөндеуге жұмсалатын амортизациялық түсімдер жойылған соң (1991 ж.) жөндеудің барлық түрлерін өнімнің өзіндік құны есебінен қаржыландырады. Кәсіпорындар жөндеу жұмыстарының шығындарына қарай жөндеу қорына төлемдердің мөлшерлерін өздері белгілей алады. Олардың мөлшері негізгі қорлардың тозуына қарай анықталады. Жөндеу шығындары ішінара алдағы кезеңдердің шығындарының есебінен жабылуы мүмкін.

 

Сондай-ақ шаруашылық жүргізуші субъектілердің меншікті каражаттарына құрылтайшылардың алғашқы жарналары, амортизациялық аударымдар, пайда (табыс) жатады.

 

Мемлекеттік кәсіпорындарда өндіріске жұмсалынатын инвестициялардың бастапқы көзі болып бюджет қаражаттары, ал мемлекеттік емес кәсіпорындарда акционерлік капитал атқарады. Өндіріс базасын одан әрі дамыту кәсіпорындардың ішкі каржы көздері мен тартылған қаражаттар есебінен жүзеге асырылады.

 

Сондықтан, негізгі қорлар мен айналым қорлары кез  келген кәсіпорынның қалыптасуына және дамуына ең қажетті бастапқы каржы көзі болып саналады. ...

 

II. ҰЛТТЫҚ  БАНК  МЫСАЛЫНДА  МЕНШІКТІ  КАПИТАЛ

2.1. Банктік меншікті капиталы: көздері мен қызметтері

 

 

... Қаржы және салым иелерінің мүдделерін қамтамасыз етуден басқа банктердің меншікті капиталы реттегіш қызмет атқарады. Бұл қызмет қоғамның мүдделерімен, сол сияқты банк    операцияларына    бақылауды    жасауға    мүмкіндік жасайтын заңдар және ережелерге тікелей байланысты. Банк капиталының    көрсеткіштерінің    көмегімен    мемлекеттік ұйымдар банктер қызметтеріне баға беріп, оған бақылауды жүзеге асырады.

 

Банктің меншікті капиталына қатысты ережелер, оның ең төменгі мөлшеріне қойылатын талаптарды, активтерге байланысты шектелуін және басқа банктен активтер сатып алу шартын қамтиды. Қазақстан Ұлттық банкі бекіткен пруденциялық нормативтерде банктің меншікті капитал көлемі беріледі. Сонымен қатар, реттегіштік қызметке ссудалық және инвестициялық операцияларға байланысты шектеу мақсатында капиталды пайдаланады.

 

Айналым қызметі. Кез келген банк капиталы банкроттыққа қарсы, не болмаса зияндардың орнын жабу үшін қүрылмайды. Олардың басты мақсаты коммерциялық қызмет көрсету болып табылады. Мұндай қызметтер тәуекелмен байланысты болатындықтан, банк капиталының мұндағы қызметі тәуекел дәрежесін есепке алатын активтік айналымды авансылаумен сипатталады. Сондықтан да, бұл қызметті меншікті капиталдың айналым қызметі деп атайды.  Бұл қызметті атқара отырып, өзінің айналым капиталын кассалық ақшалар, несиелік, факторингтік және лизингтік операцияларға, бағалы қағаздар сатып алуға, басқа да ғимарат, құрылғыларға және басқа да негізгі қорларға жұмсай отырып, банктер өз несие берушілерін зияндардан қорғайды.

 

Резервтік қызметі. Тәуекелдер тек активтік операцияларға ғана емес, сондай-ақ пассивтік операцияларға да тиісті болып келеді. Пассивтік операциялардан туындайтын теуекелдерді болғызбау үшін банктер тартылатын қаражаттар есебінен міндетті резервтер ретінде Орталык банкте резервтерін қүрайды.

 

Банктердің төлем ресурстарының мүмкін болар тапшылығына байланысты міндетті түрде құрайтын резервтер сияқты, активтік операцияларды болатын тәуекелдердің орнын толтыру үшін арнайы меншікті капитал резервін құруға мәжбүр болады. Мүндай зияндар банк капиталының айналым қызметіне жатпайтындықтан, оларды басқа қызметі резервтік қызмет арқылы ғана қолдап отырады.

Банктің капиталының резервтік кызметі теуекел активтердің болуына байланыссыз, банк капиталының тұрақты қызмет етуін қамтамасыз етеді. ...